Пункция

Аз

Pвnktion (латински punclio инжекция, пункция)

диагностична или терапевтична манипулация, при която се извършва пункция на тъкани, патологична формация, стена на съда, кухи орган или телесна кухина с игла или троакар.

Диагностичната П. ви позволява да получите материал (тъкан, течност) от патологично образувание, съд, орган за хистологично или цитологично изследване, за да установите, потвърдите или изясните диагнозата. Примери за това са П. на млечната жлеза, лимфните възли, хрущялите, костите, трепанобиопсията, стерналната пункция, субоципиталната пункция, торакоцентезата, лапароцентезата, чревната биопсия на черния дроб, пункцията на простатата, туморите на меките тъкани, ставите. При гнойна хирургия диагностичната П. дава възможност да се потвърди наличието на абсцес, гнойно изтичане и да се определят индикации за отваряне на гноен фокус или неговото оттичане (със съмнение за параосален флегмон, вътрекостен абсцес, с пост-инжекционен инфилтрат, гноен плеврит, шофиране, гноен паранефрит, дуглас дълбок парапроктит и др.), както и за получаване на съдържанието на патологичния фокус с цел бактериологично изследване. С помощта на П. в съдовото легло, гъбестата кост, телесните кухини се въвеждат рентгеноконтрастни вещества; газове в кухини, тъкани, клетъчни пространства с цел контрастиране на органи (пневмоторакс, пневмомедиастинография, езофагеална париетография, пневмотиреография, пневмосубмандибулография, диагностична пневмоперитонеум, стомашна париетография, газова таза, пневморетроперитонеум, пневморография на тумори на меките тъкани) радиофармацевтични препарати, за да се идентифицира патологичен фокус, да се установи топографията на някои органи, да се определи функцията на даден орган (радионуклидна ренография), да се измери обемът на циркулиращата кръв или нейните компоненти. Чрез пункция налягането се измерва в големите съдове, сърдечните кухини, черепната кухина, гръбначния канал, канала на костния мозък; оптични устройства (торакоскопия, медиастиноскопия, лапароскопия, кулдоскопия) се вкарват в кухината.

За терапевтични цели П. може да се използва за прилагане на лекарства, кръв и нейните компоненти, кръвни заместители, продукти за парентерално хранене в съдовото легло (венепункция, катетеризация на подключичната вена, интраартериално приложение, регионална интраартериална инфузия, перфузия); въвеждането на лекарства в различни тъкани (интрадермално, подкожно, мускулно, вътрекостно инжектиране), кухини, както и в патологичния фокус; за локална анестезия, новокаинови блокади и др., за изливане на кръв при донори, за автохемотрансфузия, хемодиализа, заместващи кръвопреливания (при хемолитична жълтеница на новородени); за евакуация от кухина или фокус на гной, ексудат, транссудат, изтичане на кръв, газове и др..

На практика няма противопоказания за извършване на П., относително противопоказание е категоричният отказ на пациента да извърши П. или двигателното възбуждане на пациента.

Всички видове П., с изключение на венепункцията, се извършват от лекар: някои видове трябва да се извършват само от специалист в тази област. П. се извършва при спазване на правилата за асептика и антисептици в процедурна, съблекалня или операционна. Може да се извършва без анестезия (напр. Венепункция), под местна или обща анестезия. За П. използвайте инжекции и специални (например иглата на Касирски) игли или троакари.

На пациента се обяснява необходимостта от П. и неговата практическа безвредност. Косата в зоната на П. се обръсва. Пациентът се поставя на операционната (тоалетка) маса; в случай на венепункция, пациентът обикновено лежи в отделението или седи. Кожата се третира два пъти със 70% етилов алкохол, 5% алкохолен разтвор на йод (алкохолен разтвор на танин, йодопирон, хлорхексидин). Покриващите тъкани в областта на пункцията са леко изместени и фиксирани на ръка. Поради това, след отстраняване на иглата, пункционният канал лесно се затваря, което предотвратява изтичането на патологично съдържание, кръв. Иглата се вкарва в патологичния фокус (кухина, орган, съд) до необходимата дълбочина, като се вземат предвид топографските и анатомичните особености. Пункционната игла за биопсия непосредствено преди вземането на проби материалът се обезмаслява с етер. За да се предотврати проникването на въздух в кухината, органа, съда, свободното изливане на течност, върху иглата се поставя адаптер или гумена тръба, която се отваря само след свързване към спринцовката. За да се избегне проникването в канала на пункционната игла на свързани тъкани, тя се въвежда с дорник. За да потвърдите, че е попаднало във фокуса, съдържащ течност (кръв, гной и т.н.), е необходимо периодично да дърпате буталото на спринцовката към вас. При извършване на P., посоката и дълбочината на вкарване на иглата се променят, докато се получи желаният точковид. За да се увеличи точността на П., в някои случаи се извършва под контрола на ултразвукова или компютърна томография. В края на П. иглата се отстранява с бързо движение, мястото на П. се третира с антисептик и се прилага асептична (понякога натискаща) превръзка. Ако П. се извършва с цел дренаж или продължително приложение на лекарства, то през иглата (троакар) се вкарва катетър (микроиригатор, дренаж). Последният се фиксира върху кожата с лепяща мазилка или лигатура (вж. Катетеризация, пункция съдова катетеризация).

По време на извършването на П. могат да възникнат следните усложнения: подкожен хематом, увреждане на голям съд, тромбоза, увреждане на белодробната тъкан, сърцето на П. на плевралната кухина, увреждане на кух орган по време на лапароцентеза, нагнояване, тромбоемболия. Предотвратяването на тези усложнения се състои в стриктно спазване на правилата за извършване на П., познаване на топографските и анатомични особености на зоната, където се извършва пункцията.

Библиография: Гуревич-Илин Г.Я. Общо медицинско оборудване, М., 1946; В. И. Маслов Малка хирургия, М., 1988.

II

Pвnction (punctio; лат. "убождане, пробиване"; пробив на синоним)

пробиване на стената на орган или телесна кухина с куха игла или троакар; произведени за диагностични или терапевтични цели.

Pвnction ventriculumАз съмpnaya (p. ventricularis) - П. вентрикули на мозъка.

Pвкостния мозък nctionиi (p. medullaris) - P. спонгиозна кост, например, за събиране на костен мозък с цел хистологично изследване.

Pвnktion лумбилен (p. lumbalis) - виж лумбална пункция.

Pвnktion suprapubотносновая (стр. suprapubica; синонимна пункция на пикочния мехур) - перкутанна пункция на пикочния мехур по средната линия на корема над пубиса; използва се за оттичане на урина.

Pвnktion suprapubотносновиещ капилярАз съмрная - П. н. с игла.

Pвnktion suprapubотносновълнообразен троакирная - П. н. използване на троакар, последвано от въвеждане на дренажна тръба през него.

Pвnction обясненоиchnaya (p. lumbalis; синоним: пункция на Куинке, P. лумбална, лумбална пункция) - пункция на субарахноидалното пространство на гръбначния мозък на нивото на II-IV лумбални прешлени.

Pвnction pritsдлен - П., при който придвижването на иглата (троакар) се извършва под контрола на зрението.

Pвnction prотносноbnaya (p. exploratoria) - П. на кух орган, телесна кухина или патологична формация, произведена с цел получаване на информация за тяхното съдържание.

Pвnktion сляпиi (p. caeca) - П. на орган, кухина или патологично образувание, при което посоката на движение на иглата се определя от анатомични образувания, служещи за ориентири.

Pвгръбначен мозъкиi (p. spinalis) - П. субарахноидно пространство на гръбначния мозък.

Pвгръбначен мозъкиаз съм поетиzhny - гръбначен П., произведен над и под предполагаемата локализация на патологичния процес.

Pвnction кърмаилен (p. sterftalis) - костен мозък P., произведен през предната стена на гръдната кост по средната му линия в областта на дръжката или на нивото на третото или четвъртото междуребрие.

Pвnction suboccipiteилен (p. suboccipitalis) - P. cerebelar-cerebral cistern на мозъка, произведен в интервала между задния ръб на foramen magnum и задния свод на атласа.

Pвnction трансептилен (p. transseptalis; lat. trans- through + septum septum) - P. interatrial septum в овалната ямка със специален стилет, провеждан през катетър, поставен в дясното предсърдие; произведени за последващо въвеждане на сондата в левите части на сърцето при комбиниран интракардиален преглед.

Pвказанчетаилен (p. cisternalis) - П. всяко субарахноидно казанче на мозъка или гръбначния мозък.

Pвnction creskотносноp. percutanea - P., произведена през кожата и подлежащите меки тъкани.

Абонирайте се за актуализации

Комуникация с администрацията

Запишете се при специалист директно на сайта. Ще ви се обадим до 2 минути.

Ще ви се обадим в рамките на 1 минута

Москва, проспект Балаклавски, 5

диагностична процедура, насочена към изследване на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника

Медицински преглед на вътрешни органи с помощта на ендоскоп

Хистологичното изследване помага точно да се определи наличието на опасни клетки и новообразувания

Гастроскопията е един от най-обективните и точни методи за изследване на стомашната лигавица

Тестовете за полово предавани болести са набор от лабораторни тестове, които могат да идентифицират причинителите на полово предавани болести

Гастроскопията (езофагогастродуоденоскопия, EGDS) е изследване на лигавицата на хранопровода, стомаха

Пункция. Какво показва?

Пункцията е медицинска процедура, използвана за диагностициране или лечение на заболяване. Процедурата се състои в пробиване на тъкан, орган, съдове или патологично новообразувание с троакар или игла с цел събиране на течност за лабораторни изследвания, което ще помогне за потвърждаване или отказ на диагнозата.

За какво се използва пункцията??

Пункция се извършва на млечни жлези, хрущял, костна тъкан, простатна жлеза, както и новообразувания на меките тъкани, лимфни възли, стави, черен дроб и др. Също така при гнойна хирургия широко се използва пункция, която показва съществуващите гнойни възпалителни процеси. Има много индикации за пункции в тази област, те включват подозрения за следните патологични процеси:

• Абсцес, разположен вътре в костната тъкан;


В допълнение, пункцията е просто необходима за изучаване на бактериологията на гноен процес. Някои медицински манипулации не се извършват без този тип изследвания. Например, въвеждането на рентгеново контрастно вещество в костта, както и в леглото на съда или телесната кухина. Освен това се извършва пункция, за да се въведат не само течни среди, но и газове, които са необходими за контрастиране на орган или клетки..

За да се определи качествено фокусът на патологичния процес или да се определи топографията на органите, понякога е просто необходимо да се извърши пункция. Какво показва тази процедура? Факт е, че поради въвеждането на контрастно вещество по време на пункция е възможно да се изследват компонентите на кръвта и нейната циркулация. Това дава възможност да се установи степента на патологичния процес и да се разберат причините за появата му. Пункцията е незаменима медицинска процедура. Използва се във всички области на медицината.

Какви са терапевтичните цели, преследвани от пункцията?

Отдавна се използва за лечение на заболявания и днес не е загубил своята актуалност. Пункцията се използва за медицински цели за:

• Въвеждане на фармакологични агенти, кръвни съставки, кръвни заместители;

• Локална анестезия;

• Въвеждането на фармакологични агенти директно в тъкани, органи или новообразувания;

• Отстраняване на ексудат, гной или кръв.

Как се извършва пункция?

Преди това космите се отстраняват от зоната на пункцията. Самата процедура се извършва в чисто помещение на операционната маса. В зависимост от това какъв тип пункция се извършва, пациентът може да бъде в легнало или седнало положение на тялото. Кожата се смазва с алкохолен разтвор. Иглата се обезмаслява с етер и се инжектира директно в лезията до необходимата дълбочина. За да се предотврати навлизането на въздух в поставената кухина или орган, върху иглата се поставя специален гумен адаптер. Този адаптер ще попречи на течността да тече свободно върху иглата. След това върху иглата се поставя спринцовка и се изпомпва необходимия пунктат. В съвременните медицински центрове изследването се извършва под контрола на ултразвук или КТ. След като материалът се събере, той се поставя в епруветка и иглата се отстранява с рязко и бързо движение. Мястото на пункцията трябва да се третира с алкохолен или йоден разтвор и да се постави стерилна превръзка.

Какви усложнения могат да възникнат?

Пункцията не е голяма хирургична операция, но въпреки това е доста сериозна медицинска манипулация. Следователно, както след всяка друга намеса в нашето тяло, пункцията може да причини някои усложнения. Те включват:

• нараняване на кръвоносните съдове,

• нарушение на белодробната тъкан,


Висококачествената пункция ще помогне да се избегнат подобни негативни последици. В нашата клиника работят само лекари с най-висока квалификация и с богат опит, които ще извършват процедурата без риск от усложнения. Клиниката е оборудвана с най-новото медицинско оборудване, което ще ви помогне да визуализирате процеса на пункция и да премахнете медицински грешки.

 • Кръвен тест
 • Анализ на урината
 • Хормонални тестове
 • Тестове за STD
 • Видове биопсия
 • Гастроентерологично изследване
 • Хиперлипидемия
 • Гастроскопия
 • Диагностика на сърдечно ехо
 • Лазерна терапия
 • Бъбречно изследване
 • Направете пункция
 • ЕЕГ видове
 • Ултразвук
 • 3D ултразвук
 • Ултразвук на фалопиевите тръби
 • Ехография на корема
 • Гинекологичен ултразвук
 • Ултразвук на жлъчния мехур
 • Ултразвук на матката
 • Ултразвук на гърдата
 • Ултразвук на пикочния мехур
 • Ултразвук на скротума
 • Ранен ултразвук
 • Ултразвук на тазовите органи
 • Ултразвук на черния дроб
 • Ултразвук на плацентата
 • Ултразвук на плода
 • Ултразвук на панкреаса
 • Бъбречна ехография
 • Ултразвук по време на бременност
 • Ултразвук на простатата
 • Урологичен ултразвук
 • Ултразвук на щитовидната жлеза
 • Ултразвук на ембриона
 • Ехография на ендометриума
 • Ултразвук на яйчниците
 • ЕКГ
 • ЕЕГ и РЕГ
 • ЕЕГ на мозъка
 • ЕЕГ за КАТ
 • Електроенцефалограма
 • Ендоскопия

Гастроскопията (езофагогастродуоденоскопия, EGDS) е изследване на лигавицата на хранопровода, стомаха

Стара цена 3 000 ₽ 2 500 ₽ специална оферта

набор от лабораторни тестове за идентифициране на причинителите на заболявания

Стара цена 2 800 рубли от промоция 2 000 рубли

изследвания на стомашната лигавица

Стара цена от 3500 рубли от 2500 рубли специална оферта

открива наличието на опасни клетки и новообразувания

Стара цена 3500 ₽ от 2500 ₽ специална оферта

Медицински преглед на вътрешни органи с помощта на ендоскоп

Стара цена от 3000 рубли от 2000 рубли специална оферта

диагностична процедура, насочена към изследване на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника

Всичко за пункцията

Сайтът предоставя справочна информация само за информационни цели. Диагностиката и лечението на заболявания трябва да се извършват под наблюдението на специалист. Всички лекарства имат противопоказания. Необходима е консултация със специалист!

Пункцията е пункция на орган, извършена за събиране на тъкани за анализ или за медицински цели..
Диагностичната пункция ви позволява да инжектирате рентгеноконтрастно контрастно вещество, да вземете тъкан за анализ или да наблюдавате налягането в сърцето или мощните съдове.
С помощта на медицинска пункция можете да изливате лекарства в кухина или орган, да отделяте излишни газове или течности, да промивате орган.

Плеврална пункция

Показания:
Плеврална пункция се предписва, когато ексудат се събира в плеврата. Оттегля се за определяне на заболяването, както и за облекчаване на състоянието на пациента..

Техника:
За процедурата използвайте игла с дължина най-малко 7 cm и спринцовка от 20 ml. Процедурата се извършва под местна упойка с помощта на новокаин. По време на процедурата пациентът седи с гръб към лекаря, лакти на масата. Ръката отстрани на приемната тъкан трябва да бъде повдигната, което леко разтваря ребрата. Точното местоположение се определя въз основа на предварителни диагностични мерки.

Мястото на пункцията се смазва с йод и алкохол. Пациентът получава анестезия и след това се прави пункция. Материалът се поставя в стерилен контейнер и се изпраща в лабораторията.
Ако пункцията се прави с терапевтични цели, тогава, най-често, за въвеждане на антибиотици.

Ако е необходимо да се изпомпва излишната течност от плевралната кухина, се използва плевроаспиратор. Към пробивната игла се свързва контейнер с тръба, от която се изпомпва въздух. Под въздействието на спада на налягането течността от органа се влива в контейнера. Процедурата се прави няколко пъти подред.

Пункция на гръбначния мозък

Провежда се за лечение и диагностика. Лекар, който прави процедурата.

Техника:
Пункция се извършва с игла с дължина до 6 см, за деца - с обикновена игла. Пациентът лежи настрани с колене, притиснати към корема и с брадичка към гърдите. Това позволява леко да се разширят остистите израстъци на прешлените. Процедурата се извършва под местна упойка (новокаин). Мястото на пункцията се третира с йод и алкохол.

Пункцията се извършва в лумбалната област, обикновено между третия и четвъртия прешлен. За да определите заболяването, се нуждаете от 10 ml цереброспинална течност. Важен показател е скоростта на потока на течността. При здрав човек той трябва да се освободи със скорост 1 капка за 1 секунда. Течността трябва да е бистра и безцветна. Ако налягането се увеличи, течността може дори да изтече на поток.

В продължение на 2 часа след процедурата на пациента се предписва да лежи по гръб на равна повърхност. Забранено е заемането на седнало или изправено положение за 24 часа.
След процедурата редица пациенти изпитват гадене, мигреноподобна болка, болка в гръбначния стълб, летаргия и смущения в уринирането. На такива пациенти се предписват фенацетин, уротропин, амидопирин.

Стернална пункция - изследване на костния мозък

Тази процедура ви позволява да определите състоянието на костния мозък, събран през предната стена на гръдната кост.

Показания:

 • Анемии,
 • Миелопластични синдроми,
 • Левкемия,
 • Метастази в неоплазмата.

Техника:
Кожата на мястото на пункцията се смазва с алкохол и йод. Процедурата се извършва под местна упойка (новокаин). За пункция се използва специална игла на Касирски, която се вкарва в областта на третото или четвъртото ребро, в средата на гръдния кош. Когато се постави, иглата се търкаля по надлъжната ос. След като иглата е правилно поставена, към нея е прикрепена спринцовка, с която се изважда костният мозък. Необходими са само 0,3 мл. Процедурата е бавна. След отстраняване на иглата мястото на пункцията се запечатва със стерилна салфетка. Особено трудно е да се направи пункция за деца, тъй като гръдната им кост все още е много мека и е лесно да се пробие, както и за пациенти, които от дълго време приемат хормонални лекарства, провокиращи остеопороза.

Чернодробна биопсия

Показания:

 • Чернодробна неоплазма,
 • Цироза на черния дроб,
 • Чернодробна дисфункция,
 • Болести на жлъчния мехур и каналите,
 • Хепатит,
 • Токсично увреждане на чернодробната тъкан.

Техника:
Сляпа пункция се прави под местна упойка и лапароскопско отстраняване на тъканни частици под обща анестезия.
При лапароскопска процедура в коремната стена се прави отвор с диаметър не повече от 2 см, през който се вкарва лапароскоп с лампа. Тази процедура позволява на лекаря да види целия орган, цвета и външния му вид. За да се вкара иглата, се прави още един малък отвор, през който се изпомпва газ в коремната кухина. Газът леко разширява вътрешните органи и по този начин позволява безопасното преминаване на инструментите до мястото на операцията.
След процедурата дупката за лапароскопа се зашива, а за иглата просто се запечатва с гипс.

Слепата пункция се извършва с помощта на дълга игла, подобна на конвенционалната медицинска игла. Пункцията може да се направи в коремната стена или в гърдите - мястото се избира от лекаря в зависимост от това какви тъкани са необходими за изследването. Процедурата се извършва под контрола на ултразвук.

Трябва да знаете, че тази манипулация може да навреди на здравето на пациента. Поради това се предписва само в екстремни случаи..

След операцията пациентът изпитва болка за около два дни. В редки случаи на мястото на процедурата се образува фистула, развива се кървене и възпаление на перитонеума. Има възможност за инфекция, нарушаване на целостта на други органи на коремната кухина.

Противопоказания:

 • Възпаление на перитонеума,
 • Възпаление на диафрагмата,
 • Плеврит,
 • Хемофилия,
 • Сърдечни заболявания,
 • Съдова болест,
 • Вероятност за хемангиом на черния дроб.

Бъбречна биопсия

Тази процедура се извършва под ултразвуково ръководство. Техниката е създадена в средата на ХХ век. Въпреки че този метод се използва доста често, няма ясни индикации за пункция. Независимо от това, информационното му съдържание е много високо..

Бъбречната биопсия позволява:

 • Определете точното заболяване,
 • Предскажете развитието на болестта и планирайте трансплантация на орган,
 • Определете режима на терапия,
 • Определете процесите, протичащи в тялото.

Показания:
За диагностични цели с:
 • Повече от грам протеин в урината за 24 часа,
 • Нефротичен синдром,
 • Наличие на кръв в урината,
 • Пикочен синдром,
 • Остра бъбречна недостатъчност,
 • Бъбречна дисфункция, причинена от системни заболявания,
 • Нарушаване на бъбречните каналчета.
 • За предписване на лечение, както и за наблюдение на хода на лечението.

Противопоказания за процедурата:
 • Отстранен е един бъбрек,
 • Лошо съсирване на кръвта,
 • Блокиране на бъбречни вени,
 • Бъбречна съдова аневризма,
 • Дисфункция на дясната камера,
 • Пионефроза,
 • Хидронефроза,
 • Бъбречна неоплазма,
 • Поликистозна бъбречна болест,
 • Неадекватно състояние на пациента.

С повишено внимание се предписва биопсия за:
 • Миелома,
 • Атеросклероза,
 • Бъбречна недостатъчност,
 • Периартериит в нодуларна форма,
 • Бъбречна подвижност.

Усложнения след процедурата:
 • Повечето пациенти имат хематоми, които отзвучават за кратко време,
 • Кървене (много рядко).

Пункция на щитовидната жлеза под ултразвуков контрол

Пункцията е един от най-точните методи за диагностика на различни заболявания на щитовидната жлеза. Процедурата се провежда под контрола на ултразвук и ви позволява абсолютно точно да предпишете вида на лечението.
Под ултразвуков контрол иглата удря точно на правилното място, което намалява вероятността от нараняване. Процедурата е безопасна и няма противопоказания. Позволено е да се прави до три пъти седмично, дори по време на бременност..

Показания:
Диагностика на заболявания на щитовидната жлеза. Наличието на кисти или възли, по-големи от 1 см, нарастващи или неподатливи на лекарствена терапия. Вероятността за злокачествен процес. Наличието на новообразувания при лица под 25-годишна възраст.

След пункция пациентът може да почувства лека болезненост на мястото на манипулация, която бързо преминава.
За пункция се използва много тънка игла, така че се изключва вероятността от злокачествено заболяване на тумора.

Този метод се предписва само ако никой друг не предоставя достатъчно информация за предписване на лечение..

Пункция на ставата

Показания:

 • Наличието на излишна синовиална течност в ставите,
 • Вливането на лекарства в ставната кухина помага за намаляване на болката и подобряване на подвижността на ставите,
 • Пункцията помага в някои случаи да се провери ефектът от терапията при инфекциозен артрит,
 • След нараняване кръвта може да се натрупва в ставата и също така се предписва пункция за нейното отстраняване..

След изпомпване на синовиалната течност понякога се изпраща за лабораторен анализ..

Лечебна пункция се прави с цел:

 • Инфузия на хормонални лекарства в ставната кухина. Това помага да се намали интензивността на възпалителния процес. Забранено е да се прави, когато става е заразено,
 • Инфузии с хиалуронова киселина за намаляване на интензивността на болката при остеоартрит, както и за увеличаване на подвижността на ставите,
 • Инфузия на хондропротектори - вещества, които помагат за възстановяване на тъканите на засегнатата става при остеоартрит. Облекчете болката, спрете прогресирането на заболяването.

Противопоказания:
 • Инфекция в ставата или в кожата над ставата,
 • Наличието на псориатични кожни лезии или рани на мястото, където трябва да се постави иглата,
 • Проблеми със съсирването на кръвта.

След пункцията ставата може да боли известно време. В изключително редки случаи инфекцията се пренася в ставата..

Биопсия на гърдата

Тази процедура е показана в комбинация с други диагностични мерки..

Показания:

 • Уплътнения, възли,
 • Язви,
 • Промяна в състоянието на кожата,
 • Изхвърляне от зърното.

Основната задача на тази процедура е да се идентифицира доброкачественият или злокачественият тумор..

Подготовка за пункция:

 • 7 дни преди процедурата не пийте аспирин или лекарства, които намаляват съсирването на кръвта.

Противопоказания:
 • Бременност,
 • Кърмене,
 • Индивидуална непоносимост към лекарства за болка.

Техника за извършване на процедурата:
За пункция използвайте обикновена тънка игла за инжекции. Процедурата се извършва без упойка, тъй като е практически безболезнена и нетравматична. По тялото не остават никакви повреди, освен малка пункция, която бързо зараства.

В някои случаи е необходимо да се използва пистолет за биопсия или игла с голям диаметър. След това се използва анестезия с новокаин или лидокаин. Тази техника се използва, ако туморът вече е толкова голям, че може да се усети..

Гърдата може да се подуе леко след пункцията. След няколко дни обаче всичко изчезва. Ако болката и дискомфортът са много досадни, трябва да приложите лед върху гърдите и да пиете болкоуспокояващо без аспирин. Пункционната инфекция е много рядка.

Пункция на млечната жлеза се използва и като терапевтично средство при кисти. Течността се изсмуква от кистата и стените й се слепват. Изпомпаната течност се прехвърля в лабораторията за хистологичен анализ. Този метод на терапия на кисти е много ефективен и безвреден..

Пункция на фоликула

Пункция на фоликулите се прави за събиране на яйцеклетката по време на ин витро оплождане. Процедурата се предписва 35 часа след инжектирането на хорион гонадотропин. Яйцето се взема по трансвагиналния метод с помощта на специална игла. Процедурата се извършва през вагината и се наблюдава с ултразвук. Спринцовка или помпа е прикрепена към иглата и изтегля съдържанието на фоликула.

Техниката на пункция на фоликула е доста сложна, така че лекарят трябва да има специални умения. Поради факта, че мощни съдове са разположени недалеч от яйчниците, неточността може да доведе до тяхното нараняване и вътрешно кървене.

В същото време самата пациентка изобщо не изпитва никаква болка, с изключение на болката от убождане на игла. За да не се напряга една жена и да не се изнервя, пункцията обикновено се извършва под упойка..

Подготовка за процедурата:

 • Забранено е да се яде 12 часа преди операцията,
 • Забранено е да се пие в продължение на 2 часа.

След пункция жените често се оплакват от тъпа болка в долната част на корема, оскъден кръвен поток. Това е нормално и не трябва да е страшно. Но в случай, че болката и кървенето не изчезнат, те се усилват - трябва да посетите лекар. Замайването и общото влошено здраве също трябва да са тревожни..
Сексуалната активност е разрешена преди ембриотрансфер.

Пункция на пъпна връв или кордоцентеза

Пункцията на пъпната връв се извършва, за да се вземе фетална кръв за анализ. Медицинска игла с прикрепена към нея спринцовка се вкарва през корема на майката в съда на пъпната връв.

Взема се малко кръв със спринцовка за анализ, която ви позволява да идентифицирате:

 • Анемия,
 • Вирусни и бактериални заболявания (токсоплазмоза, рубеола, херпес),
 • Левкоцити за броене на хромозоми,
 • Киселинността на околната среда, количеството кислород и въглероден диоксид в кръвта. Това прави възможно определянето на кислородния глад.

Пункция на пъпната връв е разрешена от 16-та седмица на бременността, но по-често тази процедура се предписва за 22-24 седмици.

Това не е много често срещан тип диагноза и се използва само ако никоя от останалите не е ефективна. Например в случай, че има вероятност за Rh конфликт между майката и плода.

Това е най-точният метод за идентифициране на инфекции. Такава информация е необходима, ако майката е имала цитомегаловирус, токсоплазмоза или рубеола по време на бременността. Въз основа на данните от анализа е възможно да се предпише правилното лечение както за майката, така и за бебето..

За анализа се вземат 1 - 2 милилитра кръв, така че пункцията да се извърши точно върху целта, да се свърже ултразвукова машина.
Обикновено по време на такава процедура устройството за кръвопреливане на плода също е в готовност..

Отрицателни точки на пункцията на пъпната връв:

 • Висока цена,
 • Шансът за спонтанен аборт след процедурата е 1 до 3%.

Положителни точки:
 • Анализът ви позволява да откриете генетични аномалии и да прекъснете бременността по-рано

Ултразвукова пункция на киста на яйчника

Пункцията се извършва за диагностика, както и като терапевтична манипулация. Процедурата се извършва под обща анестезия, инжектирана във вена. Във влагалището се вкарва вагинална сонда, снабдена със специален водач, през който се вкарва пункционна игла. Към иглата е прикрепен аспиратор, който помага на смукателната течност от кистата.

Получената течност се изпраща в лабораторията. Кухината се освобождава напълно от течност и в нея се излива малко алкохол, "залепвайки" стените на кистата една към друга.

Процедурата решава едновременно два проблема - диагностичен и терапевтичен. В редки случаи кистата ще се повтори. Но за повечето пациенти пункцията помага. Жената е в болницата само 24 часа след операцията, манипулацията е напълно безболезнена.

Коремна пункция

Пункция на коремната кухина се извършва през коремната стена или вагиналния форникс.

Чрез задния форникс на влагалището се прави коремна пункция за диагностични цели или като подготвителна процедура преди операцията. Тази манипулация се извършва само под упойка. Тя може да бъде както обща, така и местна. Преди пункция се изисква цялостно прочистване на червата.

Извършва се пункция през коремната стена с асцит. Процедурата може да бъде терапевтична или диагностична. Пациентът заема седнало положение. Тази манипулация се извършва с помощта на специален инструмент - троакар. Течността от коремната кухина се засмуква бавно.

Биопсия на простатата

Пункция на простатната жлеза се предписва за определяне на рак или изясняване на диагнозата при хронични възпалителни процеси. Процедурата ви позволява да определите морфологичния състав на новообразуването, наличието на злокачествени клетки, хормоналния фон.

Пункционната биопсия на простатата се извършва по два метода:

 • Трансректална. Троакарът се вкарва през ректума. Процедурата се извършва "на сляпо", чрез докосване. Лекарят вкарва пръст в ректума на пациента и усеща и насочва инструмента с него. След процедурата в ректума се вкарва марлев флагел за един ден. Иглата се използва много тънка, през нея се засмуква малко количество секрет за изследване.
 • Перинеална. В перинеума се прави разрез с дължина не повече от 3 см. През него се открива простатата и се поставя троакар.

За съжаление в някои случаи тази процедура не открива злокачествен тумор. Това се случва, ако злокачествената формация е една и малка. Поради това често се правят повторни процедури..

Усложнения:

 • Нарушаване на целостта на ректума или близките съдове,
 • Белодробна емболия,
 • Прехвърляне на злокачествени клетки в други органи.

Понякога биопсията на простатната тъкан се комбинира с костна биопсия, тъй като много често ракът на простатата метастазира в костта.

Подготовка за биопсия:

 • Вечер преди да се направи прочистваща промивка на червата,
 • Прием на антибиотици,
 • Прием на лекарства, които намаляват двигателната функция на червата.

Лекарствата трябва да се приемат в рамките на 3 дни след пункцията.

Техника:
Пациентът лежи по гръб и му се поставя местна упойка. Ако пациентът е твърде развълнуван, той получава лека обща упойка. Процедурата се извършва с помощта на троакар. Иглата се вкарва през кожата на перинеума. За да се предотврати навлизането на иглата твърде дълбоко и нараняването на други органи, върху нея се поставя специална шайба. Достатъчно е да вкарате иглата на дълбочина от сантиметър - един и половина в простатната жлеза, за да съберете материал.
Има игли, които едновременно вливат малко количество алкохол, за да предотвратят разпространението на раковите клетки през уретрата.
За да се предотврати изтичането на кръв от раната, лекарят вкарва пръст в ректума и притиска мястото на пункцията.

Пункция на максиларния синус

Първата такава процедура е проведена преди повече от сто години и все още се използва успешно за лечение на възпаление на параназалните синуси. Тази процедура се използва като диагностичен и терапевтичен метод. Това дава възможност да се идентифицира обемът на ексудата, да се диагностицира по-точно заболяването, да се провери състоянието на синусите.

Показания:

 • Обструкция на синусова фистула,
 • Неефективност на лекарствената терапия за синузит в хронична или остра форма,
 • Лошо самочувствие на пациента, болка в проекцията на синусите, главоболие,
 • Застой на кръв в синуса,
 • Повишено ниво на ексудат в синуса,
 • За прилагане на рентгеноконтрастно контрастно вещество.

Противопоказания:
 • Ранно детство,
 • Чести сериозни заболявания,
 • Остри инфекциозни процеси,
 • Нарушение на образуването на параназалните синуси.

Техника:
Не се изисква подготовка за пункцията. Преди него носната кухина се измива, разтвор на лидокаин или дикаин с адреналин се нанася върху носната лигавица. Turunda се накисва в разтвор и се инжектира в носния проход.
За пункция се използва игла на Куликовски, към която след поставяне е прикрепена спринцовка за изсмукване на съдържанието на синуса. След това в синуса се излива лечебен разтвор. Позволено е да се проведе курс на лечение с пункции и след това да се монтира постоянна дренажна тръба.

Възможни усложнения:

 • Перфорация на горната стена на синуса,
 • Нарушаване на целостта на кръвоносните съдове и кървене,
 • Въздушна емболия,
 • Перфорация на предната стена на синусите.

Съвременните методи за лечение на синузит се основават повече на използването на мощни антибиотици без пробиви, тъй като тази процедура е доста неприятна.
Но според някои доклади комбинацията от пункции и антибиотици прави възможно използването на по-меки лекарства. Освен това пункциите нямат почти никакви противопоказания..

Не трябва да мислите, че след като веднъж сте направили пункция, ще трябва да прибегнете до тази процедура още няколко пъти. Това зависи от индивидуалния ход на заболяването..

Пункция на перикарда

Пункция на перикарда се извършва за освобождаване на перикарда от ексудат.
Процедурата се извършва под местна упойка (новокаин). За пробиване се използва дълга игла, към която е прикрепена спринцовка. Процедурата изисква голямо умение от лекаря, тъй като съществува вероятност от увреждане на сърцето.

Пункция на субклавиалната вена

Автор: Пашков М.К. Координатор на проект за съдържание.

Лумбална пункция: когато се извършва, ходът на процедурата, стенограма, последици

Автор: Аверина Олеся Валерьевна, кандидат на медицинските науки, патолог, преподавател в катедрата на Пат. анатомия и патологична физиология, за операция.Info ©

Лумбалната пункция е най-важният диагностичен метод за редица неврологични и инфекциозни заболявания, както и един от начините за прилагане на лекарства и анестетици. Използването на съвременни методи за изследване, като КТ и ЯМР, е намалило броя на извършените пункции, но специалистите все още не могат напълно да го изоставят..

Пациентите понякога погрешно се отнасят до процедурата за събиране на цереброспинална течност като пункция на гръбначния мозък, въпреки че нервната тъкан в никакъв случай не трябва да се поврежда или да попадне в иглата за пункция. Ако това се е случило, тогава говорим за нарушение на технологията и груба грешка на хирурга. Ето защо е по-правилно процедурата да се нарича пункция на субарахноидалното пространство на гръбначния мозък или спинална пункция.

CSF или цереброспинална течност циркулира под менингите и в вентрикуларната система, осигурявайки трофизъм на нервната тъкан, подкрепа и защита на мозъка и гръбначния мозък. При патология количеството му може да се увеличи, провокирайки повишаване на налягането в черепа, инфекциите са придружени от промяна в клетъчния състав, с кръвоизливи, в него се открива кръв.

Пункцията в лумбалната област може да има както чисто диагностичен характер, когато лекарят предписва пункция, за да потвърди или установи правилната диагноза, така и терапевтична, ако лекарствата се инжектират в субарахноидалното пространство. Все по-често пункцията се използва за осигуряване на анестезия при коремни и тазови операции.

Както при всяка инвазивна интервенция, пункцията „гръбначен мозък“ има ясен списък с показания и противопоказания, без които е невъзможно да се осигури безопасността на пациента по време и след процедурата. Просто такава намеса не е предписана, но също така не е необходимо да се паникьосвате преждевременно, ако лекарят сметне за необходимо..

Кога може и защо да не се прави лумбална пункция?

Показания за лумбална пункция са:

 • Възможна инфекция на мозъка и неговите мембрани - сифилис, менингит, енцефалит, туберкулоза, бруцелоза, тиф и др.;
 • Диагностика на вътречерепни кръвоизливи и новообразувания, когато други методи (КТ, ЯМР) не предоставят необходимото количество информация;
 • Определяне на налягането в CSF;
 • Кома и други видове разстройства на съзнанието без признаци на изкълчване и проникване в стволови структури;
 • Необходимостта от въвеждане на цитостатици, антибактериални средства директно под мембраните на мозъка или гръбначния мозък;
 • Въвеждането на контраст в рентгенографията;
 • Отстраняване на излишната цереброспинална течност и намаляване на вътречерепното налягане при хидроцефалия;
 • Демиелинизиращи, имунопатологични процеси в нервната тъкан (множествена склероза, полиневрорадикулоневрит), системен лупус еритематозус;
 • Необяснима треска, когато се изключва патологията на други вътрешни органи;
 • Спинална анестезия.

Туморите, невроинфекциите, кръвоизливите, хидроцефалията могат да се считат за абсолютни показания за пункция на „гръбначния мозък“, докато при множествена склероза, лупус, необяснима треска не винаги е необходимо и може да се изостави.

При инфекциозна лезия на мозъчната тъкан и нейните мембрани, спиналната пункция има не само голяма диагностична стойност за определяне на вида на патогена. Това дава възможност да се определи естеството на последващото лечение, чувствителността на микробите към специфични антибиотици, което е важно в процеса на борба с инфекцията..

С повишаване на вътречерепното налягане, пункцията на гръбначния мозък се счита за почти единственият начин за отстраняване на излишната течност и спасяване на пациента от много неприятни симптоми и усложнения.

Въвеждането на противоракови средства директно под мозъчните мембрани значително повишава концентрацията им във фокуса на неопластичния растеж, което прави възможно не само по-активно въздействие върху туморните клетки, но и използването на по-висока доза лекарства.

По този начин цереброспиналната течност се взема, за да се определи нейният клетъчен състав, наличието на патогени, кръвни примеси, откриването на туморни клетки и измерването на налягането на цереброспиналната течност в пътищата на нейната циркулация, а самата пункция се извършва с въвеждането на лекарства или анестетици.

При определена патология пункцията може да причини значителна вреда и дори да причини смърт на пациента, поради което преди назначаването й задължително се изключват възможни пречки и рискове.

Противопоказанията за лумбална пункция включват:

 1. Признаци или подозрение за разместване на мозъчни структури в случай на оток, неоплазма, кръвоизлив - намаляването на налягането в цереброспиналната течност ще ускори проникването на стволовите секции и може да причини смърт на пациента точно по време на процедурата;
 2. Хидроцефалия, причинена от механични пречки за движението на цереброспиналната течност (сраствания след инфекции, операции, вродени дефекти);
 3. Нарушения на кръвосъсирването;
 4. Гнойни и възпалителни кожни процеси на мястото на пункцията;
 5. Бременност (относително противопоказание);
 6. Руптура на аневризма с продължаващо кървене.

Подготовка за лумбална пункция

Характеристиките на поведението и показанията за спинална пункция определят естеството на предоперативната подготовка. Както преди всяка инвазивна процедура, пациентът ще трябва да се подложи на изследвания на кръвта и урината, да се подложи на изследване на системата за кръвосъсирване, КТ, ЯМР.

Изключително важно е да уведомите лекаря за всички приети лекарства, алергични реакции в миналото, съпътстваща патология. Всички антикоагуланти и ангиагреганти се анулират поне една седмица предварително поради риск от кървене, както и противовъзпалителни лекарства.

Жените, на които се планира да се подложи на пункция на цереброспиналната течност и, особено с рентгенови контрастни изследвания, трябва да са сигурни, че няма бременност, за да се изключи отрицателен ефект върху плода.

Пациентът или сам идва в изследването, ако пункцията се планира амбулаторно, или той е отведен в кабинета от отделението, където се лекува. В първия случай си струва да обмислите предварително как и с кого ще трябва да се приберете вкъщи, тъй като след манипулация са възможни слабост и световъртеж. Преди пункцията специалистите препоръчват да не се яде или пие поне 12 часа.

При децата причината за лумбална пункция могат да бъдат същите заболявания като при възрастните, но най-често това са инфекции или съмнение за злокачествен тумор. Предпоставка за операцията е присъствието на един от родителите, особено ако детето е малко, уплашено и объркано. Мама или татко трябва да се опитат да успокоят бебето и да му кажат, че болката ще бъде доста поносима, а за възстановяване са необходими изследвания..

Обикновено лумбалната пункция не изисква обща анестезия; достатъчно е да се прилагат местни анестетици, за да може пациентът да го издържи удобно. В по-редки случаи (алергия към новокаин например) се разрешава пункция без упойка и пациентът се предупреждава за възможна болка. Ако съществува риск от мозъчен оток и неговото изкълчване по време на лумбална пункция, препоръчително е да се прилага фуроземид половин час преди процедурата.

Техника на лумбална пункция

За да се извърши пункцията на цереброспиналната течност, изпитваният се поставя на твърда маса от дясната страна, долните крайници се повдигат до коремната стена и се прихващат с ръце. Възможно е да се извърши пункция в седнало положение, но гърбът също трябва да бъде огънат възможно най-много. При възрастни се разрешават пункции под втория лумбален прешлен, при деца, поради риск от увреждане на гръбначния стълб, не по-висок от третия.

Техниката на лумбална пункция не е трудна за обучен и опитен практик и внимателното спазване на нея помага да се избегнат сериозни усложнения. Пункцията на цереброспиналната течност включва няколко последователни етапа:

 • Подготвителен - стерилна игла с дорник, контейнери за събиране на алкохол, единият от които е стерилен със запушалка, се приготвят от медицинската сестра непосредствено преди процедурата; лекарят използва стерилни ръкавици, които допълнително се избърсват с алкохол;
 • Пациентът лежи на дясната си страна, сгъва колене, асистентът допълнително огъва гръбначния стълб на пациента и го фиксира в това положение;
 • Медицинската сестра, подпомагаща операцията, смазва мястото за поставяне на лумбалната игла, започвайки от точката на пробиване и навън към периферията, два пъти с йод, след това три пъти с етанол за отстраняване на йода;
 • Хирургът сондира мястото на пункцията, определя илиачния гребен, мислено изтегля от него перпендикулярна линия към гръбначния стълб, която попада между 3 и 4 лумбални прешлени, пункция може да се направи тук или на прешлена нагоре, тези места се считат за безопасни, тъй като веществото на гръбначния мозък е на това липсва ниво;
 • Локалната анестезия се извършва с новокаин, лидокаин, прокаин, които се инжектират в кожата, докато меките тъкани се анестезират напълно;
 • Иглата се вкарва в предвиденото място на пункция с разрез нагоре под прав ъгъл към повърхността на кожата, след което внимателно, леко накланяйки я към главата на пациента, се придвижва навътре, докато лекарят ще почувства три провала на иглата - след пробиване на кожата, междупрешленния лигамент и твърдата мембрана на гръбначния мозък;
 • Третият отказ показва, че иглата е проникнала в пространството на подвидната обвивка, след което дорникът се отстранява. В този момент може да се освободи цереброспиналната течност и ако я няма, тогава иглата се вкарва по-дълбоко, но много внимателно и бавно поради близостта на съдовия сплит и риска от кървене;
 • В момента, в който иглата е в канала на гръбначния мозък, се измерва налягането в ликвора - с помощта на специален манометър или визуално, според интензивността на потока на цереброспиналната течност (обикновено до 60 капки в минута);
 • Всъщност вземането на гръбначния пунктат в 2 епруветки: поставете 2 ml течност за бактериологичен анализ в стерилна, във втората - цереброспиналната течност, изпратена да анализира клетъчния състав, нивото на протеин, захар и др.;
 • Когато се получи цереброспиналната течност, иглата се отстранява, мястото на пункцията се покрива със стерилна салфетка и се запечатва с мазилка..

Посоченият алгоритъм на действия е необходим независимо от показанията и възрастта на пациента. Рискът от опасни усложнения зависи от точността на действията на лекаря, а в случай на спинална анестезия, степента и продължителността на анестезията.

Обемът на течността, получена по време на пункция, е до 120 ml, но 2-3 ml са достатъчни за диагностика, използвани за по-нататъшни цитологични и бактериологични анализи. По време на пункцията е възможна болезненост на мястото на пункцията, поради което облекчаването на болката и въвеждането на успокоителни са показани за особено чувствителни пациенти.

По време на цялата манипулация е важно да се поддържа максимална неподвижност, следователно асистентът на лекаря държи възрастните в желаната позиция, а детето се държи от един от родителите, който също помага на бебето да се успокои. При децата анестезията е задължителна и ви позволява да осигурите спокойствие на пациента, а лекарят дава възможност да действа внимателно и бавно..

Много пациенти се страхуват от пункция, защото са сигурни, че боли. Всъщност пункцията е доста поносима и болката се усеща в момента, в който иглата проникне в кожата. Тъй като меките тъкани са "напоени" с упойката, болката отшумява, има чувство на изтръпване или разтягане и след това всички негативни усещания изчезват.

Ако по време на процеса на пункция е бил докоснат нервен корен, тогава остра болка, подобна на тази, придружаваща ишиас, е неизбежна, но тези случаи се означават като усложнения, а не като нормални усещания при пробиване. В случай на лумбална пункция с повишено количество цереброспинална течност и вътречерепна хипертония, тъй като излишната течност се отстранява, пациентът ще забележи облекчение, постепенно изчезване на чувството за натиск и болка в главата.

Следоперативен период и възможни усложнения

След приемане на цереброспиналната течност, пациентът не се повдига, а се доставя в легнало положение в отделението, където той лежи по корем поне два часа без възглавница под главата си. Бебетата до една година се поставят по гръб с възглавница под дупето и краката. В някои случаи главният край на леглото е спуснат, което намалява риска от разместване на мозъчните структури.

През първите няколко часа пациентът е под строг медицински контрол, на всеки четвърт час специалистите наблюдават състоянието му, тъй като потокът на цереброспиналната течност от пункционната дупка може да продължи до 6 часа. Когато се появят признаци на оток и разместване на мозъчните области, се вземат спешни мерки.

След лумбална пункция се изисква строга почивка в леглото. Ако стойностите на цереброспиналната течност са нормални, след 2-3 дни можете да станете. В случай на необичайни промени в пунктата, пациентът остава в легло до две седмици.

Намаляването на обема на течността и лекото намаляване на вътречерепното налягане след лумбална пункция могат да провокират пристъпи на главоболие, които могат да продължат около седмица. Премахва се с аналгетици, но във всеки случай при такъв симптом трябва да говорите с Вашия лекар.

Събирането на цереброспинална течност за изследване може да бъде свързано с определени рискове и ако алгоритъмът на пункцията е нарушен, недостатъчно задълбочена оценка на индикациите и противопоказанията, сериозното общо състояние на пациента, вероятността от усложнения се увеличава. Най-вероятните, макар и редки, усложнения при лумбална пункция са:

 1. Изместване на мозъка поради изтичане на голям обем цереброспинална течност с дислокация и вклиняване на мозъчния ствол и малкия мозък в тилната отвора на черепа;
 2. Болка в долната част на гърба, краката, сензорни смущения при увреждане на гръбначния мозък;
 3. Холестеатом след пункция, когато епителните клетки навлизат в канала на гръбначния мозък (когато се използват нискокачествени инструменти, липсата на дорник в иглите);
 4. Кръвоизлив с травма на венозния плексус, включително субарахноидален;
 5. Инфекция с последващо възпаление на меките мембрани на гръбначния мозък или мозъка;
 6. Ако антибактериалните лекарства или рентгеноконтрастните вещества попаднат в интратекалното пространство, симптоми на менингизъм със силно главоболие, гадене, повръщане.

Последиците след правилно извършена лумбална пункция са редки. Тази процедура дава възможност за диагностика и ефективно лечение, а в случай на хидроцефалия тя сама по себе си е един от етапите в борбата с патологията. Опасността от пункция може да бъде свързана с пункция, при която е възможно плъзгане на инфекция, с увреждане на кръвоносните съдове и кървене, както и дисфункция на мозъка или гръбначния мозък. По този начин лумбалната пункция не може да се счита за вредна или опасна, ако индикациите и рисковете са правилно оценени и алгоритъмът на процедурата е спазен..

Оценка на резултата от лумбална пункция

Резултатът от цитологичния анализ на цереброспиналната течност е готов в деня на изследването и ако е необходимо, бактериологично култивиране и оценка на чувствителността на микробите към антибиотици, чакането на отговор може да отнеме до една седмица. Това време е необходимо на микробните клетки да започнат да се размножават върху хранителни среди и да покажат своя отговор на специфични лекарства.

Нормалната цереброспинална течност е безцветна, прозрачна и не съдържа червени кръвни клетки. Допустимото количество протеин в него е не повече от 330 mg на литър, нивото на захарта е около половината от това в кръвта на пациента. Възможно е да се открият левкоцити в цереброспиналната течност, но при възрастни нормата е до 10 клетки на μl, при децата е малко по-висока, в зависимост от възрастта. Плътността е 1.005-1.008, рН е 7.35-7.8.

Примес от кръв в цереброспиналната течност показва кръвоизлив под лигавицата на мозъка или травма на съда по време на процедурата. За да се направи разлика между тези две причини, течността се приема в три контейнера: в случай на кръвоизлив, тя се оцветява хомогенно в червено и в трите проби, а в случай на повреда на съда, тя изсветлява от 1 до 3 туби..

Плътността на цереброспиналната течност също се променя с патология. Така че, в случай на възпалителна реакция, тя се увеличава поради клетъчността и протеиновия компонент, а с излишък от течност (хидроцефалия) намалява. Парализа, мозъчно увреждане със сифилис, епилепсия са придружени от повишаване на рН, а при менингит и енцефалит пада.

Ликьорът може да потъмнее с жълтеница или метастази на меланом, пожълтява с увеличаване на съдържанието на протеин и билирубин след предишен кръвоизлив под менингите.

Мътността на цереброспиналната течност е много тревожен симптом, който може да показва левкоцитоза на фона на бактериална инфекция (менингит). Увеличението на броя на лимфоцитите е типично за вирусни инфекции, еозинофилите - за паразитни инвазии, еритроцитите - за кръвоизливи. Съдържанието на протеин се увеличава с възпаление, тумори, хидроцефалия, инфекциозни лезии на мозъка и неговите мембрани.

Биохимичният състав на цереброспиналната течност също говори за патология. Нивото на захар намалява с менингит и се увеличава с инсулти, млечната киселина и нейните производни се увеличават в случай на менингококови лезии, с абсцеси на мозъчната тъкан, исхемични промени и вирусно възпаление, напротив, води до намаляване на лактата. Хлоридите се увеличават с новообразувания и образуване на абсцеси, намаляват с менингит, сифилис.

Според прегледите на пациенти, претърпели лумбална пункция, процедурата не причинява значителен дискомфорт, особено ако се извършва от висококвалифициран специалист. Отрицателните последици са изключително редки и пациентите изпитват основната грижа на етапа на подготовка за процедурата, докато самата пункция, извършена под местна упойка, е безболезнена. След месец след диагностичната пункция пациентът може да се върне към обичайния си начин на живот, ако резултатът от изследването не изисква друго.

Arthronosos

Лакът