Други дорсопатии, некласифицирани другаде (M53)

[код за локализация вижте по-горе]

Изключени:

 • засягане на шийните междупрешленни дискове (M50.-)
 • инфраторакален синдром [лезия на брахиалния плексус] (G54.0)

Търсене в MKB-10

Индекси ICD-10

Външни причини за нараняване - термините в този раздел не са медицински диагнози, а описания на обстоятелствата, при които е настъпило събитието (клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност. Кодове на колони V01-Y98).

Лекарства и химикали - Таблица на лекарствата и химикалите, които причиняват отравяне или други нежелани реакции.

В Русия Международната класификация на болестите от 10-тата ревизия (МКБ-10) е приета като единен нормативен документ, за да се вземе предвид честотата, причините за обжалванията на населението в медицински институции от всички отдели и причините за смъртта..

МКБ-10 е въведен в здравната практика в Руската федерация през 1999 г. със заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27 май 1997 г., № 170

През 2022 г. СЗО планира нова ревизия (ICD-11).

Съкращения и символи в Международната класификация на болестите, ревизия 10

NOS - без допълнителни разяснения.

NCDR - некласифицирани другаде.

† - кодът на основното заболяване. Основният код в система с двойно кодиране, съдържа информация за основното генерализирано заболяване.

* - незадължителен код. Допълнителен код в системата за двойно кодиране, съдържа информация за проявата на основното генерализирано заболяване в отделен орган или област на тялото.

ЧЛЕНОВЕ

МКБ 10. БОЛЕСТИ НА КОСТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СВЪРЗВАЩАТА ТЪКАН.

Деформиращи дорсопатии (M40-M43)
M40 Кифоза и лордоза
M40.0 Позиционна кифоза
Изключва: остеохондроза на гръбначния стълб (M42.-)
M40.1 Други вторични кифози
M40.2 Друга и неуточнена кифоза
M40.3 Синдром на прав гръб
M40.4 Други лордози
M40.5 Лордоза, неуточнена
M41 Сколиоза
M41.0 Детска идиопатична сколиоза
M41.1 Ювенилна идиопатична сколиоза
M41.2 Други идиопатични сколиози
M41.3 Торакална сколиоза
M41.4 Невромускулна сколиоза
M41.5 Други вторични сколиози
M41.8 Други форми на сколиоза
M41.9 Сколиоза, неуточнена
M42 Остеохондроза на гръбначния стълб
M42.0 Ювенилна остеохондроза на гръбначния стълб
Изключва: позиционна кифоза (M40.0)
M42.1 Възрастна остеохондроза на гръбначния стълб
M42.9 Остеохондроза на гръбначния стълб, неуточнена
M43 Други деформиращи дорсопатии
M43.0 Спондилолиза
M43.1 Спондилолистеза
M43.2 Друго сливане на гръбначния стълб
Изключва: псевдоартроза на анкилозиращ спондилит (M45) след сливане или артродеза (M96.0), свързано с артродеза (Z98.1)
M43.3 Привична атлантоаксиална сублуксация с миелопатия
M43.4 Други обичайни атлантоаксиални сублуксации
M43.5 Други привични сублуксации на прешлени
Изключва: биомеханично увреждане на НИЗ (M99.-)
M43.6 тортиколис
Изключва: тортиколис: - вродена стерно-мастоидна (Q68.0) - поради раждане при раждане (P15.2) - психогенна (F45.8) - спастична (G24.3) - текуща травма - виж гръбначни наранявания по телесни области
M43.8 Други уточнени деформиращи дорсопатии
Изключва: кифоза и лордоза (M40.-) сколиоза (M41.-)
M43.9 Деформираща дорсопатия, неуточнена

Спондилопатия (M45-M49)
M45 Анкилозиращ спондилит
M45.0 Анкилозиращ спондилит
Изключва: артропатии при болест на Reiter (M02.3) Болест на Behcet (M35.2) младежки (анкилозиращ) спондилит (M08.1)
M46 Други възпалителни спондилопатии
M46.0 Ентезопатия на гръбначния стълб
M46.1 Сакроилеит, некласифициран другаде
M46.2 Остеомиелит на прешлени
M46.3 Инфекция на междупрешленни дискове (пиогенен)
Коментар: Когато е необходимо да се идентифицира инфекциозният агент, използвайте допълнителен код (B95-B97)
M46.4 Дисцит, неуточнен
M46.5 Други инфекциозни спондилопатии
M46.8 Други уточнени възпалителни спондилопатии
M46.9 Възпалителни спондилопатии, неуточнени
M47 Спондилоза
M47.0 Синдром на компресия на предна гръбначна или гръбначна артерия
M47.1 Друга спондилоза с миелопатия
Изключва: сублуксация на прешлени (M43.3-M43.5)
M47.2 Други спондилоза с радикулопатия
M47.8 Други спондилоза
M47.9 Спондилоза, неуточнена
M48 Други спондилопатии
M48.0 Спинална стеноза
M48.1 Анкилозираща хиперстоза на Forestier
M48.2 Целуване на прешлени
M48.3 Травматична спондилопатия
M48.4 Фрактура на гръбначния стълб, свързана с пренапрежение
M48.5 Колапс на прешлен, некласифициран другаде
Изключва: унищожаване на прешлен при остеопороза (M80.-) текущо нараняване - вижте наранявания по телесна област
M48.8 Други уточнени спондилопатии
M48.9 Спондилопатия, неуточнена
M49 Спондилопатии при болести, класифицирани другаде
M49.0 Туберкулоза на гръбначния стълб
M49.1 Бруцелозен спондилит
M49.2 Ентеробактериален спондилит
M49.3 Спондилопатия при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде
Изключва: невропатична спондилопатия при dorsalis tabes (M49.4)
M49.4 Невропатична спондилопатия
M49.5 Колапс на гръбначния стълб при заболявания, класифицирани другаде
M49.8 Спондилопатии при други болести, класифицирани другаде

Други дорсопатии (M50-M54)
M50 Нарушения на шийните междупрешленни дискове
M50.0 Нарушение на цервикалния междупрешленния диск с миелопатия
M50.1 Нарушение на цервикалния междупрешленния диск с радикулопатия
Изключва1: ишиас брахиалис NOS (M54.1)
M50.2 Изместване на друг тип цервикален междупрешленния диск
M50.3 Друга дегенерация на цервикален междупрешленния диск
M50.8 Други нарушения на цервикалния междупрешленен диск
M50.9 Нарушение на цервикалния междупрешленен диск, неуточнено
M51 Други нарушения на междупрешленните дискове
M51.0 Засягане на лумбалния и други междупрешленни дискове с миелопатия
M51.1 Засягане на лумбалния и други междупрешленни дискове с радикулопатия
Изключва: ишиас лумбален NOS (M54.1)
M51.2 Друго уточнено изместване на междупрешленния диск
M51.3 Друга уточнена дегенерация на междупрешленния диск
M51.4 Възли на Шморл (хернии)
M51.8 Друго уточнено разстройство на междупрешленния диск
M51.9 Нарушение на междупрешленния диск, неуточнено
M53 Други дорсопатии, некласифицирани другаде
M53.0 Цервикокраниален синдром
M53.1 Cervicobrachial синдром
Изключва: инфраторакален синдром [лезия на брахиалния плексус] (G54.0) лезия на шийните междупрешленни дискове (M50.-)
M53.2 Спинална нестабилност
M53.3 Сакрококцигеални нарушения, некласифицирани другаде
M53.8 Други уточнени дорсопатии
M53.9 Дорзопатия, неуточнена
M54 Дорсалгия
M54.0 Паникулит, засягащ шийните прешлени и шийните прешлени
Изключва: паникулит: - NOS (M79.3) - лупус (L93.2) - повтарящ се [Weber-Christian] (M35.6)
M54.1 Радикулопатия
Изключва: невралгия и неврит NOS (M79.2) радикулопатия при: - поражение на междупрешленния диск на лумбалната и други области (M51.1) - поражение на междупрешленния диск на шийните прешлени (M50.1) - спондилоза (M47.2)
M54.2 Цервикалгия
Изключва: цервикалгия поради нарушение на междупрешленните дискове (M50.-)
M54.3 Ишиас
Изключва: ишиас: - причинен от лезии на междупрешленния диск (M51.1) - с лумбаго (M54.4) лезии на седалищния нерв (G57.0)
M54.4 Лумбаго с ишиас
Изключва1: причинено от засягане на междупрешленните дискове (M51.1)
M54.5 Болка в кръста
Изключва: лумбаго: - поради изместване на междупрешленния диск (M51.2) - с ишиас (M54.4)
M54.6 Болка в гръдната част на гръбначния стълб
Изключва: поради засягане на междупрешленните дискове (M51.-)
M54.8 Друга дорсалгия
M54.9 Дорсалгия, неуточнена

Съкращението BDU означава „без други инструкции“, което е еквивалентно на определенията: „неидентифициран“ и „неуточнен“.

Симптоми и лечение на нестабилност на шийните прешлени

Нестабилността на прешлените на шийните прешлени е доста рядко явление, придружено от много изразени и неприятни симптоми. Ако се диагностицира навреме и се подложи на терапевтичен курс, има големи шансове да бъде напълно излекуван..

 • Определение
 • Код на ICD-10
 • Причините
 • Симптоми и признаци
 • Диагностика
 • Лечение
 • При деца
 • При възрастни
 • Упражнения
 • Упражняваща терапия
 • Гимнастика
 • Усложнения и последици
 • Предотвратяване

Определение

Функционалната нестабилност на шийните прешлени е състояние, при което има прекомерно движение между два или повече прешлена.

Шийният отдел на гръбначния стълб включва 7 прешлени. Благодарение на тях човек може да огъне и разгъне врата, да го завърти в различни посоки. Но в резултат на различни наранявания и заболявания тяхната подвижност е нарушена и настъпва нестабилност на прешлените. Това състояние често е придружено от изместването им напред или назад..

Код на ICD-10

Нестабилност на шийните прешлени ICD-10 Код - M53.2.

Причините

Шийният отдел на гръбначния стълб е много подвижен. От това той е силно податлив на различни деформации. Има следните причини за нестабилността на шийните прешлени:

 • Наранявания. Падания, неравности, прекомерно огъване на врата могат да наранят прешлените. Поради това тяхната помощна дейност намалява, те стават нестабилни..
 • Гръбначни заболявания. Остеопорозата на шийните прешлени, сколиозата и други патологии нарушават стойката. От това прешлените са постоянно в грешна позиция, гръбначният стълб е огънат, целостта на костната тъкан е нарушена.
 • Наследствено предразположение. Не е доказано колко точно влияе върху развитието на цервикална нестабилност. Но около 5% от пациентите също са имали близки роднини..

Такива причини могат да причинят заболяване при възрастни и деца. Отделно си струва да се помисли защо нестабилността на шийните прешлени се появява при кърмачета. По време на раждането шийните прешлени на бебето могат да бъдат леко повредени, понякога се наблюдават нервните окончания, които хранят тази област.

Това явление може да е резултат от продължително раждане. По време на тях се упражнява прекомерен натиск върху врата на детето, което може да увреди прешлените. Подобно състояние е възможно поради компресия на феталната шийка от пъпната връв.

Симптоми и признаци

Рядко признаци на увреждане се появяват веднага след раждането. Бебето може да бъде много капризно и плачът се усилва, когато майката го вземе. В това положение болката става по-интензивна. Хлапето започва да държи главата си сам късно, наблюдава се тортиколис - врата му е огъната на една страна, това положение е нормално за него.

Обикновено симптомите на нестабилност на шийните прешлени при кърмачета не се появяват веднага. Те се появяват след като бебето навърши 3 години. През този период започва активният растеж на гръбначния стълб и поради нарушения в областта на шията бебето може да изпитва силна болка. Шийните мускули стават по-силни, стават по-масивни, това води до отслабване на връзките.

След 3 години детето вече говори добре, така че може да опише добре какво го притеснява. Обикновено децата с нестабилност на прешлените се оплакват от чести главоболия, световъртеж, дискомфорт на мястото на лезията. Майката може да забележи, че бебето е станало по-малко внимателно, то е разсеяно, раздразнително и плаче по-често. Ако се консултирате с лекар навреме, болестта може да бъде излекувана, като се избегнат различни усложнения..

При възрастни се появяват същите симптоми. Но основният им симптом е болката. Неприятните усещания се увеличават при физическо натоварване. Неприятни усещания възникват поради факта, че разместените прешлени започват да изстискват съседни тъкани. И когато гръбначният мозък е компресиран, човек може да се оплаче от изтръпване на крайниците, влошаване на усещанията.

Също така, нестабилността на шийния отдел на гръбначния стълб при възрастни е придружена от извиване на врата. Това се дължи на болка. За да го намали, човек държи главата си неправилно, накланя я на една страна. Поради това мускулите на врата са претоварени, кръвообращението в тях е нарушено. Това губи способността да държи главата в правилната позиция..

Диагностика

Ако се появят неприятни симптоми, трябва да се консултирате с невролог. Диагностичните мерки се извършват на 2 етапа.

Първо, лекарят събира анамнеза, пита пациента за особеностите на хода на заболяването, колко отдавна са се появили първите симптоми. Изследва врата на пациента. Но при нестабилност на прешлените външните прояви почти липсват..

Лекарят обръща внимание на позицията на главата. Ако е наклонен към едно от раменете, се поставя диагноза неврогенен тортиколис. Неврологът може да почувства незначителни промени, като палпира засегнатата област. Той може да види прекомерен мускулен спазъм главно от едната страна (противоположна на тази, към която е наклонена главата).

Промените във зрението могат да бъдат видими - цепнатината на палпебрата се стеснява, зеницата намалява, позицията на очната ябълка може да се промени. Това показва, че зрителните нерви са притиснати. Поради това пациентът има проблеми със зрението..

След това се възлага инструментална диагностика. Той включва следните методи:

 1. Рентгенов. Направете снимки на шията в няколко проекции. Първо, главата е наклонена напред, лекарят прави снимка. След това процедурата се повтаря, но с отхвърлена назад глава. Ако има съмнение за сублуксация на шийните прешлени, се прави рентгенова снимка през устата.
 2. ЯМР. Това е по-точно проучване. Помага да се определи точната локализация на патологичния процес, притиснатите нерви са ясно видими.
 3. Ултразвук. По време на тази процедура лекарят определя състоянието на артериите, които преминават през гръбначния стълб. Ултразвукът също помага да се установи дали има нарушения в изтичането на венозна кръв. Тази процедура е много важна за диагнозата, поради което се извършва в точния ред..

В случай на нестабилност на шийните прешлени c3 c4 е много важно да се консултирате с лекар навреме. Навременната диагностика ще ускори терапевтичния процес и ще увеличи шансовете за пълно възстановяване..

Лечение

Как може да се лекува нестабилността на шийните прешлени? Терапията трябва да бъде изчерпателна. За да постигнете положителен ефект, трябва да приемате лекарства, масаж, физиотерапевтични процедури, ЛФК.

При деца

Нестабилността на шийните прешлени на детето се лекува бързо. То трябва да се извършва под наблюдението на лекар. Подходящ за деца от всички възрасти, дори бебета.

Лечението на нестабилност на шийните прешлени при деца задължително включва остеопатия. Това е вид масаж, при който лекарят действа не върху мускулите, а върху костите на детето. Процедурата помага да се възстановят функциите на дълбоко разположени мускули, лекарят замества шийните прешлени. Провежда се веднъж седмично. Продължителността на терапията е индивидуална и зависи от степента на заболяването.

След процедурата не могат да се извършват физически натоварвания, бягане и салта. Препоръчва се носенето на яка Shants, за да се избегнат негативни ефекти върху гръбначния стълб.

Ако по време на сеанса бебето се оплаква от силна болка, лекарят може да му предпише леко облекчаване на болката. Подходящи са парацетамол, ибупрофен, нимезулид. Вземете една таблетка един час преди остеопатия.

При възрастни

Лечението на нестабилност на шийните прешлени включва прием на противовъзпалителни лекарства за премахване на възпалителния процес - ибупрофен, Naprosken и други. Дозировката се определя от лекуващия лекар.

Упражнения

Много е важно да се изпълняват специални упражнения за нестабилност на маточната шийка. Те укрепват мускулите, помагат на прешлените да си дойдат на мястото.

Упражняващата терапия за нестабилност на шийния отдел на гръбначния стълб започва с загряване. За да направите това, трябва да наклоните врата си надясно и наляво, повторете 10 пъти. След това трябва да извършвате плавни ротационни движения на главата в кръг. Също така, масажът е полезен за загряване с нестабилност на шийните прешлени. С лек натиск масажирайте областта на шията.

Упражняващата терапия включва следните упражнения:

 1. Наклонете главата си напред, като я бутате назад с ръце. Вратът трябва да преодолее съпротивата.
 2. Наклонете я назад, натискайки по тила, така че тя да се бута напред.
 3. Завъртете главата си срещу нея с ръце.
 4. Издърпайте врата си в раменете си и се опитайте да правите кръгове на главата.

Тези упражнения са подходящи за възрастни и деца..

Гимнастика

Подобно на тренировъчната терапия, гимнастиката за врата с нестабилност на шийните прешлени трябва да започне с загряване. Извършват се също завъртания и накланяния на главата. След това продължете директно към комплекса:

 1. И. п. - изправен на крака, ръце пред гърдите. Започнете да стискате дланите си заедно. Дръжте гърба си изправен, не накланяйте главата си. Повторете 7-10 пъти.
 2. И. п. - стои до стената. Натиснете задната част на главата си върху твърда повърхност, като фиксирате това положение за 15 секунди.
 3. И. п. - докато стоите, дланите държат врата. Издърпайте главата си възможно най-високо, задръжте в това положение 5 секунди. Повторете 6 пъти.

Ако по време на гимнастиката пациентът изпитва болка, комплексът трябва да се спре и да се консултира лекуващият лекар.

Усложнения и последици

Болестта може да доведе до невъзможност за задържане на врата. Мускулите атрофират, прешлените са деформирани. За да се коригира ситуацията, може да се наложи протеза, която да замести прешлените. Но операцията е много опасна и може да причини парализа..

Предотвратяване

За превантивни цели не се препоръчва да се извършват тежки товари. Всеки ден трябва да правите упражнения, да водите здравословен начин на живот. По време на детството детето трябва да пие колкото се може повече мляко, което укрепва костите..

Нестабилността на шийните прешлени е много болезнена, така че болестта определено няма да остане незабелязана. Лечението му трябва да започне възможно най-скоро, за да се избегнат усложнения..

M50 - M54 Други дорсопатии

M50 Нарушения на междупрешленните дискове

 • M50.0 Нарушение на цервикалния междупрешленен диск с миелопатия G99.2
 • M50.1 Нарушение на цервикалния междупрешленния диск с радикулопатия
 • M50.2 Изместване на друг тип цервикален междупрешленния диск
 • M50.3 Друга дегенерация на цервикален междупрешленния диск
 • M50.8 Други нарушения на цервикалния междупрешленен диск
 • M50.9 Нарушение на цервикалния междупрешленен диск, неуточнено

M51 Други нарушения на междупрешленните дискове

 • M51.0 Нарушения на лумбалните и други междупрешленни дискове с миелопатия G99.2 *
 • M51.1 Лумбални и други нарушения на междупрешленните дискове с радикулопатия
 • M51.2 Друго уточнено изместване на междупрешленния диск
 • M51.3 Друга уточнена дегенерация на междупрешленния диск
 • M51.4 [херния] възли на Шморл
 • M51.8 Друго уточнено разстройство на междупрешленния диск
 • M51.9 Нарушение на междупрешленния диск, неуточнено

M53 Други дорсопатии, некласифицирани другаде

 • M53.0 Цервикокраниален синдром
 • M53.1 Cervicobrachial синдром
 • M53.2 Спинална нестабилност
 • M53.3 Сакрококцигеални нарушения, некласифицирани другаде
 • M53.8 Други уточнени дорсопатии
 • M53.9 Дорзопатия, неуточнена

M54 Дорсалгия

 • M54.0 Паникулит, засягащ шийните прешлени и шийните прешлени
 • M54.1 Радикулопатия
 • M54.2 Цервикалгия
 • M54.3 Ишиас
 • M54.4 Лумбаго с ишиас
 • M54.5 Болка в кръста
 • M54.6 Болка в гръдната част на гръбначния стълб
 • M54.8 Друга дорсалгия
 • M54.9 Дорсалгия, неуточнена

Нестабилност на шийните прешлени според микробиологията 10

Спинална дорсопатия: причини и симптоми

Спиналната дорсопатия не е заболяване, а синдром, който включва всякакви симптоми на болка, които се появяват при заболявания на гръбначния стълб. Те включват остеохондроза, дискова херния и различни наранявания. Според МКБ 10 се разграничава цяла група заболявания, която включва болка в кръста като основен симптом..

Дорзопатията се проявява с болки в гърба, произтичащи от дегенеративно-дистрофични промени в междупрешленните дискове или изкривяване и сублуксация на прешлените на различни нива.

Причини за заболяването

Най-честата причина за болки в гърба е остеохондрозата, при която хрущялната тъкан на междупрешленните дискове изтънява и не може да изпълнява функциите си..

В допълнение към остеохондрозата, причините за дорсопатиите могат да бъдат както следва:

За лечение на стави нашите читатели успешно използват SustaLife. Виждайки такава популярност на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание..
Прочетете повече тук...

 • различни изкривявания на гръбначния стълб - кифоза, лордоза и сколиоза,
 • спондилолистеза,
 • спондилоза,
 • дегенеративни промени в междупрешленните дискове,
 • междупрешленна херния,
 • възпаление на нервните окончания,
 • наранявания на гръбначния стълб - изкълчвания, натъртвания, фрактури на прешлени,
 • заболявания на остеоартикуларната система,
 • специфични заболявания - туберкулоза, сифилис.

Редица фактори могат да провокират риска от симптом на болка:

 • наднормено тегло,
 • неправилно хранене, водещо до дегенерация на междупрешленните дискове,
 • хипотермия и чести вирусни инфекции,
 • прекомерна физическа активност: вдигане на тежести, спортуване, гръбначни травми, заболявания на други органи и системи.

Класификация на дорсопатиите

На мястото на локализация се различават следните форми:

 • в шийния отдел на гръбначния стълб,
 • в гръдната област,
 • в лумбалната област,
 • смесена форма с поражението на няколко отдела.
 1. Дорзопатията на лумбалния отдел на гръбначния стълб е най-честата форма на заболяването. Прешлените на лумбосакралната област са най-масивни, те носят основното натоварване, а междупрешленните дискове са под голям натиск. Когато са изместени, възникват дискови изпъкналости - нарушение на структурата на междупрешленния диск, като същевременно се запазва фиброзната му мембрана.

  С по-нататъшното развитие на заболяването мембраната на диска се разкъсва и съдържанието му навлиза в междупрешленния канал, след което възниква дискова херния. Също така, когато прешлените са изместени и компресирани, може да възникне прищипване и възпаление на гръбначните нерви..

  Съществуват и видове дорсопатии, в зависимост от структурата на увреждането:

  • деформиране - произтичащо от изместване на прешлените един спрямо друг, изкривяване на гръбначния стълб и други деформации на гръбначния стълб без междупрешленни хернии и издатини,
  • спондилопатии - възникват поради увреждане на прешлените в резултат на механично нараняване, дегенеративно-дистрофични промени в костната тъкан при туберкулоза, сифилис или различни тумори,
  • дискогенни - възникват от дистрофия на хрущялната тъкан, водеща до изместване и херния на диска.

  Признаци на патология

  Симптомите на дорсопатиите са много разнообразни и могат да варират значително в зависимост от причината за заболяването и мястото на локализация..

  1. За наранявания на шийните прешлени: главоболие, шум в ушите, слабост, припадък, замаяност, слабост и изтръпване на пръстите, болка в сърцето, промени в кръвното налягане.
  2. При дорсопатия на гръдния регион - постоянна болка в гърдите, влошаваща се при физическо натоварване, кашлица, кихане, болка в сърцето или в стомаха.
  3. При лумбални дорсопатии - болка в долната част на корема, в таза и сакрума, изтръпване на долните крайници, разстройство при уриниране и изпражнения, пареза и парализа на долните крайници.

  Заболяването се диагностицира въз основа на:

  • оплаквания на пациенти,
  • визуално изследване и палпация на гръбначния стълб с идентифициране на зони на болка, ретракция или изпъкналост на прешлените,
  • състояния на мускулната тъкан и така нататък.

  Инструментални изследователски методи за потвърждаване на диганозата са рентгенови, компютърни и магнитно-резонансни изображения..

  Как да се отървем от болестта

  Лечението на дорсопатии включва премахване на основните симптоми в острия период - облекчаване на болката и противовъзпалителна терапия, а освен това на пациента се препоръчва пълна почивка и симптоматично лечение.

  След отстраняване на остра атака на заболяването е необходимо да се започне лечение, насочено към избавяне от основното заболяване, и общоукрепващи процедури. Физиотерапия, масаж, мануална терапия и специални упражнения се използват за възстановяване на подвижността на гръбначния стълб.

  Ако никакви терапевтични средства не помагат, се използва хирургично лечение.

  Много често, когато поставят такава диагноза, младите хора във военна възраст се притесняват от въпроса: "но какво ще кажете за армията?" Невъзможно е да се отговори еднозначно. Във всеки конкретен случай комисията взема решение за възможността за военна служба. Освобождаване от армията се дава в случай на тежко заболяване и възникване на някакви здравословни проблеми, които пречат на военната служба.

  Много хора знаят какво е остеохондроза, но малко хора мислят за факторите, водещи до нейното развитие. Една от основните причини за заболяването е продължителната неподвижност, принудителното положение на тялото и ниската физическа активност като цяло. Какво имаме в резултат? Мускулите на гръбначния стълб не работят, което означава, че отслабват. Следователно упражненията са много важен компонент при лечението на заболяването..

  Упражненията за врата с остеохондроза ще бъдат ефективни само при едно условие: необходимо е да принудите мускулите на гръбначния стълб да работят ежедневно в продължение на поне 10 минути. Съвсем малко, нали? Редовното упражнение е основният ключ при лечението на цервикална остеохондроза.

  По-нататък в статията те ви очакват (връзките в списъка по-долу могат да се кликват, това е съдържанието на статията):

  Пет правила за обучение

  Пет прости правила, които трябва да се спазват, когато се правят упражнения за шийните прешлени:

  Седем прости упражнения за шийката на матката

  Две възможни изходни позиции за всички терапевтични упражнения на комплекса: 1) изправете се изправени, ръцете на кръста, краката на ширината на раменете, или 2) седнал на стол.

  Седем упражнения от комплекса за шийни прешлени:

  Кога и какви резултати да очаквате от тренировките

  Упражненията за остеохондроза на шийните прешлени с течение на времето облекчават симптомите на заболяването, подобряват цялостното здраве, настроение и имат тонизиращ ефект.

  Експертите казват, че редовното упражнение в набор от упражнения намалява броя на изразените обостряния на остеохондрозата до единични случаи, а понякога дори до нула..

  С течение на времето ефектът се проявява при всички по различни начини, в зависимост от хода на заболяването на гръбначния стълб и други фактори: някои пациенти усещат подобрение от гимнастиката след 2-4 седмици, други след 3-5 месеца.

  Противопоказания

  Пет ситуации, когато обучението трябва да бъде отложено или напълно елиминирано:

  Остеохондроза и спорт

  Активният начин на живот не осигурява гарантирана защита срещу цервикална остеохондроза.

  Болестта може да засегне и спортисти, занимаващи се със спорт, които или не използват мускулите на гръбначния стълб, или значително увеличават натоварването върху тях. Практикуването на такива спортове може да провокира влошаване на хода на остеохондрозата; например избягвайте упражнения, които включват резки движения (бягане, скачане, хвърляне, вдигане на тежести (вдигане на тежести)).

  Но плуването, разтягането, напротив, е полезно:

  • Те подобряват притока на кръв и метаболитните процеси в междупрешленните дискове (цервикални и други части), като по този начин предотвратяват прогресирането на деструктивните процеси в гръбначния стълб.
  • Тези упражнения ви позволяват да облекчите спазма от мускулите на гръбначния стълб, което води до намаляване на болката във врата, главоболие.

  Атлетите трябва да включат набор от лечебни гимнастически упражнения в основното обучение..

  Обобщение

  Ежедневното прилагане на прости препоръки спомага за подобряване на общото състояние на тялото и "благосъстоянието" на гръбначния стълб. Комплекс с продължителност само 10 минути на ден наистина е способен да направи чудо, но въпреки това обучението не изключва основното лечение на болестта (лекарства, процедури). Въздействието трябва да бъде всеобхватно: направете стъпка към възстановяване днес и резултатът няма да закъснее.

  • Терапевтична гимнастика при остеохондроза: цервикална, гръдна и лумбална
  • Типични симптоми и признаци на остеохондроза
  • Симптоми на остеохондроза на гръдната област, болка, как да се лекува болестта
  • Как правилно да лекувате остеохондроза у дома?
  • Шийна гръдна остеохондроза: симптоми и лечение

  Нестабилност на шийните прешлени: симптоми и лечение

  За щастие нестабилността на шийните прешлени в никакъв случай не е най-често срещаното явление в структурата на общата заболеваемост на опорно-двигателния апарат..

  По-често този вид диагноза се поставя на новородени или кърмачета, които имат несформиран лигаментен апарат и са претърпели раждания на рани на шийния сегмент на гръбначния стълб.

  Каква е нестабилността на шийните прешлени, симптомите и лечението на които са известни на малцина?

  Какво причинява нестабилност на маточната шийка?

  Нестабилността в CS е функционална аномалия, причинена от патологична подвижност в шийния отдел на гръбначния стълб, която се проявява чрез локално увеличаване на обхвата на движение, изместване на гръбначните тела спрямо ставната ос и появата на прекомерна свобода при движения на врата.

  Преди да вземете решение за основните причини за патологията, трябва да разберете защо все още има нестабилност на шийните прешлени при хората?

  Факт е, че цервикалният сегмент на гръбначния стълб, състоящ се от седем прешлена, е сложна структура, която едновременно притежава както висока мобилност, така и отлична стабилност..

  Какво означава? От една страна, шията е мястото, където се извършват невероятно голям брой движения: огъвания, завъртания, кимане, люлеене, завъртане и други подобни. От друга страна, тази част на гръбначния стълб служи като вид опора за главата, върху която тя надеждно опира.

  Когато балансът на два функционални показателя се наруши и мобилността на прешлените се увеличи, обичайно е да се говори за развитието на нестабилността на CS. Причините за това състояние може да са няколко. На първо място, нараняванията (включително раждането) са виновниците за хипермобилността на шийните прешлени..

  В повечето клинични случаи при диагностициране на проблеми в шийния гръбначен сегмент при възрастни пациенти се откриват остеохондроза или други заболявания с дегенеративно-дистрофичен характер, които водят до изтъняване на хиалинния хрущял и отслабване на лигаментния апарат.

  Третата, но не по-рядка причина, е аномалии в развитието или дисплазия на ставите на шията, връзките, мускулите и самите гръбначни тела..

  Видове МАГАЗИН нестабилност

  Като се вземат предвид основните причини и рискови фактори за развитието на хипермобилност на шийните прешлени, лекарите са склонни да разграничават четири основни типа нестабилност на CS:

  • Дегенеративна нестабилност, която се развива на фона на остеохондроза на гръбначния стълб (или други патологични процеси с дегенеративно-деструктивен характер);
  • Диспластична нестабилност, свързана с необичайно или необичайно развитие на тъканите на шийните стави;
  • Посттравматична нестабилност в резултат на нараняване в шийния сегмент на гръбначния стълб (включително раждания, които представляват около 50% от общия брой на всички диагностицирани случаи на заболяването);
  • Следоперативна нестабилност, която се появява след операция на шийните прешлени.

  Типични признаци и симптоми на заболяването

  Колкото и да е странно, любимото място на гръбначна нестабилност е шийният отдел на гръбначния стълб, което се дължи на особеностите на неговата структура..
  Следните признаци на нестабилност на шийните прешлени са в полза на хипермобилността на прешлените:

  • нарушение на нормалната конфигурация, изместване, деформация на гръбначните тела;
  • невъзможност за извършване на обичайния обем на движенията на главата;
  • нарушена носеща функция на шийния сегмент на гръбначния стълб;
  • развитието на характерен синдром на болката и неврологични разстройства;
  • повишен мускулен тонус.

  Нестабилността в шийния отдел на гръбначния стълб, чиито симптоми показват сериозни нарушения в опорно-двигателния апарат, се характеризира с редица определени патологични прояви, които значително влошават качеството на човешкия живот и му носят много страдания.

  Симптомите на цервикална нестабилност включват:

  • появата на усещане за неправилно или неудобно положение на главата;
  • огъванията и завоите на шията са придружени от болка;
  • постепенно сънят става невъзможен поради чувство на силен дискомфорт;
  • болестта почти винаги е придружена от остри главоболия и световъртеж;
  • възможни скокове на кръвното налягане.

  Особености на МАГАЗИННАТА нестабилност при деца

  Причините за NSP при деца са родова травма поради бърз труд, преплитане на шийката на плода с пъпната връв, заседнало бебе в гениталния тракт на майката, раждане с форцепс и много други..

  Естествено, не е толкова лесно за лекарите да диагностицират нестабилност на шийния отдел на гръбначния стълб при новородени веднага след раждането на бебето, поради което след известно време заболяването се проявява от три до пет години.

  Родителите започват да забелязват, че детето им е станало по-неспокойно, нервно, раздразнително, говори малко, има лоша памет, не се фокусира върху темата за разговор.

  За лечение на стави нашите читатели успешно използват SustaLife. Виждайки такава популярност на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание..
  Прочетете повече тук...

  За повече информация относно МАГАЗИННАТА нестабилност при деца вижте видеото:

  Всички тези симптоми са не само причина за безпокойство, но и тласък за действие, което се състои в незабавно посещение при специалист, последвано от преглед и набор от изследвания.

  Функционалната нестабилност на шийните прешлени при дете, с навременна и адекватна диагноза, се поддава добре на корекция.

  Лечението на патологичния процес трябва да бъде задължително сложно и дългосрочно, а също така да се извършва изключително под наблюдението на опитен специалист.

  Лечението на нестабилността на шийните прешлени при деца трябва да включва не само остеопатия и курс на класически масаж. Ако родителите наистина искат пълно възстановяване на бебето си, ще трябва да преминат през няколко кръга от физиотерапевтични процедури и да се включат в специални физиотерапевтични упражнения, които ще помогнат за възстановяване на притока на кръв през цервикалните съдове, ще укрепят връзките в тази област и ще избегнат развитието на по-сложни гръбначни деформации.

  Защо нестабилността на шийните прешлени е опасна? Последиците от заболяването при възрастни

  Всъщност нестабилността в МАГАЗИНА е много тревожен сигнал за сериозни проблеми с опорно-двигателния апарат. Ако болестта не се лекува, но оставете нейния ход да поеме, мислейки, че ще отмине от само себе си, тогава можете да изчакате много тъжни последици от болестта. При възрастни функционалната нестабилност на шийния отдел на гръбначния стълб става причина за появата на такова усложнение на заболяването като прогресията на дегенерацията с образуването на остеофити..

  Последните оказват натиск върху невроваскуларните снопове, провокирайки интензивно главоболие, церебрална исхемия, невралгия и дори загуба на чувствителност, както и пареза на горните крайници (нестабилност на шийните прешлени C4-C5).

  Диагностика: откъде да започна и къде да отида?

  Диагнозата на нестабилност в шийния сегмент на гръбначния стълб се извършва по стандартен начин, по вече установена схема. В хода на определяне на наличието, вида и причината за заболяването, пациентът е поканен да премине през следните диагностични стъпки:

  • събиране на анамнестични данни с идентифициране на възможни причини за нестабилност, наличие на други патологии, основните симптоми на заболяването и други подобни;
  • общ преглед с дефиниция на деформации на засегнатата област и степен на ограничена подвижност;
  • допълнителни изследвания, включително задължителна странична рентгенография с максимална флексия и разширение на шията (методът е златният стандарт при диагностицирането на заболяването).

  Това зависи от навременността и адекватността на работната диагноза с изясняване на възможните причини за началото на патологичния процес бета, за да се определи как да се лекува нестабилността на шийните прешлени и кои терапевтични методи ще бъдат най-ефективни.

  Съвременни подходи за лечение на заболяването

  В повечето случаи лечението на нестабилност на шийните прешлени е консервативно по своя характер и е насочено към възстановяване на нормалния обхват на движение на шийните прешлени. Положителният ефект от терапията може да бъде постигнат само с интегриран подход към лечението, който се реализира чрез предписване на следните техники:

  • спазване на щадящ режим с носене на цервикална яка;
  • със синдром на силна болка - приемане на нестероидни противовъзпалителни лекарства;
  • с обостряне на болезнени усещания, на пациента се препоръчва новокаинова блокада;
  • масаж и упражняваща терапия в областта на шията за укрепване на мускулите и връзките;
  • остеопатия;
  • мануална терапия;
  • физиотерапия (електрофореза, фонофореза, терапия с ударни вълни, магнитотерапия);
  • акупунктура, рефлексотерапия.

  Фиксиращата яка ви позволява сравнително бързо да преодолеете хипермобилността на шийните прешлени и да стабилизирате гръбначния стълб със същото име.

  Резето се препоръчва да се носи в продължение на 2 месеца, след което лекарят предписва набор от специално разработени упражнения за своя пациент за укрепване на лигаментно-мускулния апарат на паравертебралната област.

  Специално място сред методите за лечение и профилактика на тази патология заема комплекс от упражнения за нестабилност на шийните прешлени..
  Можете да се запознаете с комплекса ЛФК от видеото:

  За правилното изпълнение на прости упражнения с нестабилност на шийния отдел на гръбначния стълб ще ви помогне специално устройство, което може да бъде направено от пружина от детски разширител и система, която фиксира главата.

  Чудесна алтернатива на пружината би била гумена превръзка, ако е необходимо, която се продава във всеки аптечен павилион..

  Сгъваме превръзката на четири и завързваме свободните краища по такъв начин, че накрая да получим двуслоен затворен пръстен. Поставяме пръстена от едната страна на гърба, с другата на челото и започваме гимнастика.
  Правим огъвания и завъртания с главата си, опитвайки се да въртим врата и главата едновременно. Упражнението трябва да се прави ежедневно в продължение на две седмици в размер на 10-20 на ден..

  Гимнастиката с нестабилност на шийните прешлени ви позволява да укрепите връзките, мускулите, да възобновите адекватното кръвообращение в мозъка, да премахнете синдрома на хронична болка и да предотвратите развитието на тежки усложнения.
  За информация за това каква нестабилност на шийните прешлени, гимнастика според Bubnovsky за заболявания на шията, за същността на такива упражнения, както и тяхната ефективност, вижте видеото:

  За съжаление, въпреки практичността и наличността си, консервативното лечение не е ефективно във всички случаи. При силно изместване на прешлените, неуспешна, продължителна терапия на синдрома на болката, сублуксация на шийните прешлени, увеличаване на гръбначните и радикуларни симптоми, лекарите препоръчват на своите пациенти да мислят за бързото разрешаване на проблема.

  Прогнози

  Нестабилността в МАГАЗИНА е напълно обратим процес.

  Естествено, самолечението в този случай е невъзможно..

  Но с адекватна терапия, пациентът изпълнява всички предписания на лекаря, редовни упражнения в терапевтични упражнения и се свързва с компетентен специалист ръчно, пациентът има всички шансове за благоприятен изход от заболяването и пълно изчезване на всички негови неприятни симптоми.

  Нестабилност на шийните прешлени според микробиологията

  Спинална дорсопатия: предпоставки и симптоми

  Дълги години се опитва да лекува СТАВИ?

  Ръководител на Института за лечение на ставите: „Ще бъдете изумени колко лесно е да излекувате ставите, като приемате лекарство за 147 рубли всеки ден..

  Дорзопатията на гръбначния стълб не е заболяване, а синдром, който включва всякакви симптоми на болка, възникващи при заболявания на гръбначния стълб. Те включват остеохондроза, дискова херния и различни наранявания. Според ICD 10 се разграничава цяла група заболявания, при които болките в кръста идват като основен симптом..

  За лечение на стави нашите читатели успешно използваха Sustalaif. Виждайки такава популярност на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание..
  Прочетете повече тук...

  Дорзопатията се проявява с болки в гърба, произтичащи от дегенеративно-дистрофични промени в междупрешленните дискове или изкривяване и сублуксация на прешлените на различни нива.

  Предпоставки на заболяването

  Най-честата причина за болки в гърба е остеохондрозата, при която хрущялната тъкан на междупрешленните дискове изтънява и не може да изпълнява функциите си.

  Освен остеохондрозата, предпоставките за дорсопатии могат да бъдат както следва:

  • различни изкривявания на гръбначния стълб - кифоза, изкривяване и сколиоза,
  • спондилолистеза,
  • спондилоза,
  • дегенеративна конфигурация на междупрешленния диск,
  • междупрешленна херния,
  • възпаление на нервните окончания,
  • наранявания на гръбначния стълб - изкълчвания, натъртвания, фрактури на прешлени,
  • заболявания на остеоартикуларната система,
  • специални заболявания - туберкулоза, сифилис.

  Редица причини могат да провокират риска от симптом на болка:

  • наднормено тегло,
  • неправилно хранене, водещо до дегенерация на междупрешленните дискове,
  • хипотермия и чести вирусни инфекции,
  • прекомерно физическо претоварване: вдигане на тежести, спортуване, гръбначни травми, заболявания на други органи и системи.

  На мястото на локализация се различават следните форми:

  • в шийния отдел на гръбначния стълб,
  • в гръдната област,
  • в лумбалната област,
  • смесена форма с поражението на двойка отдели.
  1. Дорзопатията на лумбалния отдел на гръбначния стълб е най-честата форма на заболяването. Прешлените на лумбосакралната област са по-мощни, отчитат основното претоварване и междупрешленните дискове са под огромен натиск. Когато са изместени, се появяват дискови изпъкналости - нарушение на структурата на междупрешленния диск („кръгла чиния“) - кръг (нисък цилиндър) или предмет под формата на кръг), като същевременно се запазва влакнестата му мембрана.

   С предстоящото развитие на заболяването мембраната на диска се счупва и съдържанието му навлиза в междупрешленния канал, след което възниква дискова херния. Също така, когато прешлените са изместени и компресирани, може да възникне прищипване и възпаление на гръбначните нерви..

  2. Дорзопатията на шийните прешлени е доста често срещана. Желаещите шийните прешлени не носят такова претоварване като лумбалните, а размерът на движенията в този отдел (отделът е таксономичен ранг в ботаниката, микологията и бактериологията, подобен на този в зоологията). Това води до нарушаване на връзката на първия и втория шиен прешлен (съставен елемент (кост) на гръбначния стълб) и може да причини прищипване на гръбначната артерия - основният източник на хранене за мозъка.
  3. Дорсопатията на гръдния отдел на гръбначния стълб е дори по-рядко срещана, главно при млади хора в резултат на различни наранявания и наранявания.

  Съществуват и видове дорсопатии, в зависимост от структурата на увреждането:

  • деформиране - произтичащо от изместване на прешлените един спрямо друг, изкривяване на гръбначния стълб и други деформации на гръбначния стълб без междупрешленни хернии и издатини,
  • спондилопатии - появяват се поради увреждане на прешлените в резултат на механична травма, дегенеративно-дистрофични конфигурации на костната тъкан при туберкулоза, сифилис или различни тумори,
  • дискогенни - появяват се поради дистрофия на хрущялната тъкан, водеща до изместване и херния на диска.

  Определение

  Многофункционалното непостоянство на шийните прешлени е заболяване, при което има излишна подвижност между 2 или огромен брой прешлени.

  Шийният отдел на гръбначния стълб (поддържащ елемент на скелета на гръбначните животни (включително човешкия скелет)) включва 7 прешлени. Благодарение на тях човек може да огъне и разгъне врата, да го завърти в различни посоки. Но в резултат на различни наранявания и заболявания, тяхната подвижност е нарушена, има непостоянство на прешлените. Това състояние често е придружено от изместването им напред или назад..

  Цервикалната област е уязвимо място

  Човешкият гръбначен стълб има 5 секции и 32-34 прешлени. Те са свързани помежду си по такъв начин, че да осигурят изобилие от движения на човешкото тяло. Всеки прешлен има:

  • Тяло;
  • Горни и долни арки с гръбначен отвор; всички отвори на прешлените са свързани към гръбначния стълб - положението на гръбначния мозък:
  • Процеси за свързване с други прешлени и закрепване на мускули;
  • Между прешлените се поставят хрущялни дискове, които придават на колоната еластичност и подвижност.

  От всички части на гръбначния стълб шийката на матката е най-уязвима. Седемте му прешлена са най-малките и крехки. И те трябва да държат главата и цялото съдържание в нея. Слабите мускули на врата не са добри помощници. Шийните прешлени са изключително подвижни, имат малки дупки, а нервите и кръвоносните съдове преминават през тях най-големите: гръбначната артерия например осигурява кръв за една трета от мозъка. Така че поне някои нарушения в шийния отдел на гръбначния стълб са изключително болни и заплашват със сериозни тежести.

  • Вижте също: Изкривяването на шийката на матката е изправено - какво означава това?

  ICD код нестабилност на шийните прешлени

  Определение

  Дълги години се опитва да лекува СТАВИ?

  Ръководител на Института за лечение на ставите: „Ще бъдете изумени колко лесно е да излекувате ставите, като приемате лекарство за 147 рубли всеки ден..

  Многофункционалното непостоянство на шийните прешлени е заболяване, при което има излишна подвижност между 2 или огромен брой прешлени.

  За лечение на стави нашите читатели успешно използваха Sustalaif. Виждайки такава популярност на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание..
  Прочетете повече тук...

  Шийният отдел на гръбначния стълб включва 7 прешлени. Благодарение на тях човек може да огъне и разгъне врата, да го завърти в различни посоки. Но в резултат на различни наранявания и заболявания тяхната подвижност е нарушена и възниква непостоянството на прешлените. Това състояние често е придружено от изместването им напред или назад..

  Остеохондроза: ICD-10

  • M43.1 Спондилолистеза
  • M47.0 Синдром на компресия на предна гръбначна или гръбначна артерия (G99.2 *)
  • M47.1 Друга спондилоза с миелопатия
  • M47.2 Други спондилоза с радикулопатия
  • M48.0 Спинална стеноза
  • M50.0 Поражение на междупрешленния диск ("кръгла чиния") - кръг (нисък цилиндър) или обект под формата на кръг) шиен отдел на гръбначния стълб с миелопатия (G99.2 *)
  • M50.3 Друга дегенерация на междупрешленния диск на шийните прешлени
  • M51.0 Нарушение на лумбалните и други междупрешленни дискове с миелопатия (G99.2 *)
  • M51.1 Поражения на лумбални и други междупрешленни дискове с радикулопатия (G55.1 *)
  • M51.2 Друго уточнено изместване на междупрешленния диск
  • M51.3 Друга уточнена дегенерация на междупрешленния диск
  • M53.2 Спинална нестабилност
  • M96.4 Постоперативна дисекция
  • M96.8 Други нарушения на опорно-двигателния апарат след медицински процедури
  • M96.9 Неуточнено нараняване на опорно-двигателния апарат след медицински процедури
  • M99.5 Стеноза на междупрешленните дискове на нервния канал
  • M99.6 Костна и сублуксационна стеноза на междупрешленния отвор
  • M99.7 Стеноза на съединителната тъкан и диска на междупрешленния отвор

  Патогенетична класификация на дегенеративни заболявания на гръбначния стълб - таблица в системата Consilium.

  Остеохондроза на лумбалния отдел на гръбначния стълб

  Лумбалната остеохондроза е много често срещано заболяване. Според статистиката само у нас 48 до 52% от възрастното население го има. В допълнение, тази патология е водеща по брой дни на увреждане..

  Временната нетрудоспособност поради клинични прояви на остеохондроза (ICD - M43-M99) представлява почти половината от всички неврологични разстройства.

  В същото време, според доказателствата, операцията може не само да подобри качеството на живот, но и да предотврати увреждането на пациента и да възстанови работоспособността му за относително кратко време. Броят на операциите на лумбосакралния гръбначен стълб нараства всяка година.

  Диагностика

  Диагностиката на остеохондроза на гръбначния стълб (ICD-10 - M43-M99) включва проучване, преглед, неврологични тестове, както и клинични, биохимични и други изследвания в съответствие със стандартите за медицинско обслужване, използвани и съществуващите симптоми на вертебрална и екстравертебрална патология.

  Оплаквания на пациент с остеохондроза

  Оплакванията на нездравословно лице се различават в зависимост от формата (може да означава: Формата на обекта - относителното положение на границите (контурите) на обекта, обекта, както и относителното положение на точките на линията) на заболяването.

  Те се отличават с две:

  1. Компресионна остеохондроза.
  2. Некомпресионна остеохондроза.

  Оплаквания от компресия:

  • болезнени чувства, мускулна слабост, изтръпване в областта, инервирана от гръбначния корен;
  • нарушение на функциите на тазовите органи;
  • скованост, ограничено движение.
  1. Силата на болезнените чувства зависи от степента и продължителността на компресията.
  2. При некомпресионна форма оплакванията на пациента се различават.
  3. Така че, синдромът на болката може да бъде:
  • местна;
  • рефлекс;
  • ангиодистонична;
  • висцерален и др..

  Заболяването може да започне както с остра силна болка, така и с нарастващи хронични болезнени чувства (объркано с: Чувството за чувство е емоционален процес на човек, отразяващ субективно оценъчно отношение към реални или абстрактни обекти).

  Класификация на дегенеративните конфигурации на междупрешленните дискове, етапи в таблицата в системата Consilium.

  Методи за проверка

  Изследването на нездравословен човек се извършва в седнало или изправено положение, по-рядко - легнало. Вижда се, че той възприема патологична поза с аналгетична сколиоза, както и конфигурация на физиологична гръдна кифоза и лумбална кривина..

  Необходимо е да се изясни дали тези промени са свързани с болка при остеохондроза, или са били преди това.

  Лекарят поставя дланите на ръцете си върху крилата на илиачните кости от двете страни и поставя огромните си пръсти на нивото на дланите, като по този начин палпира паравертебралните мускули и отбелязва тяхната болезненост.

  Друг тест е да помолите пациента да фиксира таза с ръце или да седне на стол, издигнат. След това е необходимо да го поканите да направи завой напред, назад, в страни, колкото може да бъде.

  Лекарят отбелязва естеството на движенията на гръбначния стълб, степента на болка и тяхната локализация. Обикновено всички движения трябва да са плавни и симетрични..

  Извършва се и тест с аксиално претоварване на гръбначния стълб (натиск върху главата и раменете) - може да бъде доста гаден и болезнен.

  По време на прегледа на нездравословно лице могат да бъдат предписани методи за визуализиране на заболявания на гръбначния стълб..

  Те включват:

  1. ЯМР.
  2. CT сканиране.
  3. Спондилография.
  4. Рентгенография (зрителна или многофункционална).
  5. Контрастна миелография.
  6. дискография.

  Ако има клинично и морфологично несъответствие, е необходимо да се проведе по-пълен и подробен преглед с набиране на всички налични и вероятни диагностични методи. Първият метод, като правило, липсва за поставяне на окончателна диагноза.

  Лечебна остеохондроза

  Когато се лекува пациент с болки в гърба, шията, крайниците и следващата диагноза остеохондроза (ICD 10 - M43-M99), се изисква ранно спешно консервативно или хирургично лечение при следните състояния:

  • хипералгична форма на радикуларен синдром;
  • паралитична форма на радикуларен синдром;
  • каудомедуларен синдром;
  • остро развиваща се вертебрална компресионна миелопатия.

  Повечето от болните могат да бъдат подпомогнати от ефективна консервативна терапия. Благодарение на стационарно, амбулаторно или санаториално изцеление (чрез вяра (както и изцеление с молитва, божествено изцеление) - доктрина, която твърди възможността за свръхестествено физическо изцеление от заболяване или вроден (придобит) телесен дефект) често е възможно да се постигне стабилна и дългосрочна ремисия.

  При наличие на клинична и морфологична кореспонденция с пациента е показано хирургично лечение, което позволява да се елиминират компресиращите невроваскуларни образувания на субстрата.

  Медикаментозна терапия с използване на НСПВС

  В случай на остра продължителна болка в гърба, на пациента се предписва прием на нестероидни противовъзпалителни продукти - по стандарт те се врязват в терапевтичната програма възможно най-рано, на 1-2 ден от заболяването. Сега се предпочитат селективни инхибитори на циклооксигеназа.

  Основният компонент на лечението на остеохондроза на лумбалния отдел на гръбначния стълб (ICD - M43-M99) е въвеждането на местни лекарства, които имат редица предимства пред продуктите за перорално приложение.

  Това са нестероидни противовъзпалителни лекарства под формата на кремове, гелове и мехлеми, които могат да проникнат дълбоко под кожата и подкожната тъкан и да блокират болковите импулси. Продуктите, които са комбинация от НСПВС и капилярни дилататори са особено ефективни. Показано е и въвеждането на специални пластири с упойка..

  При силна болка на пациента се предписват лечебни блокади с въвеждането на анестетици и глюкокотикостероидни лекарства.

  Освен това за облекчаване на болката се използват фармацевтични продукти, които облагородяват метаболизма в междупрешленния диск..

  Това са средства, базирани на:

  • глюкозамин;
  • хондроитин сулфат;
  • витамин В.

  При обостряне се предписват кратки курсове на нестероидни противовъзпалителни продукти. С прехода на ноцицептивната болка към невропатичната болка е показано назначаването на антиконвулсантни лекарства и антидепресанти. Тази комбинация може да облекчи невропатичната болка..

  По-ефективни начини за лечение на лумбална остеохондроза (ICD - M43-M99):

  1. Фармацевтична електрофореза чрез галванични или импулсни токове.
  2. Електронейромиостимулация.
  3. Фонофореза.
  4. Лазерна терапия.
  5. Магнитотерапия.
  6. Високочестотна терапия (микровълнова печка).
  7. Много честотна терапия (EHF).
  8. Ударно-вълнова терапия.
  9. Пелоидна терапия.
  10. Меден масаж (ръчен, вакуумен, подводен хидромасаж).
  • масаж с електростатично поле от апарат "Хивамат";
  • ултравиолетово лъчение в еритемни дози;
  • UHF терапия;
  • перкутанна електроневростимулация;
  • лазерна терапия;
  • електрофореза на аналгетици или спазмолитици с импулсни токове.

  Тъй като интензивността на болката намалява, изцелението се допълва от специална лечебна физическа култура, насочена към отпускане на мускулния корсет и разтягане на гръбначния стълб, с постепенно свързване на очакванията за укрепване на мускулите. Ръчният лечебен масаж е изключително ефективен на тази стъпка..

  За различни дорсопатии, такива лечебни техники са показани като:

  1. Акупунктура.
  2. Вакуумна рефлексотерапия.
  3. Електрорефлексотерапия.
  4. Фармакопунктура.

  В допълнение, за заслугата на стабилна ремисия, предотвратяване на прогресия и вторично обостряне, са показани балнеолечение в кални и балнеологични курорти..

  Профилактика и диспансерно наблюдение

  За да предотвратите дегенеративни действия в гръбначния стълб, трябва:

  • следвайте ортопедични съвети;
  • контролирайте телесното тегло;
  • избягвайте неподвижен живот, спазвайте умерена физическа активност.

  Огромна част от дегенеративните действия в гръбначния стълб могат да бъдат предотвратени чрез контролиране на стойката, походката и телесното тегло, ежедневното физическо (включително спортно) претоварване, съответстващо на възрастта и общото здравословно състояние.

  За съжаление, с възрастта повечето хора намаляват физическата си активност, напълняват и не обръщат нужното внимание на физическите упражнения. Последицата от този тип живот е, че без значение каква физическа активност става опасна и травмираща.

  Като мерки за превенция на заболявания на гръбначния стълб са:

  • нормализиране на телесното тегло;
  • постоянни умерени физически претоварвания (ходене, ЛФК, фитнес, аеробика, скандинавско ходене и др.);
  • балансирана диета;
  • предотвратяване на наранявания;
  • оптимално разпределение на претоварването на гръбначния стълб;
  • правилният избор на възглавница и матрак;
  • носенето на специални ортопедични обувки;
  • саниране на огнища на придобита инфекция.

  Клиентите с остеохондроза (ICD-10 - M43-M99) получават диспансерно наблюдение от невролог за оценка на клиничното състояние и, ако е необходимо, провеждат инструментален диагностичен преглед.

  Предпоставки

  В една или друга степен гръбначната остеохондроза се развива при всички хора на възраст и е един от ефектите на стареенето в организма. По-рано или по-късно се появяват атрофични конфигурации в междупрешленния диск (Конфигурацията (астрономията) е характерното относително положение на Слънцето, планетите и други небесни тела на Слънчевата система върху небесната сфера), но наранявания, заболявания и различни гръбначни претоварвания допринасят за най-ранната поява на остеохондроза.

  По-често има остеохондроза на шийните прешлени и остеохондроза на лумбалния отдел на гръбначния стълб (разделението е таксономичен ранг в ботаниката, микологията и бактериологията, подобно на типа в зоологията) на гръбначния стълб. Създадени са около 10 теории за остеохондроза: съдова, хормонална, механична, наследствена, инфекциозно-алергична и други. Но никой от тях не дава пълно обяснение на конфигурациите, възникващи в гръбначния стълб, а по-скоро взаимно се допълват..

  За лечение на стави нашите читатели успешно използват Sustalife. Виждайки такава популярност на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание..
  Прочетете повече тук...

  Смята се, че основният фактор за появата на остеохондроза е постоянното претоварване на сектора на гръбначния стълб, състоящ се от 2 съседни прешлена с междупрешленния диск, поставен между тях. Подобно претоварване може да възникне в резултат на двигателен стереотип - стойка, личен начин на седене и ходене.

  Нарушения на стойката, седене в неправилна стойка, ходене с неравен гръбначен стълб причиняват допълнително претоварване на дисковете, връзките и мускулите на гръбначния стълб. Процесът може да се влоши поради особеностите на структурата на гръбначния стълб и дефицита на трофизъм на неговите тъкани, причинен от наследствени фактори.

  Най-често структурни дефекти се откриват в шийния отдел на гръбначния стълб (аномалия на Chimerli, краниовертебрални аномалии, малформация на Chiari) и водят до съдови нарушения и ранна поява на признаци на остеохондроза на шийните прешлени. Появата на остеохондроза на лумбалната част на гръбначния стълб е по-често свързана с нейното претоварване по време на огъване и повдигане.

  Здравият интервертебрален диск може да издържи значителни претоварвания поради хидрофилността на ядрото пулпозус, разположено в центъра му. Ядрото съдържа огромно количество вода и водата, както е ясно, не е много сгъстима. Разкъсването на здрав междупрешленния диск може да се случи със сила на компресия над 500 kg, докато диск, модифициран в резултат на остеохондроза, се счупва със сила на компресия от 200 kg.

  Претоварване от 200 кг изпитва лумбалната част на гръбначния стълб (поддържащият елемент на скелета на гръбначните животни (включително човешкия скелет)) на човек е значително 70 кг, когато той държи товар от 15 кг в положение на наклон (може да означава: В геометрията: ъгълът между дадена права линия и вертикална (или хоризонтална) наклонена равнина По-специално, в астрономията: Наклон на орбитата Наклон на оста на въртене Подземни проходи: Наклонен ход) на тялото напред с 200. Това огромно налягане се оправдава от малкия размер на ядрото пулпус. С увеличаване на наклона до 700, претоварването на междупрешленните дискове ще бъде 489 кг.

  Ето защо, често първите клинични прояви на остеохондроза на лумбалния отдел на гръбначния стълб се появяват по време на или след вдигане на тежести, извършване на домакинска работа, плевене в градината. При остеохондроза ядрото пулпозус губи своите хидрофилни характеристики. Това се дължи на нарушения в метаболизма му или липса на доставка на необходимите вещества..

  В резултат на това междупрешленният диск става тънък и най-малко гъвкав; радиалните пукнатини се появяват в неговия пръстеновиден фиброз по време на претоварване. Разстоянието между съседните прешлени е миниатюризирано и те се движат един спрямо друг, докато изместването се случва и във фасетните (фасетови) стави, свързващи прешлените.

  Разрушаването на съединителната тъкан на пръстеновидния фиброз на диска, връзките и капсулите на фасетните стави предизвиква реакция на имунната система и развитие на асептично възпаление с подуване на фасетните стави и околните им тъкани. Поради изместването на гръбначните тела, капсулите на фасетните стави се разтягат и модифицираният междупрешленния диск вече не фиксира толкова плътно телата на съседните прешлени.

  Формира се непостоянството на гръбначния сектор. Поради несъответствие може да има нарушение на корена на гръбначния нерв с развитието на радикуларен синдром. При остеохондроза на шийните прешлени това често се случва по време на завъртания на главата, при остеохондроза на лумбалния гръбнак - по време на огъване на тялото.

  Може да се образува многофункционален блок на гръбначния сектор на движение. Оправдано е с компенсаторно свиване на гръбначните мускули. Дискова херния се появява, когато дискът се движи назад, разкъсване на задната надлъжна връзка и изпъкналост на част от диска в гръбначния канал.

  Ако в същото време пулпозното ядро ​​на диска се изцеди в гръбначния канал, тогава такава херния се нарича разкъсване. Тежестта и продължителността на болката при такава херния е значително по-голяма, отколкото при неразкъсана. Дисковата херния може да бъде предпоставка за радикуларен синдром (набор от симптоми с обща етиология и патогенеза) или компресия на гръбначния мозък. При остеохондроза костната тъкан расте с образуването на остеофити - костни израстъци по телата и процесите на прешлените (компонент (кост) на гръбначния стълб). Остеофитите също могат да причинят компресия на гръбначния мозък (компресионна миелопатия) или да причинят развитието на радикуларен синдром.

  Разграничават се редица от следните обстоятелства:

  • Малка физическа активност;
  • Соли в шийните прешлени;
  • Ядене на болна храна;
  • Наследствено разположение към болести;
  • Хипотермия на тялото;
  • Хормонални смущения;
  • Наличието на гръбначни наранявания;
  • Ревматизъм;
  1. Чести болезнени усещания в областта на врата, ръцете, раменете, които растат с незначителни физически тежести и дори по време на кихане;
  2. Началото на припадък и световъртеж при завъртане на главата;
  3. Напукване и болка при движение на главата;
  4. Липса на сила в тялото (многозначна дума, може да означава) и често летаргия;
  5. Проява на изтръпване в крайниците и тяхното изтръпване.

  На етап 1 фиброзната капсула започва да се срутва между гръбначните дискове и в процеса човек изпитва силна болка, зениците му се разширяват и могат да се появят следните синдроми:

  1. Синдром на предния скален мускул (или мускули (от лат. Musculus - „мускул“) - органи, състоящи се от мускулна тъкан, способни да се свиват под въздействието на нервни импулси), поради което долните корени на субклавиалната артерия и брахиалния плексус се прищипват;
  2. Синдромът на Райт се характеризира с изтръпване и изтръпване на врата при поставяне на ръцете зад главата;
  3. Синдромът на цервикалгия се появява, когато възникне възпаление в мускулните тъкани и поради това в тях често се усещат неприятни болки.

  На етап 2 връзката на междупрешленните дискове започва да изчезва равномерно, междупрешленните отвори се миниатюризират между тях и след това нервните корени се дразнят и фиброзният пръстен изсъхва.

  В началото на етап 3 структурата на тъканните стави и междупрешленните дискове се променя, междупрешленното тяло е напълно разрушено, след това ядрото пулпос пада и се образува междупрешленна херния. В допълнение към усещането за болка (неприятно или болезнено усещане, преживяване на физическо или емоционално страдание), по време на остеохондроза на шийните прешлени, самоконтролът върху крайниците изчезва и се появяват вестибуларни нарушения.

  Дистрофичните промени в гръбначния стълб се появяват като нарушение на трофиката на прешлените на шията, недохранване на междупрешленните дискове. Формата и размерът на междупрешленния диск се променя, шийният отдел на гръбначния стълб става нестабилен. Настъпва компресия на нервни окончания, напрежението на гръбначните мускули се увеличава.

  Цервикалната остеохондроза в ICD 10 има код M42.12. В болница Юсупов, в отделението по неврология, се извършва диагностика и лечение на остеохондроза. Остеохондрозата често има идентични симптоми с други заболявания. Невролозите, които имат богат опит в работата, извършват ефективна диагностика, установяват причината, която е причинила развитието на болестта, и предписват лечение.

  Съгласно ICD 10, остеохондрозата на гръбначния стълб при възрастни е обозначена с M 42.1. В желанието си, в зависимост от клиничните прояви, има и други патологии, обозначени като остеохондроза, международната класификация на болестите ICB-10 предсказва различни обозначения. Това може да бъде буквата М и различни цифрови композиции..

  Има дълъг списък от причини, допринасящи за развитието на това заболяване (това е състоянието на организма, изразяващо се в нарушаване на нормалното му функциониране, продължителността на живота и способността му да поддържа хомеостазата си). За да се избегне объркване, предпоставките могат да бъдат разделени на две огромни групи:

  • Външни - екзогенни (неправилна стойка, физическо претоварване (може да означава: В технологията Претоварване - съотношението на абсолютната стойност на линейното ускорение, причинено от негравитационни сили, към ускорението на свободно падане върху повърхността на Земята), влиянието на времето и др.)
  • Вътрешни - ендогенни (травма, метаболитни несъответствия, психологически разстройства, наследственост и др.).

  Внимание! При варианта с цервикална остеохондроза понятието "рискова група" е без значение. Всеки човек може да се разболее (социално същество с разум и съзнание, както и обект на социална и историческа дейност и култура), просто възможността за поява на патология е различна за всеки и зависи от вида на живота.

  За да извърши правилно криптиране и да намери подклас, специалистът трябва да получи резултатите от диагнозата. В същото време той със сигурност ще види съществуващите синдроми (рефлекторни, радикуларни). Насочете вниманието към компресията на гръбначния мозък. Правилната диагноза е от съществено значение не само за правилното криптиране, но и за назначаването на подходящо излекуване.

  Ако диагноза като остеохондроза на лумбосакралната област е под въпрос, трябва допълнително да изследвате бъбреците и храносмилателния тракт на пациента. Ако по време на прегледа всичко сочи към патологичното състояние на гръбначния стълб, тогава пациентът се пренасочва от терапевта към невролога.

  За да се изясни състоянието на прешлените, връзките и дисковете, се извършва компютърна томограма. В някои случаи се предписва MRI сканиране или рентгеново изследване. Тези изследвания предоставят актуална информация за степента на подвижност на гръбначния стълб и неговите компоненти, докато лекарят вижда дали има израстъци, които пречат на гръбначния стълб да се справи със собствения си проблем.

  Остеохондроза (това (според различни автори): Дегенеративно-дистрофичното мултифакторно заболяване (съгласно кода на ICD - M42 е включен в група 6 - деформиращи дорсопатии от XIII клас заболявания) засяга следните участъци на гръбначния стълб:

  1. 1 Цервикален, който има само 7 прешлени, но върши трудна задача. Човешката глава е постоянно в движение, а теглото й (около 4 кг) усложнява задачата. Прешлените на шийния отдел на гръбначния стълб трябва не само да поддържат цялата тази тежест, но и да създават завои и накланяния. Остеохондрозата на шийните прешлени води до различни проблеми. Всичко ще зависи от това кой прешлен е засегнат. Но главоболието и несъответствията с кръвното налягане са почти винаги спътници на цервикалната остеохондроза.
  2. 2 Най-малко страда гръдната област. Анатомията му не изисква голяма подвижност, което означава, че деформация на прешлените се случва от време на време.
  3. 3 Поясничната област страда много често. Цялото тегло на човешкото тяло се разпределя към него. В същото време човек го натоварва с различни задачи още по-силно: вдигане на товари, задържане дълго време в една и съща позиция на машината, на компютъра, в столчето за кола.

Arthronosos

Лакът