Пунктуация (13 страници)

19. Снегът е покрил следите и ако снегът не спре до падането на нощта, няма да има страх от следите.

20. Плачещи върби къпеха клоните си в езерото и тук-там бреговете бяха обрасли с острица, в която се криеха големи жълти цветя, отпуснати на широки плаващи листа..

21. През нощта усещах болка в крака, а когато ставах сутрин, тя се оказа много подута.

22. Завесата се вдигна и щом публиката видя любимия си, театърът се разклати от аплодисменти и възторжени викове.

23. И когато се върна в хижата, лицето, косата и дрехите му бяха мокри, сякаш бяха напоени навсякъде с едър блатен мъгла.

24. Самолетите вече бръмчеха някъде отгоре и макар да не се виждаха, сякаш черна сянка от крилата им премина по лицата на момичетата.

25. Щом слънцето залезе и земята ще бъде обгърната в тъмнина, когато копнежът на деня бъде забравен, всичко се прощава и степта въздиша леко с широки гърди.

26. Беше вече пролетният месец, но през нощта дърветата изпукаха от студа, както през декември, и щом си протегнете езика, той започна да щипе силно.

27. Вълкът беше с лошо здраве, подозрителен, тя потръпваше и от най-малкия шум и продължаваше да мисли как някой няма да обиди вълчетата у дома без нея.

28. Струваше й се, че хората стоят зад дърветата в тъмното и кучетата вият някъде зад гората.

29. Често едно и също деяние се оценява по различен начин: някои смятат деянието за смело, други откриват, че човекът не е направил нищо специално.

30. Еднообразна бърборене те приспива, като приспивна песен, отиваш и усещаш, че заспиваш, но отнякъде чуваш тревожния вик на неумираща птица.

Ключове за тестове

Тест №1

Тест номер 2

Клавиши за преглед на викторини за всички правила за правопис и пунктуация

Текст 1

Без да се замисля, потърсих място на сянка, внесох нова постелка, чийто външен вид сякаш ми даде първата мисъл да спя тук, и се простирах на нея с голямо удоволствие. Беше много приятно да затворя очи, уморен от слънчевата светлина. Трябваше обаче да ги отворя наполовина, за да разкопча ботушите, да разкопча колана и да сложа нещо под главата си. Видях, че местните се превърнаха в полукръг на известно разстояние от мен, вероятно се чудеха и правеха предположения за това какво ще се случи след това.

Една от фигурите, които видях, преди да затворя очи отново, се оказа същият туземец, който за малко да ме рани. Той стоеше наблизо и поглеждаше обувките ми.

Припомних си всичко, което се беше случило и си мислех, че всичко това можеше да завърши много сериозно, мисълта ми профуча, че може би това е само началото, а краят все още предстои. Събудих се, чувствайки се много освежен. Съдейки по позицията на слънцето, трябваше да е поне третият час. Така спах повече от два часа. Отваряйки очи, видях няколко местни жители да седят около постелката на две крачки от мен и да говорят с тих глас. Те не бяха въоръжени и ме гледаха по-малко мрачно.

Текст 2

И. Чичиков седеше доволно разположен в своя шезлонг, който отдавна се търкаляше по полюсния път. От предишната глава става ясно от какво се състои основният предмет на неговия вкус и наклонности, затова не е чудно, че скоро той се потопи изцяло в него както по тяло, така и по душа. Предположенията, оценките и съображенията, които се лутаха по лицето му, очевидно бяха много приятни, тъй като всяка минута те оставяха следи от доволна усмивка зад себе си. Зает с тях, той не обърна никакво внимание на това как неговият кочияш, доволен от приема на хората от двора на Манилов, направи много разумни коментари към закопчания вдясно кон.

II. И така, разсъждавайки, Селифан най-накрая се качи в най-отдалечените абстракции. Ако Чичиков беше слушал, той щеше да научи много подробности, отнасящи се лично до него, но мислите му бяха толкова заети с темата си, че само едно силно гръмотевично движение го накара да се събуди и да се огледа наоколо: цялото небе беше напълно покрито с облаци и прашният пощенски път беше напръскан капки дъжд. Гръмотевицата иззвъня за втори път по-силно и по-близо и дъждът се изсипа като из ведро. Отначало, като взе коса посока, той бичува в едната страна на тялото на каретата, след това в другата, след което, променяйки образа на атаката и ставайки напълно прав, барабани точно в горната част на тялото.

(Н. В. Гогол. „Мъртви души“)

Текст 3

I. Морето се засмя. Под лекия дъх на знойния вятър той потръпна и покрит с малки вълнички, ослепително отразяващи слънцето, се усмихна на синьото небе с хиляди сребърни усмивки. В дълбокото пространство, между морето и небето, се разнасяха весели вълни, които се стичаха една след друга по нежния бряг на пясъчната шиш. Този звук и блясъкът на слънцето, отразени хиляди пъти от вълните на морето, хармонично се сливат в непрекъснато движение, изпълнено с жива радост. Слънцето беше щастливо от това, че грееше, морето от това, което отразяваше възхитителната му светлина..

II. Дървени копия бяха забити в пясъка на косата, обсипани с рибени люспи, а от тях висяха мрежи, хвърлящи мрежа от сенки от тях. Няколко големи лодки и една малка стояха в редица на пясъка, вълните се изкачваха нагоре по брега, сякаш ги махаха към тях. Багра, гребла, кошници и бъчви бяха разпръснати на случаен принцип върху шиш, сред тях се издигаше колиба, сглобена от върбови клонки, лубоци и рогозки. Преди да влязат в нея на възли на пръчка, ботушите стърчат в небето с подметките си. И над целия този хаос се извисяваше дълъг стълб с червен парцал в края, пърхащ на вятъра. В сянката на една от лодките лежеше Василий Легостаев, пазач на шиш.

(М. Горки. "Малва")

Текст 4

В стаята вече беше тъмно. Докторът стана и, изправен, започна да разказва какво пишат в чужбина и в Русия и каква посока на мисълта се забелязва сега. Четейки и след това лягайки, той продължаваше да мисли за Иван Дмитрич и като се събуди на следващата сутрин, си спомни, че вчера е срещнал интелигентен и интересен мъж, и реши да отиде при него отново при първа възможност. Иван Дмитрич лежеше в същото положение като вчера, с глава в ръце и прибрани крака. Лицето му не се виждаше.

"Здравей, приятелю", каза Андрей Йефимич. - Не спите? ". „Първо, не съм ти приятел - каза Иван Дмитрич на възглавницата, - и второ, напразно си зает: няма да получиш нито дума от мен.

- Странно - измърмори объркано Андрей Йефимич. - Вчера говорихме толкова спокойно, но изведнъж по някаква причина се обидихте. Вероятно се изразих някак неловко или може би изразих мисъл, която не е съгласна с вашите убеждения... "

„Да, така че ще ти повярвам! - каза Иван Дмитрич, като стана и погледна доктора подигравателно и с тревога. - Вчера разбрах защо дойде. ".

(Според А. П. Чехов, "Отделение No6".)

Текст 5

Тайга

Сергей отсече както големи, така и малки дървета, без да обръща внимание на новите си по-възрастни другари. Всеки имаше свой бизнес и инструмент. Но основният инструмент тук беше теодолитът. Още от училищната география Сергей знае, че теодолитът е гониометричен инструмент, с който се правят измервания на земята, за да се покаже земната повърхност на карти. Аз обаче смътно си представях целта и целта на работата на моите другари, които се оказаха изобщо не геолози, а геодезисти-топографи. Това са първите хора, които събуждат тайгата. Геолози - търсачи на недра ще тръгнат по техните стъпки. Именно те ще кажат дали това наистина е мъртва и безплодна земя или има свои собствени съкровища.?

Тази земя се наричаше безплодна в стари книги, които лежаха на тавана на интерната, където учи Сергей. Прашни, сиви с времето, с красиви илюстрации вътре, те сякаш криеха някаква мистерия на живота, която е потънала в миналото. Сергей обичаше тези книги най-много. Те съдържаха много истории на пътешественици за земята. В един от тях той прочете тъжни редове за своята земя. Тайгата изглеждаше на автора на това произведение като мълчалива гора, където няма треви, птици или насекоми. По-дълбоко в горските гъсталаци този пътник винаги бил ужасен. Мрачна пустиня му се стори тайгата, където няма нито едно живо същество, само вятърът се втурва през върховете на дърветата, нарушавайки смъртоносната тишина.

„В урмана е зловещо и мрачно“, пише пътешественикът. „От двете страни на пътя има огромни борове, смърчове, ели и кедри, достигащи няколко дебелини. В дълбините на гъсталака се виждат гигантски стволове на паднали дървета, които гният там дълги години. Мъртва тишина цари навсякъде. Без звяр, без птица. Дали просто понякога някъде, в дълбините на гората, ще прозвучи кълвач, нарушаващ смъртоносната тишина, но скърцането на гнило дърво ще наруши тази тържествена тишина, карайки душата да се чувства тежка... "

През нощта усещах болка в крака

© Reshak.ru - колекция от книги с отговори за ученици в гимназията. Тук можете да намерите Reshebniks, GDZ, преводи на текстове според училищната програма. Почти всички материали, събрани на сайта, са авторски с подробни обяснения от специализирани специалисти. Можете да изтеглите gdz, reshebniki, да подобрите училищните оценки, да увеличите знанията, да получите много повече свободно време.

Основната задача на сайта е да помага на ученици и родители с домашните. Освен това целият материал се подобрява, добавят се нови колекции от решения.

Сложни изречения с различни видове комуникация 1. Работилница. ОГЕ. Куест 12, 14

1. Когато беше дневна светлина, мъглата още не се беше разчистила; беше толкова дебел, че за пет крачки силуетът на човек почти изчезна в млечнобялата тъмнина.

2. Само от време на време, ако наблизо се забележи лодка или нещо подозрително, по водата се плъзга ярък прожектор, но след минута-две той мигновено изчезва и тогава отново се възцарява мрак.

3. Бавно, на дълги зигзагове, керванът се изкачваше по белия склон все по-нагоре и нагоре; изглеждаше, че възходът няма да има край.

4. Плътни облаци се втурнаха по мрачното небе и въпреки че беше само три часа следобед, беше тъмно.

5. Плачещи върби къпеха клоните си в езерото и тук-там бреговете бяха обрасли с острица, в която се криеха големи жълти цветя, отпуснати на широки плачещи листа.

6. Гръмотевици бръмчаха над покрива, бумтяха и се пропукваха, когато проблясваха червеникави мълнии; стъмваше се от висящите облаци.

7. Очаквах с трепет отговора на Грушницки; студен гняв ме завладя при мисълта, че ако не беше случаят, може би щях да стана за посмешище на тези глупаци.

8. През нощта усещах болка в крака, а когато ставах сутрин, тя се оказа много подута.

9. Завесата се вдигна и щом публиката видя любимия си, театърът се разклати от аплодисменти и възторжени викове.

10. И когато се върна в хижата, лицето, косата и дрехите му бяха мокри, сякаш бяха напоени навсякъде с едра блатна мъгла.

11. Самолетите вече бръмчеха някъде отгоре и макар да не се виждаха, сякаш черна сянка от крилата им преминаваше по лицата на момичетата.

12. Наоколо, изгубени в златната мъгла, върховете на планините се претъпкаха като безброй стадо, а Елбрус на юг се изправи в бял насип, затваряйки веригата от ледени върхове, между които вече се лутаха нишковидни облаци, дошли от изток.

13. Муму не отиде до имението и когато Герасим носеше дърва за огрев в стаите, тя винаги се спираше и го чакаше нетърпеливо на верандата.

14. Когато стигнахме до десния бряг, ми показаха там, където най-малко очаквах, тясна пътека нагоре; само с помощта на корени и клони беше възможно да се достигне мястото, откъдето пътеката стана по-широка и.

15. Времето беше ужасно: бурен вятър ревеше от нощта, дъждът се изсипваше като кофа.

16. Всичко наоколо беше златисто зелено, всичко широко и тихо се разбъркваше под тихия дъх на вятъра; вървяха топове, които на моменти изчезваха в ръжта, вече леко побеляла.

17. Трудно беше да се мисли, че това място е обитавано: такъв решителен вид на запустение и безпорядък носеше вид на хижа.

18. Слънцето се скри зад облаците, дърветата и въздухът се намръщиха, както преди дъжда, но беше горещо и задушно.

19. Раздвижвайки ушите си, животните остро улавяха достигащите ги гласове и, потръпвайки с кожата си, замръзваха, когато от другата страна се появи кола.

20. Слънцето току-що беше изчезнало зад хоризонта и по времето, когато лъчите му позлатиха върховете на планините, в долините се появиха здрачи ​​сенки.

21. През съня му му се струваше, че е дневна светлина, но когато отвори очи, в хижата все още беше тъмно.

22. Понякога малка снежинка се прилепва към външната страна на стъклото и ако се вгледате внимателно, можете да видите най-фината й кристална структура.

23. Слънцето на залеза печеше над степта и когато Петя се появи на пътеката с дъждобран, сянката му беше толкова дълга, сякаш ходеше на кокили.

руски език

В коя опция за отговор всички номера са правилно посочени, на тяхно място трябва да има запетаи?

През нощта усещах болка в крака (1) и (2), когато ставах сутрин (3) се оказа (4) много подут.
1) 1,2,3,4
2) 1.3
3) 2.3
4) 1,2,3

търсене за начало по основи на граматиката:

I - означава, ЧУВСТВАЩА БОЛКА - предикат, (1 ПРОСТО РЕЧЕНИЕ, КОММА)
ТЯ е подла., Оказа се - сказ., (2 прости изречения, разделени със запетаи)

когато станах сутрин - уточнение, има безлична структура: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - предикат, няма субект, но можете да го добавите мислено: I -> какво направихте? -> изправен - подчертан със запетаи от двете страни.

защо не е необходима запетая под числото 4 - тя ще разбие изречението и ще го направи безсмислен набор от думи.

Руски език. Клас 9

Посочете сложно многочленово изречение с композиционна и подчинена връзка.

През нощта усещах болка в крака и когато ставах сутрин, тя се оказа много подута.

Научете се на скромност от ухото: той, докато узрее, навежда глава.

В песни за потомство ще запазим имената на онези изгорени села, където отвъд последната горчива граница нощта свършваше и денят започваше.

Добре е да седнете и да слушате тишината: или вятърът ще духа и ще докосва върховете на брезите, тогава камбанният часовник ще удари една четвърт зад стената.

Посочете вида на сложното изречение. Не се поставят препинателни знаци.

Бях наясно, че тази мъгла крие нещо важно и болезнено напрегна очите ми, опитвайки се да видя
какво се крие зад млечно-белия воал, но напразно мъглата упорито не искаше да се разсейва.

Установете съответствие между предложението и видовете комуникация в предложението
Без препинателни знаци.

Денят беше много добър, но земята беше толкова мръсна до такава степен, че колелата на шезлонга потънаха в нея, а почвата беше глинеста и необичайно упорита.

Елена Петровна бързо влезе в зеленикавата гара, но веднага се задуши й се стори, че сърцето й е спряло.

На поляната беше забавно, тревата все още не беше окосена, а наоколо далеч, далеч имаше цветя и червено и синьо и бяло.

Но когато слънцето избухна, изпод калъпа по стените се появи розов мрамор и градът се появи пред прозореца като картина, нарисувана от стар венециански майстор.

Усложнена с несъюзна, съюзна композиционна и подчинена комуникация

Усложнено със съюзническа подчинена и несвързана връзка

Усложнена с несъюзна и свързана композиционна връзка

Усложнена с подчинена и съюзна композиционна връзка

Посочете сложно многочленово изречение. Без препинателни знаци.

Бригадирът отиде сам, защото водачите трябва да отидат първи, когато заплашва опасност.

Гледах лодки за японски батерии никъде няма движение.

Денят премина тихо, но привечер забелязаха мъж, който мълчаливо се прокрадна до огромно дърво.

Камък падна в езерце и водата излетя нагоре в спрейове и вълните се затичаха в кръгове, но скоро бягството им се забави и гладката повърхност отново се изравни, тихо затънтено море заспа, макар че дълго време звънливи мехурчета скачаха на повърхността.

Посочете номерата, на мястото на които трябва да бъдат запетаите.

Слепият знаеше (1), че слънцето грее през прозореца (2) и (3), че (4) ако
той ще протегне ръка през прозореца (5), след което ще падне роса от храстите.

През нощта усещах болка в крака и когато станах сутринта, тя се оказа много подута, очертанията на изречението и синтаксиса

Отговор

Проверено от експерт

Изречението е повествователно, неклично, сложно, със състав и представяне. Част 1 е просто изречение. (През нощта усещах болка в крака) c. основа какво усетих? болката е допълнение, къде е болката? в крака - обстоятелство.

Част 2 - сложно изречение (когато станах сутринта, се оказа много подуто), първото е подчиненото време, второто е основното. В подчинения сказ - стана, кога стана? сутрин - са. време. В основното - това е - субект, оказа се подут - предикат (съставно номинално). Силно как? са начинът на действие.

Връзки между първата и втората части - композиция, обединение и.

Тест. Тест по темата "SSK", вариант 1

Списък на тестовите въпроси

Въпрос 1
 1. В коя опция за отговор всички числа са правилно посочени, на тяхно място в изречението трябва да има запетаи?

Когато Каштанка се събуди (1) вече беше светло (2) и (3) имаше шум от улицата (4) какво се случва само през деня.

Опции за отговор
 • четиринадесет
 • 1, 2, 3
 • 1,2,3,4
 • 1,2,4
Въпрос 2
 1. В коя опция за отговор всички числа са правилно посочени, на тяхно място в изречението трябва да има запетаи?

Жената продължаваше да говори (1) и да говори за своите нещастия (2) и (3), въпреки че думите й бяха познати (4) Сърцето на Сабуров изведнъж потъна от тях.

Опции за отговор
 • 2.4
 • 3.4
 • 1,2,3,4
 • 2,3,4
Въпрос 3
 1. В коя опция за отговор всички числа са правилно посочени, на тяхно място в изречението трябва да има запетаи?

Единственото средство за умствена комуникация на хората е думата (1) и (2), така че комуникацията да е възможна (3) трябва да използвате думата по такъв начин (4), така че с всяка дума, несъмнено да се предизвикват точните понятия във всеки.

Опции за отговор
 • 1,2,3,4
 • 1,2,3
 • 1,3,4
 • 2,3
Въпрос 4
 1. В коя опция за отговор всички числа са правилно посочени, на тяхно място в изречението трябва да има запетаи?

През нощта усещах болка в крака (1) и (2), когато ставах сутрин (3) се оказа (4) много подут.

Опции за отговор
 • 2,3
 • 1.3
 • 1,2,3,4
 • 1,2,3
Въпрос 5
 1. В коя опция за отговор всички числа са правилно посочени, на тяхно място в изречението трябва да има запетаи?

Докато се прибрах у дома (1) минаха още два часа (2) и (3) когато излязох (4) вече беше светло.

Опции за отговор
 • 1,2,3,4
 • 2,3
 • 1,3,4
 • 2.4
Въпрос 6
 1. В коя опция за отговор всички числа са правилно посочени, на тяхно място в изречението трябва да има запетаи?

Митя често просто се възхищаваше на сестра си (1) и (2), дори когато трябваше да изслушва оплакванията й относно (3), че тя изглежда зле след нощни дежурства в болницата (4) Любаша му се струваше красива.

Опции за отговор
 • 1,2,3,4
 • 1.3
 • 3.4
 • 1,2,4
Въпрос 7
 1. В коя опция за отговор всички числа са правилно посочени, на тяхно място в изречението трябва да има запетаи?

Според календара пристигнахме в Болдино едновременно с поета (1), но (2), ако вземем предвид разликата между новия и стария стил (3), след това десет дни по-рано (4) и в природата, навсякъде все още царува зелено.

Опции за отговор
 • 1,2,3,4
 • 1.4
 • 1,2,3
 • 1,3,4
Въпрос 8
 1. В коя опция за отговор всички числа са правилно посочени, на тяхно място в изречението трябва да има запетаи?

В родителския дом всичко беше същото (1) и (2), ако Володя чувстваше, че домашното пространство изглежда е стеснено (3), това беше само защото (4) през годините на отсъствие беше узрял и израснал много.

Опции за отговор
 • 2,3
 • 2.4
 • 1,3,4
 • 1,2,3,4
Въпрос 9
 1. В коя опция за отговор всички числа са правилно посочени, на тяхно място в изречението трябва да има запетаи?

Винаги има хора (1) и (2), дори ако сте много самотни (3), не се съмнявате (4), че някой ще може да ви изслуша и разбере.

13. Сложни изречения с различни видове съюзна и несъюзна комуникация и пунктуация в тях

И двете изречения имат две семантични части; в първата, между частите - композиционна връзка, във втората - несвързаност.

1) Плачещите върби къпеха клоните си в езерото, а на места бреговете бяха обрасли с острица, в която се криеха големи жълти цветя, отпуснати на широки плаващи листа. (Хрътка.) 2) Жената продължаваше да говори и да говори за своите нещастия и макар думите й да бяха познати на Сабуров, те изведнъж потънаха в сърцето й. (Сим.) 3) Гръмотевици гърмяха над покрива, бумтяха и избухваха при трясък, когато червеникава мълния блесна; стъмваше се от висящите облаци.

студен гняв ме завладя при мисълта, че ако не беше случаят, тогава може би щях да стана за посмешище на тези глупаци. (L.) 5) През нощта усещах болка в крака и когато станах сутринта, тя се оказа много подута. (М.-Мак.) 6) Завесата се вдигна и щом публиката видя любимия си, театърът се разклати от аплодисменти и възторжени викове. (Купр.) 7) И когато се върна в хижата, лицето, косата и дрехите му бяха мокри, сякаш бяха напоени навсякъде с едра блатна мъгла. (Купр.) 8) Самолетите вече бръмчеха някъде над главите им и макар да не се виждаха, сякаш черна сянка от крилата им преминаваше по лицата на момичетата. (Fad.) 9) Обвих се с наметало и седнах до оградата върху камък, гледайки в далечината: развълнуваното море се простираше пред мен като нощна буря и монотонният му шум, като ропота на заспал град, ми напомняше за старите години. (L.)

161. 1) Вечер дойдох при малката ми сестра и играхме дълго време. (Кор.) 2) Ако малката сестра още не беше спала на люлеещия се стол в съседната стая, щях да се кача при нея и ние нежно се погалихме, опитвайки се да не събудим нацупената стара бавачка. (Кор.) 3) Вече беше доста разсъмване и хората започнаха да се издигат, когато се върнах в стаята си. (L. T.) 4) Когато Кащанка се събуди, вече беше светло и се чу шум от улицата, което се случва само през деня. (Гл.)

Ако в сложно изречение има второстепенен термин или обща подчинена клауза, общи за двете прости изречения, свързани със съюза "и", тогава запетаята не се поставя пред композиционния съюз "и".

163. 1) Веднага щом слънцето започне да се затопля като лято и земята изсъхне след пролетното наводнение, ние не можем да седим на едно място и потеглихме да пътуваме. (Пришв.) 2) С първите слънчеви лъчи, когато вълнообразна розова мъгла все още се задържаше над полето, втората ескадра се изкачи след своя командир и самолетите, без да се изгубват от погледа си, се насочиха на юг. (Павел.) 3) Наоколо, изгубени в златна мъгла, върховете на планините се претъпкаха като безброй стадо, а Елбрус на юг се изправи в бяла маса, затваряйки веригата от ледени върхове, между които вече се лутаха нишковидни облаци, дошли от изток. (Л.) 4) Ние [Вулич] не го разбрахме, но когато той натисна спусъка и изсипа барут върху триона, мнозина, неволно извикали, го хванаха за ръцете. (L.) 5) С всяка светкавица изчезва не само Млечният път, но и ярките звезди, но щом светкавицата изгасне, отново, сякаш хвърлена от някакъв знак с ръка, се появява на същите места (L. T.) кога?

(Точно като кода и (V), [ITI [].

[. (КОГА), '. ], И [, I 1, -]. КОГА?

5) [не само ©, но и © ©, но, (веднага щом),. като -

I. Вълнообразна мъгла (какво?) - прил. II. Н. е. - вълнообразен.

Пост.: Отнася се. Unpost.: Под формата на тях. подп., единица ч., м. р.

III.В изречение - определение.

Ескадрата (коя? Коя?) Втората - номерирана.

Unpost.: Под формата на тях. подп., единица ч., ж. R.

В изречение - определение.

Сгушени (как? Какво правим?) Загуба - герундии, специална форма на глагола.

В изречение - обстоятелство.

Clouds (what?) Came running - причастие, специална форма на глагола.

Н. е. - насрещно. Публикация: валидна, последна вр., сови. в.

Unpost.: Под формата на тях. подложка, мн. з.

В изречение - определение.

164. I. Смелостта е много сложно понятие. Често един и същи акт се оценява по различен начин: някои смятат деянието за смело, други установяват, че човекът не е направил нищо специално.

Самохипнозата играе важна роля в смелостта. Ако човек се вдъхновява, че се страхува, тогава е много трудно да се отървем от тази мисъл..

Да вземем прост пример. Всеки може да разхожда една дъска в стаята. Никога не би му хрумнало, че е страшно да се направи това. И представете си, че същата тясна дъска е хвърлена над бездната и трябва да вървите по нея. Страшно ?! Разбира се, че е страшно. Не всеки ще се осмели да премине бездната по този начин, а този, който е преминал, ще се счита за смел. Междувременно той не направи нищо особено: дъската е същата като подовата дъска в стаята..

II. Когато човек види и внуши на себе си, че е опасно да премине над бездна на една дъска, тогава ръцете и краката му престават да му се подчиняват. Става страшно.

Човек си мисли: "Ще го направя ли или не?" И за да го направите, трябва твърдо да си кажете: „Да, ще го направя! Трябва да го направя на всяка цена, въпреки опасността. Трябва да внушите на себе си идеята какво трябва да направите и тогава ще го направите.

Не бива да се мисли, че смелостта е нещо специално, присъщо само на определени, някои необикновени хора. Всеки може да стане смел. Просто трябва да се обучавате систематично в този дух дълго време, да се приучите да се подчинявате на вашите заповеди, да изпълнявате твърдо това, което сте решили да направите.

Типът на речта е разсъждение. Авторът предава на читателя идеята, че смелостта е качество, което може да се култивира в себе си, и доказва това с прост пример, дава „упражнение“ за смелост.

I. Играе (в какво?) В смелост - n. II. Н. е. - кураж.

Публикация: общ., Неодушевен., F. р. на 3 етажа.

Unpost.: Под формата на изречение. подп., единица з.

III. Играе роля (къде?) В смелостта - обстоятелство.

165. I. През юлските вечери и нощи пъдпъдъците и метлиците вече не крещят, славеите не пеят в горски дере, не миришат на цветя, но степта все още е красива и пълна с живот. Щом слънцето залезе и земята се обгърне в тъмнина, копнежът за деня се забравя, всичко се прощава и степта въздиша лесно с широки гърди. Монотонното бърборене ви приспива като приспивна песен; отиваш и усещаш, че заспиваш, но отнякъде чуваш тревожния вик на птица, която не е спала, или се чува неопределен звук, подобен на нечий глас, като изненадано „ах!“, а сънливостта спуска клепачите.

II. Гладният вълк стана да ходи на лов. Вече беше пролетният месец, но през нощта дърветата се пропукваха от студа, както през декември, и щом си изплезиш езика, той започна да щипе силно. Вълкът беше с лошо здраве, подозрителен, тя потръпваше и от най-малкия шум и продължаваше да мисли как някой няма да обиди вълчетата у дома без нея. Миризмата на човешки и конски отпечатъци, пънове, подредени дърва за огрев и тъмен, създаден от човека път я плашеха; Струваше й се, че хората стоят зад дърветата в тъмното, а някъде отвъд горските кучета вият. (А. П. Чехов.)

1) [° ^ P !? IQ], [], [], НО [- @ И @].

2) [BIT] И (), | [ЇТ], И []

Вой - 2 срички. в [в] - съгл., обадете се, тв. o [o] - гласна, уд.

ю [у] - съгл., камбана, мека; [у] - гласна, безуд. t [t] - съгл., глух, тв. Думата има 4 букви, 5 звука. Crackle - пращене (суфикс). ^ UDIVLЄNOGO- изненада (суфикс).

Не боли (какво направи?) - глагол.

Пост.: Не съв. изглед., кръст., 2 реф..

Unpost.: Под формата на припадък. вкл., единици ч., професионалисти. вр., м. р.

В изречение - предикат.

Не обиди (кого?) Cubs - съществително.

Пост.: Често, анимирано, има формата само в множествено число. ч. Nepost.: под формата на вина. подложка.

В офертата - допълнение.

166. Бащата обичал да прави хвърчила. В събота той дойде в дачата, ние седяхме до късно вечерта, рендосвахме дъски, режехме хартия, лепихме, рисувахме ужасни лица върху хартия. 1) Рано сутринта излязохме през задната порта на поляната, която се простираше чак до реката; но реката не се виждаше и се виждаха само високият отсрещен бряг, жълтият пясъчен склон, боровите дървета, колибите, камбанарията на Троицко-Ликовската църква, стърчащи от боровете в най-високата точка на брега. 2) Изтичах през мократа поляна, размотавайки струната, страхувайки се, че баща ми е направил нещо нередно и змията няма да стане; и хвърчилото наистина не се вдигна веднага: известно време се влачеше по тревата, неуспешно се опитваше да излети и да се спусне, пърхаше като пиле и изведнъж бавно и по чудо изплува зад гърба ми и аз тичах с всички сили на.

, кое? I II (Ю. Трифонов.)

[SUSCHGNPINO | [], A [eoe, e, e, e,

III] и [
[©, © и ©, ©, I - „Аз и 1 Всеки човек трябва да избере професия - тази житейска работа, която е най-съобразена с естествените му способности и наклонности. Тогава той ще работи, както се казва, не от страх, а Човек дава цялата си сила, цялата си енергия, всичките си знания на любимата си работа и тогава тази работа ще бъде изпълнена по-добре, възвръщаемостта, както се казва, ще бъде по-голяма.Но един млад специалист не може да бъде едностранчив в развитието си и да не вижда нищо друго, освен Това е дълбока грешка. Младият специалист трябва да бъде културен и всестранно образован човек, който познава и обича работата си, науката, изкуството, музиката, театъра, спорта. (В. А. Обручев.)

Основната идея: важно е не само да отдадете всичките си сили на любимата си работа, но и да разширите кръгозора си, да бъдете многостранен човек.

Как да изберем професия?

Писането. Бъдещата ми професия.

Ставаме по-зрели и неизбежно сме изправени пред избор: каква професия да изберем? На какъв бизнес да се посветите?

Когато избирате професия, трябва да вземете предвид способностите и хобитата си. Тогава работата няма да бъде тежко бреме, а радост, тогава ще можете напълно да се реализирате в това, което обичате..

В съвременното общество има много професии, които ме привличат. Обичам да общувам с хората, да им помагам в нещо, обичам да виждам все повече и повече нови лица всеки ден. Затова сериозно мисля да работя в сферата на търговията. След като постъпих в търговския колеж, мога да стана не просто продавач, а мениджър продажби.

Но се интересувам и от техническата сфера. Толкова е вълнуващо да разберете структурата на различни сложни устройства, да можете сами да сглобите или поправите компютър или телевизор! Разбира се, за това трябва да познавате добре физиката и математиката, да владеете много съвременни технологии. Може би мога да комбинирам и двете си желания, като стана помощник-продавач в магазин за компютърна или радио техника.

Във всеки случай, който и да станете, трябва да приемате работата си отговорно и сериозно, винаги да отчитате интересите на екипа. Само така ще спечелите уважението на колегите си, ще станете истински специалист.

Чухме прогнозата за времето по радиото. Вестникът прогнозира резултатите от бъдещите избори.

Те строят нова железопътна линия, доставят цимент и бетон, не зависят от климатичните условия, чуват далечен оръдеен огън, използват правилно трудовите резерви, гледат предаването по телевизията, сеят пролетна пшеница.

Цимент и бетон се донасят на строителната площадка всеки ден. Жителите на обсадения град чуват далечната канонада. Родителите ми гледат по телевизията предаването на пиесата, в която играя главната роля.

Мъжкото население на селото живее в кампании и кордони, или постове, както се наричат ​​казаците.

Лукашка, който стоеше на кулата, беше висок, красив мъж на около двадесет години, много приличащ на майка си. Лицето му и цялата му конституция, въпреки ъгловата младост, изразяваха големи физически и морални сили. Въпреки факта, че наскоро е бил обединен в бойци, от широкия израз на лицето му и спокойната увереност в стойката му се вижда, че той вече е успял да заеме войнствената и донякъде горда поза, характерна за казаците и хората като цяло, които постоянно носят оръжие, че той е казак и знае собствената си стойност не по-ниска от реалната.

въпреки какво? Какво? № Н. Толстой.)

(Въпреки HX, че), тези (thatX, I 1, (че © и ©).

Трудно изречение. Теория от 9 клас. Тест за диктовка

Свързани материали

 • „Тестова работа по руски език по темата„ Безсъюзно сложно изречение и сложно изречение с...
 • "Карточка" Сложно предложение и предложение с хомогенни членове "(клас 4)"
 • Теория. Трудно изречение
 • Унифициран държавен изпит. Задача 19. Сложно изречение с различни видове комуникация. Теория
 • „Диктовка с граматично задание във формат OGE по темата„ Сложно изречение без обединение “(клас 9)“
 • Подготовка за изпита. Диагностична работа на руски език. Синтаксис: фраза, просто изречение,...
 • „За жената, любовта и красотата“ („Безсъюзно сложно изречение и сложно изречение“), класове 9.11
 • „Контролен диктат по темата:„ Сложно изречение с различни видове комуникация “
 • „EOR. Презентация на руски език "Практически тест по темата" Сложно изречение "(6...
 • „Заключителен тест по темата„ Сложно изречение „клас 11“

Добави коментар Отмяна на отговора

За да публикувате коментар, трябва да влезете..

Защо вечер или през нощта краката ме болят силно?

При всяка физическа активност краката са първите, които поемат цялото натоварване върху себе си. Редовната болка и умора в края на деня сигнализират, че са започнали някои негативни процеси в долните крайници. Навременният преглед и правилният курс на лечение ще помогнат да се спре болестта и да се предотвратят усложнения.

Към кого да се свържете?


Терапевтът ще направи анамнеза и ще извърши първоначален преглед, за да разбере защо болят краката ви. Въз основа на това той ще направи заключение относно по-нататъшния курс на лечение. В зависимост от основните причини за болки в краката, тя може да насочи към:

 • травматолог;
 • съдов хирург;
 • диетолог и др..

Хардуерните и лабораторни методи за изследване ще потвърдят или опровергаят предварителната диагноза, ще помогнат за определяне на стадия на заболяването и възможното наличие на фонови възпаления. След това специалистът ще предпише режим на прием на лекарства и ще даде необходимите препоръки.

В никакъв случай не трябва да пренебрегвате болката и всякакви други ненормални симптоми в краката. Те отразяват скрити проблеми, които могат да доведат до увреждане..

Причини за дискомфорт

Наднормено тегло

Първата причина е прекомерното натоварване на крайниците. Мускулите и ставите често не успяват да се справят с него. Започва процесът на деформация, което води до дисфункция.

Излишните килограми най-често се дължат на неправилна диета:

 • излишни мазнини;
 • наличието на бърза храна и полуфабрикати в диетата;
 • преяждане, особено през нощта.

И трите фактора влияят върху метаболитните процеси. Вредните вещества и продуктите от гниенето не се отделят навреме и се утаяват по стените на кръвоносните съдове, нарушавайки кръвообращението, клетъчното дишане и насищането на тъканите с витамини и минерали.

Съдова атеросклероза


Причината за атеросклерозата е в холестеролните плаки, които запушват съдовете. Лошата проходимост причинява болка и дискомфорт в краката. Рязкото неразположение показва по-сериозен проблем - появата на кръвен съсирек. Само незабавното посещение на лекар ще спаси крака от ампутация.

Венозна недостатъчност

Основните признаци на разширени вени:

 • кракът боли силно вечер, дискомфортът отшумява в покой;
 • подуване;
 • проява на вени;
 • образуване на венозни звездички.

Съдови увреждания при липса на лечение водят до тромбофлебит, а той от своя страна до белодробна тромбоемболия. Артерията в белите дробове се запушва от отделен кръвен съсирек, който може да бъде фатален.

Жените на средна възраст са по-податливи на разширени вени. Грешно е да се твърди, че от това страдат само хора с наднормено тегло..

Увреждане на нервите

Кратките, самоограничаващи се пристъпи на болка в краката са признак на нарушения в нервната система. Дискомфортът в бедрото обикновено се свързва с притискане на седалищния нерв. Най-често хората страдат от този проблем:

 • бременни жени;
 • пациенти с остеохондроза.

Остеопороза


Обичайно е да се търси първопричината за остеопорозата в липсата на калций или в лошото му усвояване. Най-често това заболяване засяга възрастните хора. Самолечението може да облекчи симптомите, но само временно. По-добре е незабавно да се консултирате с лекар, който ще предпише лекарства и физиотерапия.

Артрит и остеоартрит

Всяка патология на ставите води до болка в долните крайници и деформация на цялата мускулно-скелетна система. Артритът често се придружава от:

 • подуване;
 • локално повишаване на температурата поради възпалителния процес;
 • отначало рядка, а след това и постоянна болка в колянните стави;
 • скованост и невъзможност за бързо движение.

И двете заболявания се лекуват от ортопедичен травматолог. Той издава указания за необходимите изследвания и наблюдава процеса на лечение.

Гръбначни заболявания

Остеохондрозата се появява в долната част на гърба, но болката е в краката, особено бедрата и долната част на краката. Поради това местоположение диагнозата може да отнеме известно време. Заболяването се характеризира с пристъпи на болка, които се елиминират чрез интрамускулно приложение на противовъзпалителни лекарства..

Увреждане на мускулите и костите


Фрактурите или тежките натъртвания винаги нарушават целостта на костта, което може да доведе до нагнояване на тъканите. Това заболяване се нарича остеомиелит и е фатално, ако не се лекува..

 • внезапна много силна болка;
 • повишаване на температурата;
 • обща слабост и неразположение.

Миозитът е патологично явление в мускулите, характеризиращо се със силно възпаление. Случва се след инфекциозно заболяване, когато бактериите локално заразяват мускулната тъкан.

 • силна болка в болката;
 • невъзможност за нормално ходене или изкачване по стълби;
 • пълна обездвиженост.

Системни заболявания на съединителната тъкан

Автоимунната патология на мускулите и ставите на краката е придружена от атаки на силна болка, редуващи се с ремисия. Често има наследствено предразположение.

Клиничната картина е следната: антителата започват да атакуват здрави клетки на собственото си тяло, бързо разрушавайки съединителната тъкан. Поради това възникват всички симптоми..

Болестта е трудна за лечение, но при редовно спазване на всички правила става възможно придържането към обичайния ритъм на живот.

Плоски стъпала


Плоските стъпала са най-често срещаното заболяване при хора на всяка възраст. Характеризира се с развитието на патологичната структура на стъпалото. Това може да бъде както симптом, така и независимо заболяване. Всяко нарушение в опорно-двигателния апарат постепенно се разпространява в съседните области, причинявайки негативни промени. Отначало краката болят до коленете, след това умората и неразположението се повишават по-високо.

Травма

Дългосрочни щети могат да се почувстват поради прекомерно физическо натоварване или рязка промяна в метеорологичните условия. Дори да знаете естеството на болката, е необходимо да се консултирате с травматолог, особено ако проявите се усилват.

Дефицит на някои микроелементи

Лошото или неправилно хранене засяга цялото тяло. Слабият имунитет не е в състояние да се бори с инфекцията. Липсата на калций и фосфор отслабва костите, а дефицитът на желязо понижава нивата на хемоглобина, което влияе върху ефективността на кръвообращението.

Диагностични методи

За да се идентифицират причините за болки в краката, трябва да се извърши подробен преглед на пациента, като се използват различни диагностични методи. Последните могат да се използват:

 • компютърно и магнитно резонансно изображение;
 • Рентгенов;
 • изследвания на урина и кръв;
 • Съдов ултразвук.

Лечение


Лекарят избира методи въз основа на диагнозата и историята. Някои заболявания имат сходни симптоми и принципно различни подходи към лечението. Затова експертите не съветват да вземат решения сами без тестове..

Медикаментозно лечение

Лекарствата се предписват в съответствие с:

 • диагноза;
 • наличието на фонови заболявания;
 • общо състояние на организма.

Най-често се използват болкоуспокояващи и противовъзпалителни лекарства. Освен това се предписват витаминни и минерални комплекси.

ЛФК и физиотерапия

С разширени вени

Допълнителен набор от упражнения за разширени вени се използва за:

 • облекчаване на болка и оток;
 • възстановяване на капилярния кръвен поток;
 • заемане на правилната позиция за вените;
 • увеличаване на еластичността на съдовете на крайниците.

Преди гимнастика, не забравяйте да се консултирате с Вашия лекар..

Физиотерапията е предназначена да повиши ефективността на медикаментозното лечение и упражненията.

Най-често използвани:

 • лазерна терапия;
 • пневматична компресия;
 • магнитотерапия.

За гръбначни наранявания

При наранен гръбначен стълб вентилацията на белите дробове се влошава, тъй като подвижността на диафрагмата и мускулната сила на междуребреното пространство намаляват. За да премахне тези проблеми, физиотерапевтът може да предпише дихателни упражнения.

Най-популярната процедура е масажът. Специална техника за изпълнение е насочена към:

 • хармонично възстановяване на мускулите;
 • подобряване на нервните връзки с гръбначния мозък и мозъка;
 • локално ускоряване на метаболитните процеси.

Хирургическа интервенция

Най-честите причини за операция са:

 • междупрешленна херния;
 • флевризъм;
 • тромбофлебит;
 • напреднали ставни патологии.

Какво ще посъветва традиционната медицина?

Народната мъдрост знае какво да правите, ако краката ви болят. Естествените рецепти помагат за облекчаване на болката и възпалението, тоест лекуват симптоматично, без да стигат до корена на проблема. Някои лекари предписват билкови чайове и натурални подсилени смеси за общо укрепване на тялото. Но не трябва да използвате традиционната медицина, без да се консултирате със специалист, за да не съборите ефекта от приема на лекарства.

Рецепта за триене при наранявания на крака: сок от алое, ментол, камфор и карамфилово масло се смесват в равни части. Разтривайте до три пъти на ден на мястото на болката. Отгоре нанесете превръзка.

Превантивни действия

Всички превантивни мерки са насочени към подобряване на начина на живот:

 • В случай на съдови патологии е необходимо да се придържате към диета с ниско съдържание на мазнини и лесно смилаеми въглехидрати. Това важи особено за животинската храна - рекордьорът по съдържание на вреден холестерол..
 • Заседналият начин на живот провокира стагнацията на кръвта и образуването на разширени вени. Движението, активното ходене подобряват кръвообращението, тренират стените на кръвоносните съдове и поддържат мускулите на краката в нормално състояние. Отделно си струва да тренирате пресата, която е един вид корсет за вътрешните органи и гръбначния стълб. Отпуснатият корем води до допълнително изкривяване на гърба и последващи болки в краката.
 • Навременното насочване към специалисти и компетентната диагностика няма да позволи на заболяването да премине към следващия етап.
 • Подобряване на моделите на сън. Постоянно недоспивайки, човек намалява възстановителните функции на тялото.
 • Борба с хипертонията. Когато налягането започне да се повишава, натоварването на съдовите стени се увеличава, в резултат на което те губят необходимата еластичност.

Здравето на долните крайници зависи от много фактори, водещи от които е здравословният начин на живот и липсата на патологии. Когато болят краката, само специалист може да установи причините и лечението.