Структурата и функцията на гръбначния мозък

Гръбначният мозък е основната част от човешката централна нервна система. На него са възложени специални функции и се откроява сред другите органи с уникална структура. Той се намира в гръбначния канал и е директно свързан с мозъка. При нормално развитие гръбначният мозък осигурява нормалното функциониране на всички отдели и части на тялото, изпълнява задачата на проводник, предава рефлекси и импулси.

Главна информация

Анатомията на гръбначния мозък се различава от мозъка по продълговата си структура. На латински органът се нарича medulla spinalis. Това е удебелена тръба с малък канал отвътре, леко сплескан отпред и отзад. Именно тази структура осигурява нормалното транспортиране на нервните импулси от основния орган, разположен в черепа, до периферните структури на нервната система..

Локално органът се намира в гръбначния канал, където са концентрирани меки и костни тъкани, нервни окончания, които отговарят за много функции на човешкото тяло. Естествено дишане, храносмилане, сърдечен ритъм, репродуктивна дейност, всяка физическа активност не е възможна без нормално функциониращ гръбначен мозък..

При хората той започва да се формира на около 4 седмици от развитието си в утробата. Но под каква форма се наблюдава при възрастен, се появява много по-късно, първоначално това е нервна тръба, постепенно се развива в пълноценен орган. Той завършва своето формиране в рамките на 2 години след раждането..

Структура

Локалното разположение на гръбначния мозък по протежение на целия гръб има свои собствени характеристики. Тази физиология гарантира, че органът изпълнява основните си функции. Органът започва на нивото на 1 шиен прешлен, където внимателно се пренарежда в мозъка, но в тях няма ясно разделяне. На кръстовището има пресичане на пирамидалните пътища, отговорни за двигателната активност на крайниците. Гръбначният мозък завършва в областта на 2-ри лумбален прешлен, поради което е по-къс по дължина от целия гръбначен стълб като цяло. Тази функция позволява лумбална пункция на ниво 3-4 лумбални прешлени, без риск от увреждане на гръбначния мозък.

Каква е особеността на структурата? Удължената тръба има два канала отпред и отзад. Мозъкът е покрит с три мембрани:

 • Твърдо. Това е тъканта на надкостницата на гръбначния канал, последвана от епидуралното пространство и външния слой на твърдата обвивка.
 • Паяжина. Тънка, безцветна плочка, която расте заедно с твърдата мембрана в областта на междупрешленния отвор. Субдуралното пространство се намира на мястото на отсъствие на сливане..
 • Съдови. Меката обвивка, отделена от предишната, от субарахноидалното пространство с цереброспинална течност. Мембраната е в непосредствена близост до гръбначния мозък и се състои главно от хороидеални сплетения.

Пространството между тях е запълнено с цереброспинална течност - ликвор. В центъра на органа е сивото вещество. Състои се от интеркаларни и двигателни неврони. Той също така съдържа два вида рога: предния, съдържащ двигателни неврони, и задния, мястото, където се намират интеркаларните неврони..

Външни характеристики

Външната структура на гръбначния мозък до голяма степен повтаря очертанията на гръбначния стълб, тъй като структурите се приспособяват към неговите физиологични извивки. Има две удебелявания на шията и долната част на гръдния кош, ранно лумбално отелване. Тези места се характеризират като изходи на корените на гръбначния нерв, които са отговорни за инервацията на ръцете и краката..

Външната структура може да бъде описана накратко със следните характеристики:

 • Форма - цилиндрична, сплескана отпред и отзад.
 • Визуално гръбначният мозък прилича на удължена "връв" с процеси.
 • Средно дължината на даден орган е 42-44 см, но това пряко зависи от ръста на човека.
 • Масата е 34-38 g, което е 50 пъти по-малко от органа на главата.
 • Отпред и отзад има две жлебове, които визуално разделят органа на две симетрични части.
 • В средата има канал, който в горната част комуникира с една от вентрикулите на мозъка. Надолу централният канал се разширява, образувайки крайната камера.

Дебелината на гръбначния мозък е неравномерна и зависи от това в кой участък се извършва измерването. Също така четири органа се различават от органа: две заоблени странични, изпъкнали отзад и сплескани отпред. Външната структура в много отношения е подобна на вътрешната част на билото, тъй като органът запълва целия канал. Органът е надеждно защитен от костната тъкан.

Вътрешна структура

Гръбначният мозък е изграден от клетки на нервната тъкан, наречени неврони. Те са концентрирани все по-близо до центъра и образуват сиво вещество. Според груби оценки на учените, органът съдържа около 13 милиона клетки, което е в пъти по-малко, отколкото в главата. Сивото вещество се намира вътре в бялото и ако направите напречно сечение, то по форма то ще наподобява пеперуда. Това е особено очевидно на диаграмата.

Тази уникална анатомия позволява гръбначния мозък да бъде разделен на множество структури. Той е подреден по следния начин:

 • Предни рога. Те се характеризират със заоблена широка форма и се състоят от неврони, които отговарят за предаването на нервните импулси към мускулите. Тъкмо защото изпълняват такава задача, те се наричат ​​двигателни. Предните корени на гръбначномозъчните нерви започват в предните рога.
 • Задни рога. Те имат дълга, тясна форма и се състоят от междинни неврони. Те носят това име, поради способността да приемат входящи сигнали от сетивните корени на гръбначните нерви, по друг начин те се наричат ​​задните корени.
 • Странични рога. Те се намират само в долните сегменти на органа и съдържат вегетативни ядра, отговорни за разширяването на зениците или функционирането на потните жлези.

Метамер и сегментна структура

Всяка част от гръбначния мозък е неразделна част от специфичен метамер на тялото. Освен това има "парче" на гръбначния мозък включва част от сиво вещество с двойка корени, след това метамерът включва самия гръбначен сегмент, мускулни влакна (миотом), част от епидермиса (дерматома), костен компонент (склетор), вътрешен орган (спланхиотом), контролирани от този сегмент. При хората и висшите представители на животинския свят се наблюдава радикуларна метамерия - гръбначният мозък е ограничен до отделни части на тялото.

Кожните области на тялото, състоящи се от сензорни влакна, се доближават до съответния сегмент на гръбначния мозък, наречен дерматоми. Те са ленти от епидермиса, контролирани от чувствителните нервни окончания на корените. Те са разположени в цялото тяло и се припокриват помежду си..

Миотомите са мускулни групи, които получават двигателни влакна от специфични области на мозъка. Благодарение на проучването и знанията за тяхното местоположение, процесът на лезия и диагностика на лезии на гръбначния мозък е значително опростен. Нараняванията на определен сегмент на гръбначния мозък провокират сензорни и двигателни нарушения.

Сегментна структура

Гръбначният мозък обикновено е разделен на пет секции, въпреки че е едно цяло. Името на всеки директно зависи от местоположението му в тялото. Общо човек може да има 31-33 сегмента, които се състоят от:

 • Цервикален регион - включва 8 сегмента.
 • Гърди - 12 сегмента.
 • Лумбална област - 5 сегмента.
 • Sacral - 5 сегмента.
 • Кокцигеална - 1-3 сегмента.

Това разделение ви позволява да разгледате органа по-подробно, за да опростите процеса на диагностициране на различни патологии.

Бяло и сиво вещество

Симетричните половинки в разреза могат да се видят в детайли и забелязват предната средна междина, преградата на съединителната тъкан. Разположената вътре част е по-тъмна и се нарича сиво вещество (CB), тя се намира в по-светло вещество - бяло вещество (BW). По-голямата част от SV се намира в лумбалната област, а най-малко се наблюдава в гръдната област. Какви са основните функции на сивото вещество:

 • Прехвърляне на болкови импулси.
 • Реакция на температурни промени.
 • Затваряне на рефлекторни дъги.
 • Получаване на информация от мускулна тъкан, сухожилия, връзки.
 • Формиране на пътеки.

Каква е структурата на бялото вещество? Състои се от миелинизирани, немиелинизирани нервни влакна, кръвоносни съдове и малко количество съединителна тъкан. Основната му задача е да изстреля най-простите рефлекси, да осигури връзки със скелетните мускули.

Функции

Функционалната анатомия предполага, че като част от централната нервна система гръбначният мозък изпълнява рефлекторни и проводими функции. В първия случай тялото контролира изпълнението на най-простите действия на ниво реакции, съдържащи се в подсъзнанието. Поразителен пример е стартирането на двигателната функция с отдръпване на ръката, ако повърхността е твърде гореща. Крайникът прави това, преди самият човек да разбере какво се е случило. Втората задача на органа е да предава нервни импулси към главното отделение на централната нервна система, по възходящия и низходящия път на движение.

Рефлекторна функция

Тази основна функция на органа е отговор на външна стимулация. Например появата на рефлекторна кашлица при поглъщане на чужди предмети и частици в дихателните пътища, премахване на ръката от тръните на кактус или източник на опасност. Импулсът навлиза в гръбначния канал чрез двигателни неврони, които също предизвикват мускулна контракция. Този процес не изисква участието на мозъка и двигателната реакция протича без негово участие. Тоест човек дори не мисли за своето действие, често не го осъзнава.

Децата се тестват за вродени рефлекси след раждането. Те обикновено се състоят в способността да смучат мляко, да дишат и да разтърсват краката. В процеса на развитие се появяват и придобити рефлекси, които помагат на лекарите да идентифицират правилното функциониране на дъговите елементи, отделни сегменти на гръбначния мозък. Проверката се извършва по време на неврологичния преглед. Основният фокус е върху плантарния рефлекс, коляното и корема. Те ви позволяват да проверите колко здрав е човек във всеки един момент..

Провеждаща функция

Друга важна функция на гръбначния мозък е проводимостта. Той осигурява предаване на импулси от кожата, лигавичната повърхност, вътрешния орган към мозъка и в обратна посока. Бялото вещество действа като "проводник". Именно това носи информация за входящите импулси отвън. Благодарение на тази способност човек може да даде характеристика на всеки обект, който го заобикаля..

Познанието за света се осъществява чрез трансфер на информация след докосване до мозъка. Благодарение на тази функция човек разбира, че даден обект е хлъзгав, гладък, груб или мек. При загуба на чувствителност пациентът престава да разбира какво е пред него, докосвайки обекта. Освен това мозъкът получава данни за положението на тялото в пространството, мускулното напрежение или дразненето на рецепторите за болка..

Какви органи се контролират от гръбначния мозък?

Също така е важно да се разбере кои вътрешни органи са свързани с гръбначния мозък и могат да страдат, когато определена част от гръбначния стълб е повредена. Определени гръбначни сегменти контролират определени части на тялото чрез предаване на нервни импулси и предаване на отговори чрез двигателни неврони. За какво отговаря всеки прешлен, може ясно да се види в таблицата.

Обратен сегментПореден номер на прешленКонтролирани вътрешни органи
Цервикална3-5Мембрана
Цервикална6-8Ставна тъкан на горните крайници
Пекторална1,2,5-8Мускулна тъкан и епидермис на ръцете, лактите и предмишниците
Пекторална2-12Мускули, кожа на багажника
Пекторална1-11Междуребрени мускули
Пекторална1-5Глави, сърце
Пекторална5-6Долен хранопровод
Пекторална6-10Стомашно-чревния тракт
Лумбална1-2Простата, слабините, надбъбречните жлези, пикочния мехур, матката.
Лумбална3-5Мускули и кожа на краката
Сакрален1-2Мускулна тъкан и епидермис на долните крайници
Сакрален3-5Външни полови органи, рефлекторни центрове, еректилна дисфункция и дефекация

Опасност от увреждане на органи

Поради характерната си структура на мозъка, той е свързан с повечето системи в тялото. Целостта на неговата структура е изключително важна за правилното функциониране на опорно-двигателния апарат, здравето на вътрешните органи. Всяко нараняване, независимо от тежестта, може да доведе до увреждане. Навяхвания, изкълчвания, наранявания на дискове, вертебрални фрактури със или без изместване могат да причинят гръбначен шок и парализа на краката, да нарушат нормалното функциониране на въжетата.

Тежките наранявания водят до шок с продължителност от няколко часа до няколко месеца. В този случай патологичното състояние е придружено от редица неврологични симптоми. Те включват изтръпване, сензорно увреждане, тазова дисфункция, невъзможност за контролиране на уринирането и изхождането.

Лечението на леки наранявания на гръбначния стълб се извършва амбулаторно, с използване на лекарства, терапевтични упражнения и масаж. Тежките наранявания изискват хирургическа интервенция, особено ако разкритата компресия на гръбначния мозък. Клетките бързо се повреждат и умират, така че всяко забавяне може да струва на човек здраве. Периодът на възстановяване след такава интервенция е до две години. В това помагат различни физиотерапевтични процедури, например рефлексотерапия, ерготерапия, електрофореза, магнитотерапия и др..

Гръбначният мозък е ключов елемент на човешката централна нервна система, който е свързан по един или друг начин с почти всички вътрешни органи, мускулна тъкан на човек. Специфичната структура ви позволява да предавате импулси и сигнали, да осигурявате пълна двигателна активност и да изпълнявате редица други функции.

Структура и функция на гръбначния мозък

Лекция 2. Нервна система

Структура и функция

Структура. Анатомично подразделена на централна и периферна, централната нервна система включва мозъка и гръбначния мозък, периферната - 12 двойки черепномозъчни нерви и 31 двойки гръбначни нерви и нервни възли. Функционално нервната система може да бъде разделена на соматична и автономна (автономна). Соматичната част на нервната система регулира работата на скелетните мускули, автономната част контролира работата на вътрешните органи.

Нервите могат да бъдат чувствителни (зрителни, обонятелни, слухови), ако възбуждането се извършва към централната нервна система, двигателно (окуломоторно), ако възбуждането през тях идва от централната нервна система, и смесено (блуждаещо, гръбначно), ако възбуждането през едно влакно преминава в едно -, а от друга - в другата посока.

Функции. Нервната система регулира дейността на всички органи и органи, комуникира с външната среда с помощта на сетивата, а също така е материалната основа за висша нервна дейност, мислене, поведение и реч.

Структурата и функцията на гръбначния мозък

Структура. Гръбначният мозък е разположен в гръбначния канал от шиен прешлен I до лумбален прешлен I-II, дълъг около 45 см, с дебелина около 1 см. Предната и задната надлъжна бразда го разделят на две симетрични половини. В центъра е гръбначният канал, който съдържа цереброспиналната течност. В средната част на гръбначния мозък, близо до гръбначния канал, има сиво вещество, което наподобява контура на пеперуда в напречно сечение. Сивото вещество се образува от телата на невроните; в него се различават предните и задните рога. В задните рога на гръбначния мозък са телата на интеркаларните неврони, в предните - телата на моторните неврони. В гръдната област също се различават странични рога, в които са разположени невроните на симпатиковата част на автономната нервна система. Около сивото вещество има бяло вещество, образувано от нервни влакна. Гръбначният мозък е покрит с три мембрани: извън съединителната тъкан плътна, след това арахноидната и под нея съдовата.

31 двойки смесени гръбначни нерви се разклоняват от гръбначния мозък. Всеки нерв започва с два корена, предния (моторния), който съдържа процесите на двигателните неврони и вегетативните влакна, и задния (сензорния), чрез който възбуждането се предава на гръбначния мозък. В задните корени са гръбначни възли, клъстери от тела на чувствителни неврони.

Прерязването на задните корени води до загуба на чувствителност в онези области, които се инервират от съответните корени, отрязването на предните корени води до парализа на инервираните мускули.

Функциите на гръбначния мозък са рефлекторни и проводими. Като рефлексен център гръбначният мозък участва в двигателни (провежда нервни импулси към скелетните мускули) и автономни рефлекси. Най-важните автономни рефлекси на гръбначния мозък са вазомоторни, хранителни, дихателни, дефекация, уриниране, сексуални. Рефлекторната функция на гръбначния мозък е под контрола на мозъка.

Рефлекторните функции на гръбначния мозък могат да се видят при гръбначен препарат на жаба (без мозък), който запазва най-простите двигателни рефлекси; той отдръпва лапата си в отговор на механични и химични стимули. При хората мозъкът е от решаващо значение за координиране на двигателните рефлекси..

Проводимата функция се осъществява по възходящ и низходящ път на бялото вещество. По възходящите пътища възбуждането от мускулите и вътрешните органи се предава на мозъка, по низходящите пътища - от мозъка към органите.

Структура на гръбначния мозък

Гръбначният мозък е част от централната нервна система и има пряка връзка с вътрешните органи, кожата и мускулите на човек. На външен вид гръбначният мозък наподобява връв, която се извършва в гръбначния канал. Дължината му е около половин метър, а ширината му обикновено не надвишава 10 милиметра..


Гръбначният мозък е разделен на две части - дясна и лява. На върха му има три черупки: твърда, мека (съдова) и арахноидна. Между последните две има пространство, изпълнено с цереброспинална течност. В централната област на гръбначния мозък може да се намери сиво вещество, подобно на външен вид на „молец“ на хоризонтален разрез. Сивото вещество се образува от телата на нервните клетки (неврони), общият брой на които достига 13 милиона. Клетките, които са сходни по структура и имат същите функции, създават ядра на сивото вещество. Има три вида издатини (рога) в сивото вещество, които се подразделят на предните, задните и страничните рога на сивото вещество. Предните рога се характеризират с наличието на големи двигателни неврони, задните рога са образувани от малки интеркаларни неврони, а страничните рога са местоположението на висцералните двигателни и сензорни центрове..

Бялото вещество на гръбначния мозък обгражда сивото от всички страни, образувайки слой, създаден от миелинизирани нервни влакна, простиращи се във възходяща и низходяща посока. Снопове от нервни влакна, образувани от набор от процеси на нервните клетки, образуват пътища. Има три вида проводящи снопове на гръбначния мозък: къси, които установяват връзка между мозъчните сегменти на различни нива, възходящ (чувствителен) и низходящ (двигателен). При формирането на гръбначния мозък участват 31-33 двойки нерви, разделени на отделни секции, наречени сегменти. Броят на сегментите винаги е същият като броя на двойките нерви. Функцията на сегментите е да инервират специфични области от човешкото тяло.

Функции на гръбначния мозък

Гръбначният мозък е надарен с две най-важни функции - рефлекс и проводимост. Наличието на най-простите двигателни рефлекси (отдръпване на ръката в случай на изгаряне, удължаване на колянната става при удряне на сухожилие с чук и др.) Се дължи на рефлекторната функция на гръбначния мозък. Връзката на гръбначния мозък със скелетните мускули е възможна благодарение на рефлекторната дъга, която е път за нервни импулси. Проводимата функция е предаването на нервни импулси от гръбначния мозък към мозъка по възходящи пътища на движение, както и от мозъка по низходящи пътища до органи на различни телесни системи.

Гръбначен мозък - структура и функция

Морфология и местоположение в тялото

Гръбначният мозък се отклонява от мозъка и се намира в гръбначния канал, който е образуван от сводовете на прешлените, свързани в пръстен. Горната част е свързана с продълговатия мозък, долната част расте заедно с опашната кост прешлени.

Има пет отделения на гръбначния мозък:

 • цервикален (8 прешлени);
 • гръден кош (12 прешлени);
 • лумбален (5 прешлени);
 • сакрален (5 прешлена);
 • опашна кост (1 прешлен).

Гръбначният мозък завършва на нивото на първия лумбален прешлен. От тук идва сноп нервни влакна, наречен cauda equina. Изтъняващият гръбначен мозък се превръща в нишка или гръбначен мозък, чиято дебелина не надвишава 1 mm. Краят на нишката расте заедно с надкостницата на опашната кост.

Фигура: 1. Външна структура и части на гръбначния мозък.

Дължината на гръбначния мозък на възрастен варира от 40 до 45 см, а ширината - от 1 до 1,5 см. Диаметърът не е еднакъв в различните части на гръбначния стълб. Мозъчната маса е средно 35 g.

Черупка

Гръбначният мозък наподобява връв. Между гръбначния канал и мозъка има пространство, изпълнено с мастна тъкан, кръвоносни съдове, цереброспинална течност.

Три черупки защитават самия мозък:

 • мека - вътрешна, плътна за мозъка, състояща се от хлабава съединителна тъкан и съдържаща кръвоносни съдове;
 • арахноиден - среден, образуващ мека кухина, пълна с цереброспинална течност и кръвоносни съдове;
 • твърда - здрава горна част, състояща се от съединителна тъкан с грапава външна и гладка вътрешна повърхност.

Фигура: 2. Мембраните на гръбначния мозък.

Вътрешна структура

В напречно сечение гръбначният мозък е оформен като пеперуда. В центъра има кух централен канал, който заобикаля два вида нервно вещество:

 • сиво - натрупване на нервни клетки (неврони);
 • бяло - натрупване на процеси (аксони) на нервните клетки.

Сивото вещество се разклонява. Удебелените предни и удължени задни рога се простират в различни посоки. Гръдният регион също има странични рога. От предните рога снопчета нервни влакна - предните корени - се простират в различни посоки. Задните корени се прилепват към задните рога. Оформят се 31 двойки, т.е. общо 64 нервни възли идват и си отиват.

Навън сивото вещество заобикаля плътно бяло вещество. Между задните рога бялото вещество образува тясна гънка - средната цепнатина. От друга страна, между предните рога има по-широка гънка с малък прорез - средната бразда.

Фигура: 3. Напречно сечение на гръбначния мозък с изходящи снопове.

Бялото и сивото вещество са изградени от различни видове тъкани и играят специфична роля. Накратко за структурата и функцията на гръбначния мозък е представена в таблицата.

Вещество

Състав

Функции

Нервни влакна с миелинова (електроизолираща) обвивка

Провеждане на нервни импулси, снабдяване на гръбначния мозък с кръв

Невроглия (спомагателни клетки на нервната тъкан)

Моторни, междинни, интеркаларни неврони с процеси без миелинова обвивка

Контрол на мускулната активност, съдовата функция и контракциите на вътрешните органи чрез предаване на сигнали към мозъка и обратно

Гръбначният мозък има две удебелявания - в цервикалната (13-15 мм) и лумбалната (12 мм) области. Оттук излизат най-много нерви, насочени към горните и долните крайници. Шийното удебеляване започва на нивото на 3-4 шийни прешлени и завършва на втория гръден прешлен. Лумбалното удебеляване започва на ниво 9-10 на гръдния прешлен и завършва на 1 лумбален прешлен.

Функции

Гръбначният мозък играе важна роля във функционирането на централната нервна система и изпълнява две функции:

 • проводящ - част от невроните е отговорна за предаването на сигнали към мозъка (възходящи пътища), някои получават сигнали от мозъка и дават "заповеди" на органите (низходящи пътища);
 • рефлекс - сигналите идват от рецепторите към гръбначния мозък и получават обратна реакция директно през рефлекторната дъга.

Благодарение на рефлекторната функция, ръката се отдръпва „от само себе си“ в случай на изгаряне или кихане се случва, когато дразнител попадне в носа.

Какво научихме?

От темата на статията за анатомия за 8 клас научихме за външната и вътрешната структура на гръбначния мозък, както и за неговите функции. Гръбначният мозък осъществява рефлекси и двигателна активност на тялото, контролира работата на вътрешните органи, предавайки сигнали на мозъка и получавайки „отговор“.

Структурата на гръбначния мозък на човека

Гръбначният мозък на човек или животно е съществена част от централната нервна система. Чрез него мозъкът се свързва с мускулите, кожата, вътрешните органи и автономната нервна система. Това осигурява жизнената дейност на човешкото тяло, куче, котка или друг бозайник. Структурата на гръбначния мозък се характеризира със сложна организация и тясна специализация на всяка област. Биологията му е така подредена, че всяко сериозно нарушение се проявява в проблеми с двигателните функции, соматични аномалии.

Външно този орган много прилича на корда, опъната в специален канал на гръбначния стълб. Има дясна и лява страна. На дължина не надвишава половин метър, а диаметърът му е около сантиметър.

Ще разгледаме подробно структурата на гръбначния мозък, особеностите на неговата организация и принципите на работа. Знаейки каква е структурата на гръбначния мозък, човек може лесно да разбере как се раждат нашите движения, как може да се прояви дейността на невроните. Ще ви кажем и какви функции изпълнява гръбначният мозък..

Гръбначният мозък съдържа 31 до 33 двойки нерви, така че е разделен на 31-32 сегмента. Всеки отговаря на част от тялото ни и непрекъснато изпълнява функциите си. Масата на такъв важен орган, без който не е възможно движение, е само 35 грама.

Мястото е гръбначният канал. Отгоре той незабавно преминава в продълговатия мозък, а отдолу е завършен от опашната кост на прешлените.

Разделяне на сегменти

Ролята на гръбначния мозък е да организира всяко човешко движение. За да се осигури максимална ефективност на неговата работа, в хода на еволюцията бяха разпределени сегменти, всеки от които осигурява функционирането на определена област на тялото.

Тази част от нервната система започва да се формира още на 4-та седмица от ембрионалното развитие, но основните функции на гръбначния мозък няма да могат да се изпълняват веднага.

Частите на гръбначния мозък и техните функции вече са добре разбрани. Той е сегментиран на:

 • цервикални сегменти (8 броя);
 • ракла (12 броя);
 • лумбална (5 броя);
 • сакрален (5 броя);
 • опашна кост (от 1 до 3 броя).

Човешкият гръб завършва с малка опашна кост. Това е рудимент, тоест част, която е загубила значението си в хода на еволюцията. Това всъщност е останалата част от опашката. Следователно човек има много малко опашни сегменти. Той просто не се нуждае от опашка.

За какво е необходимо

Гръбначният мозък е центърът, който събира цялата информация, идваща от периферията. След това изпраща команди до мускулите и тъканите, като ги тонизира. Така се раждат всички движения. Това е трудна и старателна работа, защото човек прави стотици хиляди минутни движения на ден. Нейната физиология се отличава със сложна организация и взаимодействие на всички части на централната нервна система..

Гръбначният мозък е надеждно защитен от три мембрани наведнъж:

 • твърдо;
 • мек;
 • паяжина.

Цереброспиналната течност е разположена вътре. Центърът на мозъка запълва сивото вещество. В разрез тази зона прилича на пеперуда, разперила криле. Сивото вещество е концентрат от неврони, именно те са способни да предават биоелектричен сигнал.

Всеки сегмент се състои от десетки и дори стотици хиляди неврони. Те осигуряват пълноценното функциониране на двигателната система.

Има три вида издатини в сивото вещество (рога):

 • отпред;
 • задна;
 • страна.

Различните видове неврони са разпределени между зоните. Това е сложна и добре организирана система, която има свои собствени характеристики. В областта на предните рога има огромен брой големи двигателни неврони. В задните рога има малки интеркаларни неврони, а в страничните рогове има висцерални (сензорни и двигателни).

Нервните влакна образуват пътищата, по които се пренася сигналът.

Общо учените са преброили повече от тринадесет милиона нервни влакна в гръбначния мозък на човека. Външните прешлени, които образуват гръбначния стълб, изпълняват защитна функция за тях. Именно в тях се намира вътрешният нежен и уязвим гръбначен мозък..

Сивото вещество е заобиколено от всички страни от множество нервни влакна. Предаването на биоелектрични сигнали се осъществява чрез най-тънките процеси на невроните. Всеки може да има от един до много такива процеси. Самите неврони са изключително малки. Техният диаметър е не повече от 0,1 мм, но процесите са поразителни по своята дължина - може да достигне един и половина метра.

В сивото вещество има различни видове клетки. Предните секции са съставени от двигателни клетки, те са много големи. Както подсказва името, те са отговорни за двигателните функции. Това са тънки, но много дълги влакна, които преминават от гръбначния мозък директно към мускулите и ги привеждат в движение. Тези влакна образуват големи снопове и излизат от гръбначния мозък. Това са предните корени. Единият от тях отива вдясно, а другият вляво.

Във всеки отдел има такива чувствителни влакна, от които се образува двойка корени. Някои от сетивните влакна се скачват с мозъка. Втората част е насочена директно към сивото вещество. В него влакната завършват. Краят за тях са различни видове клетки - двигателни, междинни, интеркаларни. Чрез тях се осъществява непрекъсната регулация на движенията и органите.

Организация на пътеките

Пътищата на целия организъм обикновено се разделят на:

 • асоциативна;
 • аферентна;
 • еферентна.

Задачата на асоциативните пътеки е да свържат невроните между всички сегменти. Тези връзки се считат за кратки.

Аферентните осигуряват чувствителност. Това са възходящи пътища, които получават информация от всички рецептори и я изпращат към мозъка. Еферентните пътища предават сигнали от мозъка до невроните в цялото тяло. Те се класифицират като низходящи пътеки.

Функции

Дейността на гръбначния мозък е непрекъсната. Той осигурява двигателната активност на тялото. Две са основните функции на гръбначния мозък на човека - рефлекс и проводимост..

Всеки отдел осигурява работата на напълно специфична област от тялото. Сегментите (цервикален, гръден, например) осигуряват функциите на органите на гръдната кост, ръцете. Лумбалният сегмент е отговорен за пълната работа на мускулите и храносмилателната система. Сакралният сегмент е отговорен за функциите на тазовите органи, краката.

Рефлекс

Рефлексната церебрална функция е организирането на рефлексите. Това позволява на тялото, например, да реагира незабавно на сигнал за болка. Действието на рефлексите е поразително по своята ефективност. Човек откъсва ръката си от горещ предмет за части от секундата. През това време информацията от рецепторите до мозъка и обратно успява да измине значително разстояние по рефлекторната дъга..

Когато чувствителните нервни окончания на кожата, мускулните влакна, сухожилията, ставите се раздразнят, това означава, че към тях е изпратен нервен импулс. Такива сигнали се разпространяват по гръбните корени на нервните влакна и навлизат в гръбначния мозък. При получаване на сигнал двигателните и интеркаларните клетки се възбуждат. След това, по протежение на двигателните влакна на предните корени, импулсите се изпращат към мускулите. Получавайки такъв сигнал, мускулните влакна се свиват. По този механизъм възникват прости рефлекси..

Рефлексът е реакцията на тялото на полученото дразнене. Всички рефлекси се осигуряват от централната нервна система. Една от функциите на гръбначния мозък е рефлексната. Осигурява се от така наречената рефлекторна дъга. Това е сложен път, по който нервните импулси преминават от периферните компоненти на тялото към гръбначния му мозък и от него директно към мускулите. Това не е лесен, но жизненоважен процес..

Най-простите рефлекси могат да спасят живота и здравето на човека. Отдръпвайки ръката, докоснала горещата, дори не подозираме, че сигналът от кожата се е предавал със светкавична скорост по нервните влакна към мозъка, а след това и към гръбначния мозък. В отговор е изпратен импулс, който свива мускулите на ръката, за да се избегне изгарянето. Това е ярко проявление на рефлекторната функция..

Неврофизиолозите са проучили подробно почти всички рефлекси и нервни дъги, които осигуряват тяхното изпълнение. Тези данни позволяват ефективна рехабилитация след наранявания и редица заболявания, както и помощ при диагностицирането им..

Именно на този рефлекс се основава диагнозата от невропатолог, при която лекарят лесно удря с чук сухожилието на пателата на пациента. Така се изучава коленният рефлекс, по който може да се прецени състоянието на определена част от гръбначния мозък..

Гръбначният мозък обаче не е независима рефлекторна система. Функциите му се контролират неуморно от мозъка. Те са тясно свързани със специални снопчета от нервни влакна. Влакната са много дълги, тънки и са съставени от бяло вещество. Сигналите се предават един по един към мозъка нагоре, а другият към гръбначния стълб.

Цялата централна нервна система участва в образуването на координирани сложни движения. Всяко движение е непрекъснат поток от импулси от мозъка към гръбначния мозък, от него към мускулните влакна..

Диригент

Това е втората важна функция. Състои се в това, че нервните сигнали се предават от гръбначния мозък по-нагоре към мозъка. Там, в подкорковите и кортикалните региони, цялата информация се обработва незабавно и в отговор на нея се изпращат подходящи сигнали.

Проводителната функция работи в онези моменти, когато решим да вземем нещо, да станем, да тръгнем. Това се случва моментално, без да отделяте време за мислене..

Тази функция се осигурява в по-голямата си част от междинни или инсерционни неврони. Те изпращат сигнали към моторните неврони и също така обработват информация от кожата и мускулите. Тук се срещат периферни сигнали и импулси от мозъка.

Възбуждащ импулс се изпраща от клетките за вмъкване към различни групи двигателни клетки. В същото време дейността на други групи е възпрепятствана. Това е толкова сложен процес, който осигурява съгласуваност и висока координация на човешките движения. Така се появяват усъвършенстваните движения на пианистката, балерината.

Възможни заболявания

Човешкото тяло има уникален участък, който се нарича „конска опашка“. Липсва му самият гръбначен мозък, а остават само цереброспиналната течност и снопове нерви. Ако са компресирани, тялото започва да изпитва болка, наблюдават се нарушения на опорно-двигателния апарат. Това заболяване на мястото на локализация на основната причина се нарича "конска опашка".

Ако се развие опашка, човек се притеснява от редица симптоми. Има болка в долната част на гърба, мускулите се чувстват слаби, тялото започва да реагира много по-бавно на външни дразнители. Може да се появи възпаление, дори температурата да се повиши. Ако тези тревожни симптоми се игнорират, състоянието се влошава. За човек става трудно да се движи или да седи дълго време.

Ако cauda equina е повредена, може дори да се наложи спешна помощ от хирург. Ако при наличие на индикации операцията не се извърши навреме, може да се развие патология на отделителната система и храносмилането. Пълната парализа на краката е усложнение..

Причината за развитието на заболяването може да бъде стесняване на гръбначния канал в долната му част. Това се улеснява от фактори като:

 • менингиом;
 • рак;
 • нараняване;
 • възпаление;
 • метастази;
 • операции.

Ако в лумбалния отдел на гръбначния стълб настъпи сублуксация, може да се образува епидурален хематом. Това кървене е резултат от спукани кръвоносни съдове. Кръвта се натрупва и притиска конската опашка.

Също така, cauda equina може да изцеди междупрешленната херния. Това често се случва при мъже на възраст над четиридесет години. Хернията се увеличава и притиска гръбначния мозък, появява се увреждане на колоната му.

Изход

Телесните системи, по-специално мускулно-скелетната система, просто не могат да функционират без пълното функциониране на гръбначния мозък. Именно този уникален орган е неговият център. Той отговаря не само за движението, но и за чувствителността и реакциите на тялото към дразнители..

Структурата и функцията на гръбначния мозък

Гръбначният мозък е част от централната нервна система на човек, основните му компоненти са нервните клетки. Те се намират в канала на гръбначния стълб и имат много функции. Този орган е подобен на цилиндър, произхожда близо до човешкия мозък и завършва в лумбалната област. Благодарение на него в тялото се случват процеси като сърдечен пулс, дишане, храносмилане и дори уриниране. Нека разгледаме по-отблизо структурата на гръбначния мозък.

Външната структура на гръбначния мозък

Поради формата и външния си вид, наподобяващ цилиндър, този орган може да се нарече удължен шнур. Средната му дължина при мъжете е около 45 см, а при жените около 42 см. Този орган има добра защита, тъй като е заобиколен от твърда, арахноидна и мека черупка. В този случай празнината между арахноидната и меката мембрана съдържа цереброспинална течност. Разграничават се следните отдели на гръбначния мозък, които съответстват на отделите на гръбначния стълб на човека:

 • цервикален;
 • гръден кош;
 • лумбална;
 • сакрален;
 • опашната кост.

Гръбначният мозък се простира от самия мозък, където се намира долният ръб на фораменния магнум и завършва в лумбалната част на гръбначния стълб. Диаметърът му обикновено е 1 см. Този орган има удебелявания на две места, те са разположени в шийния и лумбалния гръбначен мозък, именно в тези удебелявания са разположени нервните клетки, чиито процеси са насочени към горните и долните крайници.

На предната повърхност на този орган има средна цепнатина в средата, а на задната му повърхност, в центъра, има задна средна бразда. От него до самото сиво вещество задната средна преграда тече по цялата си дължина. На повърхността на страничната му част можете да видите предно-страничните и задно-страничните канали, те вървят отгоре надолу по цялата дължина на този орган. По този начин, предната и задната бразда разделят този орган на 2 симетрични части..

Този орган е разделен на 31 части, наречени сегменти. Всеки от тях се състои от преден и заден гръбначен стълб. Именно задните корени на този орган на централната нервна система съдържат чувствителни нервни клетки, разположени в гръбначните възли. Предните корени се образуват, когато неврон напусне мозъка. Гръбните корени възникват от нервните влакна на аферентните неврони. Те се изпращат до така наречените задни рога на това сиво вещество и там с помощта на еферентни неврони възникват предни корени, които, сливайки се, образуват гръбначния нерв.

Структурата на гръбначния мозък е доста сложна, но именно тя гарантира запазването на нервните клетки. Освен това, освен външни компоненти, този орган на централната нервна система има и вътрешна структура.

Вътрешна структура

Сивото и бялото вещество заедно образуват всички пътища на гръбначния мозък. Те представляват вътрешния му състав. Сивото вещество е разположено в центъра, а бялото е разположено по цялата периферия. Сивото вещество се образува в резултат на натрупването на кратки процеси на невронални клетки и се състои от 3 издатини, които образуват сиви стълбове. Те са разположени по цялата дължина на този орган и в сечение:

 • предният рог, съдържащ големи двигателни неврони;
 • задният рог, образуван с помощта на малки неврони, които допринасят за появата на чувствителни колони;
 • страничен рог.

Сивото вещество на този орган на нервната система също предполага наличието на бъбречни клетки. Те, разположени по цялата дължина на сивото вещество, образуват снопчета клетки, които провеждат връзки между всички сегменти на гръбния мост.

Основната част от бялото вещество се състои от дълги процеси на неврони, които имат миелинова обвивка, което придава на невроните бял оттенък. Бялото вещество от двете страни на гръбначния мозък е свързано с бяла комисура. Невроните на бялото вещество на гръбначния мозък се събират в специални снопове, те се ограничават от три бразди в 3 връзки на гръбначния мозък.

В цервикалната и гръдната област на този орган има задна връв, която е разделена на тънка и клиновидна. Те продължават в началната част на мозъка. В сакралната и опашната област тези въжета се сливат в едно и почти не се различават.

Разбира се, бялото и сивото вещество заедно нямат хомогенна структура, но образуват взаимовръзка помежду си, поради което нервните импулси се предават от централната нервна система към всички периферни нерви. Поради такава тясна връзка с мозъка, много лекари не разделят тези два компонента на човешката нервна система, тъй като ги считат за едно цяло. Затова е много важно да се погрижим за запазването на техните функции, които са жизненоважни за всеки човек..

Какви функции изпълнява тялото?

Въпреки сложността на структурата на този орган, има само 2 функции на гръбначния мозък:

 • рефлекс;
 • проводящ.

Рефлекторната функция е, че в отговор на дразненето на околната среда тялото реагира в зависимост от ситуацията.

Например, ако случайно докоснете горещо желязо, рефлексът на тялото веднага ще дръпне ръката назад или когато човек се задави с нещо, веднага се появява кашлица. По този начин обичайните дейности, които носят огромни ползи за тялото, се дължат на работата на гръбначния мозък. Как възникват рефлексите на гръбначния мозък? Този процес протича на няколко етапа. Може да се види на примера с горещо желязо:

 1. Благодарение на кожните рецептори, които имат способността да възприемат топли и студени предмети, импулсите се движат по периферните влакна към самия гръбначен мозък.
 2. След това този импулс прониква в задните рога и превключва един неврон в друг.
 3. След това малък процес на неврона преминава в предните рога, където се превръща в двигателен неврон и отговаря за движението на мускулите..
 4. Моторните неврони напускат гръбначния мозък заедно с нерв, който пътува към ръката.
 5. Импулсът, че обектът е горещ, с помощта на свиването на мускулите на ръката, помага да се отдръпне от горещия предмет..

Такива действия се наричат ​​рефлексен пръстен, благодарение на него се появява отговор на неочаквано появил се стимул. Освен това такива рефлекси на гръбначния мозък могат да бъдат както вродени, така и придобити. Те могат да бъдат придобити през целия живот. Гръбначният мозък, чиято структура и функции са много сложни, има огромен брой неврони, които помагат да се координира дейността на всички налични структури на гръбначния мозък, като по този начин образува усещания и предизвиква движения.

Що се отнася до проводимата функция, тя предава импулси към мозъка и обратно към гръбначния мозък. По този начин мозъкът получава информация за различни влияния на околната среда, докато човек има приятни или, обратно, неприятни усещания. Следователно функциите на гръбначния мозък играят една от основните роли в човешкия живот, тъй като те са отговорни за чувствителността и обонянието.

Какви са възможните заболявания?

Тъй като този орган регулира предаването на импулси към всички системи и органи, основният признак на нарушение на неговата дейност е загубата на чувствителност. Поради факта, че този орган е част от централната нервна система, заболяванията са свързани с неврологични особености. Обикновено различни лезии на гръбначния мозък причиняват следните симптоми:

 • нарушения в движението на крайниците;
 • синдром на болка в шийните и лумбалните области;
 • нарушения на чувствителността на кожата;
 • парализа;
 • уринарна инконтиненция;
 • загуба на мускулна чувствителност;
 • повишаване на температурата в засегнатите райони;
 • мускулна болка.

Тези симптоми могат да се развият в различна последователност, в зависимост от областта, в която се намира лезията. В зависимост от причините за заболяванията се разграничават 3 групи:

 1. Всички видове малформации, включително след раждането. Най-честите са вродени аномалии.
 2. Болести, които предполагат нарушено кръвообращение или различни тумори. Случва се такива патологични процеси да причиняват и наследствени заболявания..
 3. Всички видове наранявания (натъртвания, фрактури), които нарушават работата на гръбначния мозък. Това могат да бъдат наранявания в резултат на автомобилни инциденти, падания от височина, домашни условия или в резултат на рана от куршум или нож..

Всяко нараняване или заболяване на гръбначния мозък, което причинява тези последици, е много опасно, защото често лишава много хора от възможността да ходят и да живеят пълноценно. Трябва да се консултирате с лекар възможно най-скоро, за да започнете лечението навреме, ако след нараняване или заболяване се наблюдават горните симптоми или такива нарушения:

 • загуба на съзнание;
 • влошаване на зрението;
 • чести припадъци;
 • затруднено дишане.

В противен случай болестта може да прогресира и да причини такива усложнения:

 • хронични възпалителни процеси;
 • нарушение на стомашно-чревния тракт;
 • нарушение в работата на сърцето;
 • нарушения на кръвообращението.

Затова трябва да потърсите помощта на лекар навреме, за да получите правилното лечение. В края на краищата, благодарение на това, можете да запазите чувствителността си и да се предпазите от патологични процеси в тялото, които могат да доведат до инвалидна количка..

Диагностика и лечение

Всяко нараняване на гръбначния мозък може да има ужасен ефект върху живота на човека. Ето защо е толкова важно да знаете за правилното лечение. На първо място, всички хора, които търсят помощ с подобни симптоми, трябва да преминат диагностични тестове, които ще определят степента на увреждане. Сред най-често срещаните и точни изследователски методи се открояват следните:

 1. Ядрено-магнитен резонанс, който е най-информативната процедура. Тя може да диагностицира нивото на тежест на нараняванията, артрозата, хернията, туморите и хематомите.
 2. Рентгенография. Това е диагностичен метод, който помага само за идентифициране на наранявания като фрактури, луксации и дислокации на гръбначния стълб..
 3. CT сканиране. Той също така показва естеството на увреждането, но няма обща визуализация на този орган.
 4. Миелография. Този метод е предназначен главно за тези, които не могат да направят ЯМР по някаква причина. Такова проучване е въвеждането на специално вещество, благодарение на което могат да бъдат открити причините за заболяването..

След прегледа се предписва най-подходящото лечение за всеки отделен пациент. Има обаче ситуации, когато патологията е възникнала в резултат на фрактура. Такова лечение трябва да започне с първа помощ. Състои се в това да се отървете от дрехи или предмети върху засегнатата област на тялото. Много е важно едновременно пациентът да получава въздух изцяло и да няма пречки за дишането. След това трябва да очаквате пристигането на линейка..

В зависимост от естеството на лезията, това заболяване може да се лекува както с лекарства, така и с операция. Медикаментозното лечение се основава на приема на хормонални лекарства, често в допълнение към тях се предписват диуретици.

Друго по-сериозно лечение е операцията. Използва се, когато медикаментозното лечение не е довело до желания резултат. Много често операцията се извършва при злокачествени тумори на гръбначния стълб, включително гръбначния мозък. По-рядко този метод се използва при доброкачествени тумори, когато те причиняват болезнени усещания или е невъзможно да се лекуват с лекарства. Терапията се предписва изключително от специалист, в този случай е опасно да се самолекувате.

Гледайте кратко видео за анатомията на гръбначния мозък!

Гръбначен мозък

Гръбначният мозък е участък от централната нервна система на гръбначния стълб, който представлява връв с дължина 45 см и ширина 1 см.

Структура на гръбначния мозък

Гръбначният мозък се намира в гръбначния канал. Отзад и отпред са две канали, през които мозъкът е разделен на дясна и лява половина. Покрита е с три мембрани: съдова, арахноидна и твърда. Пространството между хороидеята и арахноида е запълнено с цереброспинална течност.

В центъра на гръбначния мозък можете да видите сиво вещество, изрязано във формата на пеперуда. Сивото вещество се състои от двигателни и интеркаларни неврони. Външният слой на мозъка е бялото вещество на аксоните, събрани в низходящи и възходящи пътища.

В сивото вещество се различават два вида рога: предният, в който са разположени двигателните неврони, и задният, разположението на интеркаларните неврони.

В структурата на гръбначния мозък има 31 сегмента. От всеки се простират предните и задните корени, които, сливайки се, образуват гръбначния нерв. При напускане на мозъка нервите веднага се разпадат в корени - отзад и отпред. Гръбните корени се образуват от аксоните на аферентните неврони и те са насочени към гръбните рога на сивото вещество. В този момент те образуват синапси с еферентни неврони, чиито аксони образуват предните корени на гръбначните нерви..

Гръбните корени съдържат гръбначните възли, в които са разположени сетивните нервни клетки.

Гръбначният канал минава по центъра на гръбначния мозък. Към мускулите на главата, белите дробове, сърцето, органите на гръдната кухина и горните крайници нервите се отклоняват от сегментите на горните гръдни и цервикални части на мозъка. Коремните и багажните мускули се контролират от лумбалния и гръдния сегменти. Мускулите на долната част на корема и мускулите на долните крайници се контролират от сакралния и долния лумбален сегменти на мозъка.

Функции на гръбначния мозък

Има две основни функции на гръбначния мозък:

 • Диригент;
 • Рефлекс.

Проводимата функция е, че нервните импулси се движат по възходящите пътища на мозъка към мозъка и се получават команди по низходящите пътища от мозъка до работните органи.

Рефлекторната функция на гръбначния мозък е, че ви позволява да изпълнявате най-простите рефлекси (колен рефлекс, оттегляне на ръката, флексия и удължаване на горните и долните крайници и др.).

Под контрола на гръбначния мозък се извършват само прости двигателни рефлекси. Всички останали движения, като ходене, бягане и т.н., изискват задължителното участие на мозъка..

Патологии на гръбначния мозък

Въз основа на причините за патологиите на гръбначния мозък могат да се разграничат три групи от неговите заболявания:

 • Малформации - следродилни или вродени аномалии в структурата на мозъка;
 • Болести, причинени от тумори, невроинфекции, нарушения на гръбначния кръвообращение, наследствени заболявания на нервната система;
 • Наранявания на гръбначния мозък, които включват натъртвания и фрактури, компресия, сътресение, дислокация и кръвоизлив. Те могат да се появят както автономно, така и в комбинация с други фактори..

Всякакви заболявания на гръбначния мозък имат много сериозни последици. Специален вид заболяване включва наранявания на гръбначния мозък, които според статистиката могат да бъдат разделени на три групи:

 • Автомобилните катастрофи са най-честата причина за нараняване на гръбначния мозък. Карането на мотоциклети е особено травматично, тъй като няма облегалка, която да предпазва гръбначния стълб..
 • Падането от височина може да бъде случайно или умишлено. Във всеки случай рискът от нараняване на гръбначния мозък е голям. Често спортисти, фенове на екстремните спортове и скачането от височина се нараняват по този начин..
 • Домашни и извънредни наранявания. Те често се появяват в резултат на спускане и падане на нещастно място, падане от стълба или лед. Също така тази група включва рани от нож и куршум и много други случаи..

При наранявания на гръбначния мозък проводимата функция е нарушена предимно, което води до много пагубни последици. Така например, увреждането на мозъка в шийните прешлени води до факта, че функциите на мозъка се запазват, но те губят връзка с повечето органи и мускули на тялото, което води до парализа на тялото. Същите нарушения възникват, когато периферните нерви са повредени. Ако сензорните нерви са повредени, тогава чувствителността е нарушена в определени части на тялото и увреждането на двигателните нерви нарушава движението на определени мускули.

Повечето нерви са смесени и увреждането им причинява както невъзможност за движение, така и загуба на усещане.

Пункция на гръбначния мозък

Лумбална пункция е въвеждането на специална игла в субарахноидалното пространство. Пункция на гръбначния мозък се извършва в специални лаборатории, където се определя проходимостта на този орган и се измерва налягането на цереброспиналната течност. Пункцията се извършва както за терапевтични, така и за диагностични цели. Тя ви позволява своевременно да диагностицирате наличието на кръвоизлив и неговата интензивност, да откриете възпалителни процеси в мозъчните обвивки, да определите естеството на инсулт, да определите промени в характера на цереброспиналната течност, сигнализирайки за заболявания на централната нервна система.

Пункцията често се прави за инжектиране на рентгенов контраст и лекарствени течности.

За медицински цели се извършва пункция с цел извличане на кръв или гнойна течност, както и за прилагане на антибиотици и антисептици.

Показания за пункция на гръбначния мозък:

 • Менингоенцефалит;
 • Неочаквани кръвоизливи в субарахноидалното пространство поради разкъсване на аневризма;
 • Цистицеркоза;
 • Миелит;
 • Менингит;
 • Невросифилис;
 • Травматично увреждане на мозъка;
 • Ликворея;
 • Ехинококоза.

Понякога по време на операции на мозъка се използва пункция на гръбначния мозък за намаляване на параметрите на вътречерепното налягане, както и за улесняване на достъпа до злокачествени новообразувания.

Arthronosos

Лакът