Наранявания на рамото и рамото (S40-S49)

Включено: наранявания:

 • подмишница
 • скапуларен регион

Изключени:

 • двустранно нараняване на раменния пояс и горната част на ръката (T00-T07)
 • термични и химически изгаряния (T20-T32)
 • измръзване (T33-T35)
 • травма:
  • рамена (неуточнени) (T10-T11)
  • лакът (S50-S59)
 • ухапване или ужилване на отровно насекомо (Т63.4)

Изключва1: травматична ампутация на раменния пояс и горната част на ръката (S48.-)

Следните подзаглавия са дадени за незадължително използване при допълнителна характеристика на състоянието, когато е невъзможно или непрактично да се извърши многократно кодиране за идентифициране на фрактура и отворена рана; ако фрактурата не е маркирана като затворена или отворена, тя трябва да бъде класифицирана като затворена: 0 - затворена 1 - отворена

Изключва1: нараняване на брахиалния сплит (S14.3)

Изключва: нараняване на субклавията:

 • артерии (S25.1)
 • вени (S25.3)

Изключва: нараняване на мускулите и сухожилията на или под нивото на лакътя (S56.-)

Изключва: травма на лакътя при смачкване (S57.0)

Изключено: травматична ампутация:

 • лакът (S58.0)
 • горен крайник, ниво неуточнено (T11.6)

Търсене в MKB-10

Индекси ICD-10

Външни причини за нараняване - термините в този раздел не са медицински диагнози, а описания на обстоятелствата, при които е настъпило събитието (клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност. Кодове на колони V01-Y98).

Лекарства и химикали - Таблица на лекарствата и химикалите, които причиняват отравяне или други нежелани реакции.

В Русия Международната класификация на болестите от 10-тата ревизия (МКБ-10) е приета като единен нормативен документ, за да се вземе предвид честотата, причините за обжалванията на населението в медицински институции от всички отдели и причините за смъртта..

МКБ-10 е въведен в здравната практика в Руската федерация през 1999 г. със заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27 май 1997 г., № 170

През 2022 г. СЗО планира нова ревизия (ICD-11).

Съкращения и символи в Международната класификация на болестите, ревизия 10

NOS - без допълнителни разяснения.

NCDR - некласифицирани другаде.

† - кодът на основното заболяване. Основният код в система с двойно кодиране, съдържа информация за основното генерализирано заболяване.

* - незадължителен код. Допълнителен код в системата за двойно кодиране, съдържа информация за проявата на основното генерализирано заболяване в отделен орган или област на тялото.

ТРАВМИ НА РАМКА НА РАМКАТА И РАМЕНАТА

Включено: наранявания:

 • подмишница
 • скапуларен регион

Изключени:

 • двустранно нараняване на раменния пояс и горната част на ръката (T00-T07)
 • термични и химически изгаряния (T20-T32)
 • измръзване (T33-T35)
 • травма:
  • рамена (неуточнени) (T10-T11)
  • лакът (S50-S59)
 • ухапване или ужилване на отровно насекомо (Т63.4)

Повърхностно нараняване на раменния пояс и рамото

Отворена рана на раменния пояс и горната част на ръката

Изключва1: травматична ампутация на раменния пояс и горната част на ръката (S48.-)

Фрактура на нивото на раменния пояс и рамото

Следните подзаглавия са дадени за незадължително използване при допълнителна характеристика на състоянието, когато е невъзможно или непрактично да се извърши многократно кодиране за идентифициране на фрактура и отворена рана; ако фрактурата не е маркирана като затворена или отворена, тя трябва да бъде класифицирана като затворена: 0 - затворена 1 - отворена

Дислокация, разтягане и пренапрежение на капсулно-лигаментния апарат на раменния пояс

Нараняване на нерв на нивото на раменния пояс и горната част на ръката

Изключва1: нараняване на брахиалния сплит (S14.3)

Нараняване на кръвоносни съдове на нивото на раменния пояс и горната част на ръката

Изключва: нараняване на субклавията:

 • артерии (S25.1)
 • вени (S25.3)

Нараняване на мускулите и сухожилията на нивото на раменете и раменете

Изключва: нараняване на мускулите и сухожилията на или под нивото на лакътя (S56.-)

Смазваща травма на раменния пояс и рамото

Изключва: травма на лакътя при смачкване (S57.0)

Травматична ампутация на раменния пояс и рамото

Изключено: травматична ампутация:

 • лакът (S58.0)
 • горен крайник, ниво неуточнено (T11.6)

S40 - S49 Наранявания на раменния пояс и рамото

S40 Повърхностно нараняване на раменния пояс и рамото

 • S40.0 Контузия на раменния пояс и рамото
 • S40.7 Множество повърхностни наранявания на раменния пояс и рамото
 • S40.8 Други повърхностни наранявания на раменния пояс и рамото
 • S40.9 Повърхностно нараняване на раменния пояс и рамото, неуточнено

S41 Открита травма на раменния пояс и рамото

 • S41.0 Отворена рана на раменния пояс
 • S41.1 Отворена рана на рамото
 • S41.7 Множество отворени рани на раменния пояс и горната част на ръката
 • S41.8 Отворена рана на другата и неуточнена част на раменния пояс

S42 Фрактура на раменния пояс и горната част на ръката

 • S42.00 Фрактура на ключицата, затворена
 • S42.01 Фрактура на ключицата, отворена
 • S42.10 Фрактура на лопатката, затворена
 • S42.11 Фрактура на лопатката, отворена
 • S42.20 Фрактура на горния край на раменната кост, затворен
 • S42.21 Фрактура на горния край на раменната кост, отворена
 • S42.30 Фрактура на тялото [диафиза] на раменната кост, затворена
 • S42.31 Фрактура на тялото [диафиза] на раменната кост, отворена
 • S42.40 Фрактура на долния край на раменната кост, затворена
 • S42.41 Фрактура на долния край на раменната кост, отворена
 • S42.70 Множество фрактури на ключицата, лопатката и раменната кост, затворени
 • S42.71 Множество фрактури на ключицата на лопатката и раменната кост, отворени
 • S42.80 Фрактура на други части на раменния пояс и рамото, затворени
 • S42.81 Фрактура на други части на раменния пояс и рамото, отворени
 • S42.90 Фрактура на част от раменния пояс, неуточнена, затворена
 • S42.91 Фрактура на част от раменния пояс, неуточнена, отворена

S43 Дислокация, разтягане и пренапрежение на капсулно-лигаментния апарат на раменния пояс

 • S43.0 Дислокация на раменната става
 • S43.1 Дислокация на акромиоклавикуларна става
 • S43.2 Дислокация на гръдно-ключична става
 • S43.3 Дислокация на друга и неуточнена част на раменния пояс
 • S43.4 Навяхване и разтягане на капсулно-лигаментния апарат на раменната става
 • S43.5 Навяхване и разтягане на капсулно-лигаментния апарат на акромиоклавикуларната става
 • S43.6 Навяхване и разтягане на капсулно-лигаментния апарат на гръдно-ключичната става
 • S43.7 Навяхване и разтягане на капсулно-лигаментния апарат на другата и неуточнена част на раменния пояс

S44 Травма на нервите на нивото на раменния пояс и горната част на ръката

 • S44.0 Травма на лакътния нерв на нивото на раменете
 • S44.1 Травма на средния нерв на нивото на рамото
 • S44.2 Травма на радиален нерв на нивото на раменете
 • S44.3 Травма на аксиларен нерв
 • S44.4 Травма на мускулно-кожния нерв
 • S44.5 Травма на кожния сензорен нерв на нивото на раменния пояс и горната част на ръката
 • S44.7 Травма на множество нерви на нивото на раменния пояс и горната част на ръката
 • S44.8 Травма на други нерви на нивото на раменния пояс и горната част на ръката
 • S44.9 Травма на неуточнен нерв на нивото на раменния пояс и рамото

S45 Нараняване на кръвоносни съдове на нивото на раменете и раменете

 • S45.0 Травма на аксиларната артерия
 • S45.1 Травма на брахиалната артерия
 • S45.2 Травма на аксиларна и брахиална вена
 • S45.3 Травма на повърхностни вени на нивото на раменния пояс и горната част на ръката
 • S45.7 Травма на няколко кръвоносни съда на нивото на раменния пояс и горната част на ръката
 • S45.8 Травма на други кръвоносни съдове на нивото на раменния пояс и горната част на ръката
 • S45.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на нивото на раменете и раменете

S46 Травма на мускулите и сухожилията на нивото на раменете и раменете

 • S46.0 Травма на сухожилието на ротаторния маншет
 • S46.1 Травма на мускулите и сухожилията на дългата глава на бицепса
 • S46.2 Травма на мускулите и сухожилията на други части на бицепса
 • S46.3 Травма на мускулите и сухожилията на мускулите на трицепса
 • S46.7 Травма на множество мускули и сухожилия на нивото на раменете и горната част на ръката
 • S46.8 Травма на други мускули и сухожилия на нивото на раменете и раменете
 • S46.9 Травма на неуточнени мускули и сухожилия на нивото на раменете и раменете

S47 Травма на раменния пояс и рамото

S48 Травматична ампутация на раменния пояс и рамото

 • S48.0 Травматична ампутация на нивото на раменната става
 • S48.1 Травматична ампутация между рамото и лакътя
 • S48.9 Травматична ампутация на раменния пояс и горната част на ръката, неуточнено ниво

S49 Други и неуточнени наранявания на раменния пояс и рамото

 • S49.7 Множество наранявания на раменния пояс и рамото
 • S49.8 Други уточнени наранявания на раменния пояс и рамото
 • S49.9 Травма на раменния пояс и рамото, неуточнена

Повърхностно нараняване на раменния пояс и горната част на ръката (S40)

Потърсете в текста ICD-10

Търсене по код ICD-10

Търсене по азбука

 • И
 • Б.
 • IN
 • д
 • д
 • Е
 • F
 • Z.
 • И
 • ДА СЕ
 • L
 • М
 • З.
 • ОТНОСНО
 • P
 • R
 • ОТ
 • T
 • Имайте
 • F
 • х
 • ° С
 • З.
 • Ш.
 • U
 • Е
 • Ю.
 • АЗ СЪМ

Класове ICD-10

 • I Някои инфекциозни и паразитни заболявания
  (A00-B99)

В Русия Международната класификация на болестите от 10-тата ревизия (МКБ-10) е приета като единен нормативен документ, за да се вземе предвид честотата, причините за обжалванията на населението в медицински институции от всички отдели и причините за смъртта..

МКБ-10 е въведен в здравната практика в Руската федерация през 1999 г. със заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27.05.97 г. № 170

Публикуването на нова ревизия (ICD-11) се планира от СЗО през 2017 г., 2018 г., 2022 година.

ICD код на рамото на рамото

Защо ръката не се вдига след натъртване?

Дълги години се опитва да лекува СТАВИ?

Ръководител на Института за лечение на ставите: „Ще бъдете изумени колко лесно е да излекувате ставите, като приемате лекарство за 147 рубли всеки ден..

При натъртване подвижността на ръката се запазва, но може да бъде ограничена. Ако ръката е обездвижена, това показва възможно изкълчване или фрактура на раменната кост.

За лечение на стави нашите читатели успешно използваха Sustalaif. Виждайки такава популярност на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание..
Прочетете повече тук...

Някои натъртвания се усложняват от увреждане на брахиалния плексус, който осигурява нервни клетки на всички тъкани и мускули на рамото. След нараняване на нервния сплит може да се появи мускулна парализа, в резултат на което се губи способността за вдигане на ръката.

Симптомите на тези наранявания са различни. При фрактура или дислокация всички признаци - болка, оток на тъканите, кръвоизлив - се локализират в областта на рамото (ако няма увреждане на нервите).

При наличие на такива симптоми е необходимо спешно да отведете жертвата в медицинско заведение, където ще бъдат извършени всички необходими изследвания и ще бъдат идентифицирани всички увреждания на тъканите. Лечението на такива наранявания се извършва само в травматологични отделения от квалифицирани специалисти.

Важно! Преди транспортиране на наранения крайник трябва да се постави имобилизационна шина, за да не се провокират нови наранявания.

След това ще анализираме възможните причини за ограничаване на подвижността на ръката след нараняване..

Код за нараняване на ICD 10

Международният класификатор на болестите ICD 10 обозначава контузия с код S40.0. Най-честите наранявания на раменния пояс. Те се появяват, когато има прекомерен натиск върху ръцете. В същото време са засегнати горните крайници. Множествените наранявания на раменния пояс и рамото съгласно ICD са кодирани S40.7

Какъв код е присвоен на нараняването?

За да улесним определянето на диагнозата, идентифицирахме наранявания на лакътя и предмишницата поотделно, с изключение на:

 • полученото двустранно нараняване на предмишницата и лакътя;
 • травматична ампутация;
 • неотчетена и повърхностна травма;
 • изгаряния в резултат на взаимодействие с химикали или топлина;
 • измръзване;
 • ухапвания от насекоми или инжекции и др..

Съществува код за нараняване на лакътната става съгласно МКБ 10, ако тя е била изложена на външни влияния, причинени от:

 • попадение;
 • силен удар, паднал по оста на ръката;
 • падане, което е засегнало лакътя.

Такова нараняване преминава под кода S50 и според международната класификация лекарят е длъжен да отбележи кода на това заболяване в медицинската история..

Спортисти, строителни работници и деца най-често страдат от натъртвания. Ако се е случило нараняване, е добре, ако наблизо има човек, който може да окаже първа помощ, тъй като неправилното лечение през първите половин час може да доведе до сериозни последици: постоянна болка в увредената става, лоша функционалност или дори загуба на подвижност. Според статистиката около 17% от жертвите, останали без навременна помощ, след известно време са принудени да регистрират увреждане.

Когато лакътът е повреден, най-често се нарушава целостта на нервите, тъканите, кръвоносните съдове, както и подкожната мастна тъкан и тази патология засяга и ставните структури.

Контузията е опасна, тъй като притокът на кръв към това място е увеличен поради съдови нарушения. Кръвта навлиза в тъканите, което води до подуване. Нервните окончания също са повредени, което веднага се проявява в болка. И тъй като съдовете, разположени в подкожната тъкан, са се разкъсали, на мястото, където се намира лакътната става, се образуват синини.

При такова нараняване увреждането на ставите играе важна роля. Най-опасният вид нараняване е хемартрозата. При него в лакътната става се нарушава целостта или на синовиалната мембрана, или на капсулата, в резултат на което започва кръвоизлив, който води до разтягане и изстискване на капсулата и след това кръвта започва да я подхранва лошо, появява се силна болка.

Без да се свържете навреме с медицинска институция за помощ, можете да нанесете непоправима вреда на собственото си здраве, тъй като повредената капсула ще започне да се разрушава допълнително и ще бъде заменена от съединителна тъкан. А хрущялът, разположен в лакътната става, рядко може да бъде възстановен. Именно тези наранявания допълнително водят до появата на деформираща артроза и увреждане..

Според ICD, остеоартритът, артрозата и др. Са различни варианти, свързани с нараняване на лакътната става, а кодовете на заболяванията според ICD 10 са: M15 - M19.

Ако са настъпили изкълчвания и разтежения, международната класификация е поставила това нараняване под номер S53.4.

Принципи на изграждане на ICD-10

Една от най-значимите промени тогава беше използването на буквено-цифрова система в класификацията, при която всяко заболяване се кодира с една буква от латинската азбука и три цифри: нараняване на глезена, рана на крака или други наранявания. Това направи възможно значително разширяването на списъка с болести, които бяха включени в новия класификатор. Първо, поне 100 различни болести вече могат да бъдат кодирани във всеки клас. На второ място, от самото начало една буква (U) беше запазена като резервно копие. Защо като цяло беше приета Международната класификация на болестите? За да се избегнат неточности при обмена на медицинска информация, при сравняване на статистически данни от различни региони и др..

И така, да предположим, че трябва да разберете кода на ICD-10 за нараняване на крака. И така, първо трябва да дефинирате клас. В ICD-10 клас 19 съответства на такива заболявания. Този клас се нарича „Нараняване, отравяне и някои други последици от външни причини“. Този клас съдържа почти всички нарушения от този вид. Всичко, свързано директно с глезенната става и ходилото, се събира в един блок, който е обозначен с цифрите S90-S99. Този блок се нарича „Наранявания на глезена и стъпалото. Тук са представени различни нарушения - и натъртвания, и навяхвания, и дори рани. Но има наранявания на глезена и стъпалото, които не принадлежат към този блок, въпреки че те ще бъдат включени в същия клас.

Това са например ухапвания от отровни насекоми (за тях има отделен блок, свързан с действието на токсични вещества от нефармакологичен произход), фрактури на глезенната става (принадлежат към отделна категория наранявания S82), различни видове изгаряния, както химически, така и термични (за тях, отделно звено, както и за измръзване и наранявания с неизвестен характер).

Гонартроза на коляното, ICD-10 код: M15-M19 Артроза

В продължение на много години вие се борите с болки в ставите без успех.?

Ръководител на института: „Ще бъдете изумени колко лесно е да се лекуват ставите, като приемате лекарство за 147 рубли всеки ден..

Деформиращият остеоартрит, съкратен като DOA, се отнася до хронични ставни заболявания. Това води до постепенно разрушаване на ставния (хиалинен) хрущял и по-нататъшно дегенеративно-дистрофично преобразуване на самата става.

Код по ICD-10: M15 - M19 Артроза. Те включват лезии, причинени от неревматични заболявания и засягащи главно периферни стави (крайници).

За лечение на стави нашите читатели успешно използват Artrade. Виждайки такава популярност на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание..
Прочетете повече тук...

 • Разпространение на болестта
 • Структура на ставата
 • Разработка на DOA
 • Симптоми
 • Диагностика

Артроза на колянната става в международната класификация на болестите се нарича гонартроза и има код M17.

На практика има и други имена на това заболяване, които са синоними според кода на ICD10: деформираща артроза, остеоартрит, остеоартрит.

Разпространение на болестта

Остеоартритът се счита за най-често срещаното заболяване на мускулно-скелетната система на човека. Повече от 1/5 от световното население е засегнато от това заболяване. Отбелязва се, че жените страдат от това заболяване много по-често от мъжете, но с възрастта тази разлика се изглажда. След 70-годишна възраст повече от 70% от населението страда от това заболяване..

Най-"уязвимата" става за DOA е тазобедрената става. Според статистиката тя представлява 42% от случаите. Второто и третото място са разпределени между коляното (34% от случаите) и раменните стави (11%). За справка: в човешкото тяло има повече от 360 стави. Останалите 357 обаче представляват само 13% от всички заболявания..

Структура на ставата

Ставата е свързването на най-малко две кости. Такава става се нарича проста. В колянната става, сложна, имаща 2 оси на движение, са съчленени три кости. Самата става е покрита със ставна капсула и образува ставна кухина. Той има две черупки: външна и вътрешна. Функционално външната обвивка защитава ставната кухина и служи като точка на закрепване на връзките. Вътрешната мембрана, наричана още синовиална мембрана, произвежда специална течност, която служи като вид смазка за триене на костни повърхности..

Ставата се формира от ставните повърхности на съставящите я кости (епифизни жлези). Тези окончания имат хиалинов (ставен) хрущял на повърхността си, който изпълнява двойна функция: намалява триенето и омекотяването. Колянната става се характеризира с наличието на допълнителни хрущяли (менискуси), които изпълняват функциите на стабилизация и отслабване на шокови ефекти.

Разработка на DOA

Развитието на артроза започва с увреждане на тъканите на ставния хрущял (код ICD-10: 24.1). Процесът протича неусетно и се диагностицира, обикновено със значителни деструктивни промени в ставния хрущял.

Основните фактори, допринасящи за развитието на артроза, са: повишено физическо натоварване върху ставния хрущял, както и загубата на функционална устойчивост към нормални натоварвания. Това води до патологичните му промени (трансформация и унищожаване).

Факторите, допринасящи за развитието на болестта, определят основните предпоставки за нейното възникване. Така че загубата на устойчивост може да бъде причинена от следните обстоятелства:

 • Наследствено предразположение;
 • Ендокринни и метаболитни нарушения;
 • Промени, свързани с възрастта (особено след 50-годишна възраст);
 • Болести на опорно-двигателния апарат с различна етиология.

Повишеният стрес върху ставния хрущял е резултат от:

 • Хронична микротравматизация. Това може да се дължи на професионална дейност, спортен стрес или битови причини;
 • Наднормено тегло, затлъстяване;
 • Травми на ставите от различен произход.

Патогенеза на ставния хрущял

Разрушаването на ставния хрущял е причинено от дълготрайна микротравма на шарнирните костни повърхности или едноетапно нараняване. В допълнение, някои нарушения в развитието, например дисплазия, допринасят за промяна в геометрията на шарнирните костни повърхности, тяхната съвместимост. В резултат на това ставният хрущял губи своята еластичност и цялост и престава да изпълнява функциите си на абсорбиране на удари и намаляване на триенето..

Това води до факта, че нишките започват да се образуват от съединителната тъкан, предназначени да компенсират промените в кинематиката на ставата. Последицата е увеличаване на количеството на синовиалната течност в ставната кухина, което също променя нейния състав. Изтъняването и разрушаването на ставния хрущял води до факта, че костните окончания започват да растат под действието на натоварвания, за да ги разпределят по-равномерно. Образуват се остеохондрални остеофити (ICD-10 код: M25.7 Osteophyte). Допълнителните промени се отнасят до околната мускулна тъкан, която атрофира и води до влошаване на кръвообращението и увеличаване на патологичните промени в ставите.

Симптоми

Основните симптоми на развитието на DOA включват:

Болката в ставите е основната причина за посещение при специалист. Първоначално се проявява неравномерно, главно при движение (бягане, ходене), хипотермия или при продължително неудобно положение на тялото. Тогава болката придобива неизчезващ характер и нейната интензивност се увеличава..

За лечение на стави нашите читатели успешно използват Sustalife. Виждайки такава популярност на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание..
Прочетете повече тук...

В ранен стадий гонартрозата се характеризира с усещане за "скованост", което се появява след продължителна почивка (сън, почивка). Колянната става става по-малко подвижна, чувствителността й намалява и се усещат болки с различна интензивност. Всички тези прояви намаляват или напълно изчезват при движение..

Друг характерен симптом е скърцането, щракането и други странични звуци, които се появяват при продължително ходене или внезапна промяна в положението на тялото. В бъдеще тези звуци се превръщат в постоянен съпровод при движение..

Често артрозата на колянната става води до нейната патологично хипертрофирана подвижност. Съгласно кода на ICD 10: M25.2, това се определя като "висяща става". Това се проявява в необичайна за него линейна или хоризонтална подвижност. Отбелязва се намаляване на чувствителността на крайните части на крайниците.

Основните функции на колянната става са движение (двигателна функция) и поддържане на позицията на тялото (поддържаща функция). Артрозата води до функционално увреждане. Това може да се изрази както в ограничената амплитуда на нейното движение, така и в прекомерната подвижност, "разхлабеност" на ставата. Последното е следствие от увреждане на капсулно-лигаментния апарат или хипертрофирано мускулно развитие.

С развитието на заболяването двигателната функция на диартрозната става се разгражда, започват да се появяват пасивни контрактури, характеризиращи се с ограничени пасивни движения в ставата (ICD10 код: M25.6 Скованост на ставите).

Мускулно-скелетна дисфункция

Дегенеративно-дистрофичните промени, настъпващи с течение на времето, се развиват в дисфункция (двигателна и опорна) на целия долен крайник. Това се проявява в куцота и скованост на движенията, нестабилна работа на опорно-двигателния апарат. Започват необратими процеси на деформация на крайниците, което в крайна сметка води до увреждане и увреждане.

Тези не-основни видове симптоми включват:

 1. Промяна в размера на крайника, неговата деформация;
 2. Подуване на ставите;
 3. Прекомерно присъствие на ставна течност (на допир);
 4. Видими промени в кожата на крайниците: повишена пигментация, характерна капилярна мрежа и др..

Диагностика

Проблемът с диагностицирането на артроза се крие във факта, че появата на основните симптоми, с които пациентът идва при специалиста, вече показва определени сериозни промени в ставата. В някои случаи тези промени са патологични..

Предварителната диагноза се прави въз основа на подробна история на пациента, като се вземат предвид неговата възраст, пол, професия, начин на живот, наличие на наранявания и наследственост.

Визуалната проверка ви позволява да видите онези характерни симптоми на артроза, които бяха обсъдени: подуване, повишена локална температура на кожата. Палпацията ви позволява да определите болезнеността, наличието на излишна течност в ставите. Изглежда възможно да се определи амплитудата на движение на засегнатата област, да се разбере степента на ограничение на двигателната функция. В някои случаи се забелязват характерни деформации на крайниците. Това се случва при дълъг ход на заболяването..

Инструментални методи за изследване

Основните методи за инструментална диагностика на DOA включват:

 1. Рентгенов;
 2. Магнитен резонанс и компютърна томография (MRI / CT);
 3. Сцинтиграфия (инжектиране на радиоактивни изотопи за получаване на двуизмерно изображение на ставата);
 4. Артроскопия (микрохирургично изследване на ставната кухина).

В 90% от случаите рентгеновата снимка е достатъчна за диагностициране на артроза. В случай на сложни или неясни случаи за диагностика се търсят други методи на инструментална диагностика.

Основните признаци, които позволяват диагностициране на DOA чрез рентгенов метод:

 • Патологични израстъци под формата на остеохондрални остеофити;
 • Умерено и значително стесняване на ставното пространство;
 • Уплътняване на костната тъкан, което се класифицира като субхондрална склероза.

В някои случаи рентгенографията може да разкрие редица допълнителни признаци на артроза: ставни кисти, ставна ерозия, луксации.

Болката в ставите е добре позната болест за много хора. Повечето хора се сблъскват с този проблем. Небалансирано хранене, нездравословен начин на живот, стрес, сериозни физически натоварвания - това не е пълен списък с причините за този проблем. Доста често се среща заболяване като артроза на раменната става, лечението на което ще разгледаме в тази статия. Алтернативно лечение на такова заболяване също е допустимо, но само в комбинация с основното лечение, предписано от лекаря.

Като цяло има много заболявания на остеоартикуларната система, повечето от тях са с хроничен характер. Освен това, ако болестта от този тип е в „занемарено“ състояние, тогава е много по-трудно да се излекува. Ето защо навременният достъп до лекар е много важен. Необходимо е незабавно да се свържете с него, когато се появят първите симптоми на заболяването, и да не се надявате, че „ще боли и ще спре“. Това отношение води до факта, че лечението се усложнява, ставните тъкани губят свойствата си и в тях започват да настъпват необратими промени..

Причините за заболяването и неговите симптоми

Деформиращата артроза на раменната става е заболяване, водещо до сериозни промени в прилежащата към нея хрущялна и костна тъкан. Като цяло това заболяване има хроничен характер, но в същото време е склонна към прогресия. Както при много ставни заболявания, симптомите на заболяването се появяват доста неочаквано. Обикновено човек изпитва първите болезнени усещания след тежък физически труд (вдигане на тежести например) или след хипотермия.

По принцип артрозата възниква в резултат на възпалителния процес, протичащ в ставите. Често този процес започва в резултат на нараняване или излагане на инфекция. С развитието на възпалението се нарушава храненето на хрущялната тъкан, в резултат на което тя започва да губи свойствата си и да изтънява. С развитието на деформация на хрущяла започват да се появяват остеофити, които могат допълнително да наранят ставата. След това костната тъкан започва да се деформира, нейният растеж обикновено може да блокира ставата, да я направи неподвижна и да я превърне в здрава костна структура.

За лечение на стави нашите читатели успешно използват Artrade. Виждайки такава популярност на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание..
Прочетете повече тук...

Основният симптом на артрозата е болката в рамото, която се появява при преместване на ръката встрани и назад. Също така е възможно появата на болезнени усещания при сондиране на долния ръб на ключицата и лопатката. В някои случаи има оток и зачервяване на ставата, има локално повишаване на температурата. Болката се увеличава драстично с усилие, ограничавайки подвижността.

Като цяло си струва да се отбележи, че това заболяване се развива доста бавно и на ранен етап симптомите могат да бъдат много слаби или изобщо да липсват. Ето защо трябва много сериозно да приемате появата на такива симптоми, тъй като е почти невъзможно напълно да се излекува болестта в по-късните етапи, много ще зависи от етапа, на който е била диагностицирана болестта.

Медикаментозно лечение на артроза

Това заболяване се лекува както с консервативни, така и с хирургични методи. Консервативното лечение е много за предпочитане в ранните етапи от развитието на болестта, когато все още има шанс да се възстанови състоянието на хрущяла. Основата на консервативния метод на лечение е приемането на лекарства, които трябва да облекчат болката, възпалението и да помогнат за възстановяване на хрущялната тъкан. Медицинската гимнастика, която е предназначена да поддържа и подобрява подвижността на ставите, също играе съществена роля в консервативното лечение. Често се използват и различни физиотерапевтични процедури..

Ако посетите лекар навреме, тогава такова лечение ще бъде напълно достатъчно, за да спре поне развитието на болестта. Но във всеки случай това заболяване е доста "упорито" и е доста трудно да се справите с него, поради което е необходимо точно да се следват всички процедури, предписани от лекаря..

Оперативно лечение

Операцията обикновено се предписва в случай, че консервативните методи на лечение не дават желания резултат. Най-ефективният метод в този случай е ендопротезирането, при което увредената става се замества със специална протеза. Като се има предвид, че такива ендопротези са изработени от високотехнологични материали, те могат да служат надеждно в продължение на няколко десетилетия..

Основната причина за хирургическа интервенция е сериозно увреждане на тъканите на ставата, което не може да бъде елиминирано чрез консервативно лечение. Технически операциите на раменната става са доста сложни, така че трябва да се свържете само с доказани клиники и само с опитни лекари..

Лечение по "бабини методи"

Лечението на това заболяване с народни методи по принцип е допустимо, но с едно предупреждение - то трябва да бъде одобрено от Вашия лекар и да се комбинира с медикаментозно лечение. Също така, при такова лечение не трябва да се забравя за необходимостта от терапевтични упражнения..

Ето видео на някои упражнения за артроза на раменната става:

Струва си да се има предвид фактът, че традиционната медицина основно предлага използването на различни вани, мехлеми и обвивки. Но тези методи по своята същност не лекуват, а просто облекчават болката за определен период от време. Например, обикновената гореща вана също ще има положителен ефект за облекчаване на болката като вана с мента или горчица..

Компресите и обвивките дават приблизително същия ефект - болката отшумява, но това не е пълноценно лечение, нито приготвянето на пара, нито просто топлината са в състояние да възстановят увредената хрущялна тъкан.

 • Прояви и терапия на ентезопатия на седалищния клубен
 • Лечение на тендинит на рамото с народни средства
 • Причини за развитие и терапия на позиционна кифоза
 • Може ли температурата да се повиши с остеохондроза??
 • Причини за развитие, симптоми и лечение на спонтанна деформираща спондилоза
 • Артроза и периартроза
 • Болка
 • Видео
 • Спинална херния
 • Дорзопатия
 • Други заболявания
 • Нарушения на гръбначния мозък
 • Болести на ставите
 • Кифоза
 • Миозит
 • Невралгия
 • Гръбначни тумори
 • Артроза
 • Остеопороза
 • Остеохондроза
 • Изпъкналост
 • Радикулит
 • Синдроми
 • Сколиоза
 • Спондилоза
 • Спондилолистеза
 • Продукти за гръбначния стълб
 • Травма на гръбначния стълб
 • Упражнения за гръб
 • Интересно е
  17 февруари 2019

Как да се лекува нестабилността на походката и болката в сакралната област?

16 февруари 2019 г.

Какво да направите, ако такива усложнения се появят след интрамускулно инжектиране?

15 февруари 2019

Раменните стави много болят, лечението не помага - какво да правя?

14 февруари 2019

Не мога да стоя на пръсти след обостряне на херния

13 февруари 2019

Имам ли нужда от операция, ако лечението не помогне?

Забележка. В този блок терминът "остеоартрит" се използва синонимно на термина "артроза" или "остеоартрит". Терминът "първичен" се използва в обичайното му клинично значение.

Изключва1: гръбначен остеоартрит (M47.-)

Включва: артроза на повече от една става

Изключва: двустранно засягане на същите стави (M16-M19)

[код за локализация вижте по-горе (M00-M99)]

 • гръбначна артроза (M47.-)
 • твърд палец на крака (M20.2)
 • полиартроза (M15.-)

Индекси ICD-10

Външни причини за нараняване - термините в този раздел не са медицински диагнози, а описания на обстоятелствата, при които е настъпило събитието (клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност. Кодове на колони V01-Y98).

Лекарства и химикали - Таблица на лекарствата и химикалите, които причиняват отравяне или други нежелани реакции.

В Русия Международната класификация на болестите от 10-тата ревизия (МКБ-10) е приета като единен нормативен документ, за да се вземе предвид честотата, причините за обжалванията на населението в медицински институции от всички отдели и причините за смъртта..

МКБ-10 е въведен в здравната практика в Руската федерация през 1999 г. със заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27 май 1997 г., № 170

През 2022 г. СЗО планира нова ревизия (ICD-11).

Съкращения и символи в Международната класификация на болестите, ревизия 10

NOS - няма други индикации.

NCDR - некласифицирани другаде.

† - кодът на основното заболяване. Основният код в система с двойно кодиране, съдържа информация за основното генерализирано заболяване.

* - незадължителен код. Допълнителен код в системата за двойно кодиране, съдържа информация за проявата на основното генерализирано заболяване в отделен орган или област на тялото.

Цялата истина за: раменна става mkb 10 и друга интересна информация за лечението.

Контузия на ICD код на дясната раменна става

Статията съдържа информация по темата: контузия на дясната раменна става, код за ICD. Подбрахме и систематизирахме отворените данни на мрежата по теми и подредихме в лесна за четене форма.

Повърхностно нараняване на раменния пояс и горната част на ръката (S40)

В Русия Международната класификация на болестите от 10-тата ревизия (МКБ-10) е приета като единен нормативен документ, за да се вземе предвид честотата, причините за обжалванията на населението в медицински институции от всички отдели и причините за смъртта..

МКБ-10 е въведен в здравната практика в Руската федерация през 1999 г. със заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27.05.97 г. № 170

Публикуването на нова ревизия на ICD се планира от СЗО през 2007 г 2017 г. 2018 година.

Промени и допълнения към ICD-10, направени от СЗО към днешна дата.

ТРАВМИ НА РАМКА НА РАМКАТА И РАМЕНАТА

 • подмишница
 • скапуларен регион
 • двустранно нараняване на раменния пояс и горната част на ръката (T00-T07)
 • термични и химически изгаряния (T20-T32)
 • измръзване (T33-T35)
 • травма:
  • рамена (неуточнени) (T10-T11)
  • лакът (S50-S59)
 • ухапване или ужилване на отровно насекомо (Т63.4)

Повърхностно нараняване на раменния пояс и рамото

Отворена рана на раменния пояс и горната част на ръката

Изключва1: травматична ампутация на раменния пояс и горната част на ръката (S48.-)

Фрактура на нивото на раменния пояс и рамото

Следните подзаглавия са дадени за незадължително използване при допълнителна характеристика на състоянието, когато е невъзможно или непрактично да се извърши многократно кодиране за идентифициране на фрактура и отворена рана; ако фрактурата не е маркирана като затворена или отворена, тя трябва да бъде класифицирана като затворена: 0 - затворена 1 - отворена

Дислокация, разтягане и пренапрежение на капсулно-лигаментния апарат на раменния пояс

Нараняване на нерв на нивото на раменния пояс и горната част на ръката

Изключва1: нараняване на брахиалния сплит (S14.3)

Нараняване на кръвоносни съдове на нивото на раменния пояс и горната част на ръката

Изключва: нараняване на субклавията:

 • артерии (S25.1)
 • вени (S25.3)

Нараняване на мускулите и сухожилията на нивото на раменете и раменете

Изключва: нараняване на мускулите и сухожилията на или под нивото на лакътя (S56.-)

Смазваща травма на раменния пояс и рамото

Изключва: травма на лакътя при смачкване (S57.0)

Травматична ампутация на раменния пояс и рамото

Изключено: травматична ампутация:

 • лакът (S58.0)
 • горен крайник, ниво неуточнено (T11.6)

Контузия на лявата китка ICD код 10

Нараняване на ставата на китката

За съжаление животът ни е невъзможен без нараняване. Те са повече или по-малко опасни, болезнени и не много, но във всеки случай е полезно да знаете как да се държите, за да помогнете на жертвата и себе си по квалифициран начин, защото първата помощ в травматологията е половината от успеха.

Нараняване на ставата на китката

Китната става е мястото, където ръката ни завършва и започва „следващата част на ръката“ (в анатомията това се нарича „предмишница“, тоест ръката под лакътя и над ръката). Ако сте свирили на пиано като дете, трябва да си спомните как учителят ви е научил как правилно да „премахвате“ четката от клавиатурата, ако не, гледайте как го правят професионалните пианисти. Именно това красиво кръгово движение се постига чрез подвижността на китната става..

Нараняването на ставата на китката съгласно МКБ 10 принадлежи към категорията "Повърхностно нараняване на китката и ръката (S60)".

За лечение на стави нашите читатели успешно използват SustaLife. Виждайки такава популярност на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание..
Прочетете повече тук...

По отношение на китката става, трябва да знаете основното - това място е много травматично. Достатъчно е да кажем, че когато падаме, ние инстинктивно заместваме ръката си и въпросната става е тази, която поема цялото тегло на тялото ни, което далеч не винаги е правилно разпределено по време на падането. Следователно в тази област има много чести изкълчвания, натъртвания и фрактури, а натъртването е най-лесното нещо, което може да се случи.

Нараняването на коляното е много често нараняване. В тази статия можете да научите как правилно да оказвате първа помощ и какви усложнения има.

Често в резултат на нараняване на китката, освен нараняване на ставата, може да се получи и фрактура, която със сигурност е много по-опасна. Въпреки че окончателната диагноза може да бъде поставена само след рентгенова снимка, основните признаци, които изключват фрактура на китката, все още могат да бъдат формулирани.

Как да разберем дали не става дума за фрактура: основните симптоми на натъртване

Разбира се, ако има гола кост, която стърчи от дясната ви ръка, не бива да се надявате, че имате работа с натъртена дясна китка. За съжаление или за щастие, фрактурите са различни и затворената фрактура, особено без изместване на костите или когато малко парче е отчупено от основната кост (така наречената маргинална фрактура), е просто много лесно да се обърка със синина - и двете могат да бъдат достатъчни болезнено, придружено от оток и др..

Нека се опитаме да си представим основните разлики между натъртване и фрактура, които могат да помогнат за успокояване или, напротив, бързане към болницата в първите часове след нараняване..

ФрактураСилна болкаИнтензивен, но намалява с времето, вместо да се засилва
Може да се появи веднага или по-късно, като се увеличава с времетоХематомМного рядко
Преместването на ръката, стискането й в юмрук и още повече задържането на предмети с нея е почти невъзможноСимптом на аксиално натоварване (когато ръката се притисне по определен начин, се появява силна болка)Отрицателни
Ненормална подвижност на крайниците, смачкване, промяна в оста или дори дължина на ръката

Arthronosos

Лакът